Poplatek za odpady

Události

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu v obci Mukařov na rok 2023

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu se v obci Mukařov platí za jednotlivé osoby, na základě Obecně závazné vyhlášky 5/2021Poplatníkem jsou osoby hlášené k pobytu v obci nebo vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu. Základní výše poplatku je 1200 Kč.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2023.

Předpisy s platebními údaji (částka + VS) budou rozesílány v první polovině dubna všem poplatníkům, kteří nebudou mít poplatek uhrazený do 31.3.2023. Pokud tedy nemůžete zaplatit poplatek jedním z následovně uvedených způsobů, nežádejte jednotlivě o předpisy, budou rozeslány hromadně na začátku dubna.

Úhrada poplatku je možná od 15. 2. 2023 těmito způsoby:

  • online prostřednictvím platebního portálu občana, je nutná elektronická identita (např. bankovní, zatím z těchto bank: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank). Žádné další údaje k platbě už nejsou potřeba, po přihlášení uvidíte všechny poplatky, u kterých jste uveden/a jako plátce a uhradíte je stejně jako běžný nákup na internetu. U každého stanoviště je určen jeden plátce, pokud si přejete nastavení změnit, kontaktujte obecní úřad - telefonicky nebo e-mailem na odpady@mukarov.cz.
  • převodem na účet č. 301003002/0300 – v případě úhrady za více osob je nutné identifikovat jednotlivé poplatníky variabilními symboly nebo alespoň jmény napsanými do poznámky. 
    Variabilní symbol a výši poplatku lze zjistit v odpadovém účtu v systému Moje odpadky. VS všech poplatníků na daném stanovišti najdete v sekci Inventura stanoviště. V odpadovém účtu je uvedena pouze sleva z motivačního systému. V případě, že máte nárok na slevu pro osoby nad 70 let nebo jste držitelem průkazu ZTP, odečítáte tuto slevu od sníženého základního poplatku, který činí 840 Kč, případně při souběhu obou nároků 480 Kč.
  • kartou nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu 

Nevím, jak se přihlásit do systému www.mojeodpadky.cz 

Zažádejte o přihlašovací údaje na e-mailu: odpady@mukarov.cz
Vzor: Žádám o přístupové údaje do systému Mojeodpadky.cz na adresu: ............. jméno: .......... telefon: ..........

Osvobození nebo úlevy (viz níže) je nutné doložit obecnímu úřadu formou oznámení o nároku na osvobození od poplatku.

Od poplatku jsou OSVOBOZENI poplatníci hlášení v obci k pobytu:

  • kteří pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory, a také osoby, které se trvale zdržují (mají bydliště) v jiné obci, kde jsou poplatníky poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci (tj. tzv. poplatek za nádobu); tuto skutečnost je nutné doložit aktuálním předpisem poplatku, fakturou nebo jiným prokazatelným dokladem. 

ÚLEVU z poplatku mají poplatníci hlášení v obci k pobytu:

  • kteří k 31. 12. předcházejícího roku dovršili věk 70 let (30 % z poplatku) – nárok na tuto úlevu není nutno dokládat!
  • držitelé průkazu ZTP (30 % z poplatku) – nárok na tuto úlevu se dokládá pouze jednou

SLEVU za zapojení do Motivačního systému mají:

  • všichni poplatníci, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH), ve výši vypočítaných EKO bodů (hodnota jednoho EKO bodu je v roce 2022 stanovena na 8 Kč)

Sleva za zapojení do MESOH je zobrazena u každého poplatníka v jeho odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz. Tato sleva je stejná pro všechny osoby na stanovišti (tj. dům nebo domácnost, které používají stejné nádoby na odpad).

Přístup do odpadového účtu má vždy jedna kontaktní osoba za jedno stanoviště. Pokud jméno a heslo nemáte, kontaktujte obecní úřad. (Platí i pro vlastníky nemovitostí bez trvalého pobytu.)

Zveřejněno: 14.02.2020
Upraveno: 30.01.2023
nahoru