Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Výměna nádob

Události

Výměna nádob na směsný odpad

V zájmu hledání úspor v odpadovém hospodářství nakoupila Obec Mukařov vlastní nádoby na směsný odpad. (Pronájem nádob od svozové společnosti stojí obec ročně téměř milion korun, které se nepromítají do poplatku za odpad.)

Nádoby budou vyměňovány postupně od 17. 2. 2022.

Jako první, od 17. 2., se budou měnit nádoby na Srbíně, od 3. 3. na Žernovce a od 17. 3. v Mukařově.

Prosíme, abyste po výše uvedeném datu nechali nádobu na směsný odpad venku (i plnou), dokud nebude vyměněna za novou se znakem obce Mukařov. Bude-li v nádobě odpad, bude přesypán do nové nádoby.

Nová nádoba bude mít nové číslo, které uvidíte i v účtu Moje odpadky. Historie svozů staré nádoby vám zůstane zachována. Při výměně bude zachován také objem původní nádoby, s výjimkou nádob 80 l, které budou vyměněny za 120 l. 

V případě nejasností nebo problémů, prosím, pište na odpady@mukarov.cz, nebo volejte na tel. 323 660 246 nebo 775 573 922.
Děkujeme všem za spolupráci!

Zveřejněno: 04.02.2022
Upraveno: 15.02.2022
nahoru