UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Poplatek za odpady

Události

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci Mukařov na rok 2024

Poplatek určuje Obecně závazná vyhláška o OZV 03/2023 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Podle této vyhlášky je poplatníkem:

1) osoba hlášená k trvalému pobytu v obci                                                                        

2) vlastník nemovitosti v obci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka v roce 2024 činí 1200,- Kč. Každý poplatník má nárok na slevu z poplatku, pokud se zapojí do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se stanovuje vždy ke konci listopadu předchozího roku, přičemž do slevy se načítají ekobody získané do 30. 9.

Maximální sleva je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.

Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2024 je splatný od 15. 2. do 30. 4. 2024,

  • online prostřednictvím platebního portálu občana,
  • případně převodem na účet 301003002/0300,
  • nebo kartou či v hotovosti v kanceláři OÚ.

K přihlášení na portál občana stačí jakákoli elektronická identita občana (včetně bankovních). Prostřednictvím platebního portálu můžete platit nejen své vlastní poplatky, ale také za další členy domácnosti nebo rodiny. Pokud po přihlášení na portál neuvidíte poplatky dalších osob, za něž chcete zaplatit, požádejte obecní úřad o přiřazení dalších poplatkových povinností, nejlépe e-mailem na odpady@mukarov.cz.

Pro úhradu převodem je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), vždy v účtu kontaktní osoby pro danou nemovitost. Platíte-li poplatek za více osob, je nutné do poznámky uvést jejich VS a jména. 

Zveřejněno: 14.02.2020
Upraveno: 24.01.2024
nahoru