Od pondělí 9. 9. prosíme o ponechání všech nádob na svoz odpadu na ulici - až do doby, než budou označeny čárovými kódy. Více informací zde.

Vodovod a kanalizace

Vodovody a kanalizace v obci

Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje a převážná část Srbína (a do budoucna část Mukařova i celá Žernovka) je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka. Všechny tyto řady v obci provozuje 1. Středočeská vodárenská, a.s. (koncern Veolia).

Kanalizace v obci je zajištěna ČOV Mukařov, na kterou je napojena převážná většina kanalizační sítě v obci. Kanalizaci též provozuje 1. SčV, a.s.

Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018).

Pro informace o možnostech napojení v konkrétní lokalitě kontaktujte prosím místostarostu Ing. Přemysla Zimu.

Ceny pro rok 2019

Pro odběratele 1. SčV platí pro rok 2019 tyto ceny (vč. DPH) na 1m3: vodné 44,11 Kč, stočné 47,34 Kč. Pro ilustraci se můžete podívat na vývoj cen vodného a stočného v minulých letech.

 

Kromě sítí ve vlastnictví obce existují v Srbíně další veřejné řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané:

ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360): VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. U Požáru, Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: provozuje VaK Zápy, s.r.o. (kanalizace)

ul. Nad Rafandou, Na Kopci: provozuje Středočeská pozemková s.r.o. (vodovod i kanalizace)

ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

ul. Do Vrchu: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

 

Další rozšiřování vodovodní sítě

Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část - přivaděč Želivka, řady A, B, C a přípojky v ulicích Choceradská, Nad Obcí, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Chrpová, Bezová, Luční - zobrazit zákres Uvedeno do provozu 2016.

Další ulice jsou nyní zasíťovávány postupně podle připraveného projektu - zobrazit zákres Tento rozsah je realizován s dotací SFŽP.

V další fázi připravujeme nyní půdu změnou územního plánu pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo. Zejména bude plánovaná dokumentace zahrnovat ul. K Dubině, Pod Hrází, Severní, Vodní, Na Ladech, Modřínová, Školní, Za Brodem, Do Vrchu, V Zahradách.

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity. Na stávající ČOV Mukařov (kapacita 800 EO) zůstává v platnosti STOP stav na připojování i jednotlivých domácností. STOP stav potrvá od vyhlášení v r. 2018 až do doby uvedení nové ČOV Srbín do provozu.

Pro novou centrální ČOV Srbín  o kapacitě 2x2000 EO (a navazující nové kanalizační řady) je vydané pravomocné územní rozhodnutí, ve výrobě je projektová dokumentace pro stavební povolení na kanalizaci a pro územní rozhodnutí na domovní přípojky. V dalších krocích je nyní plánováno podání žádosti o dotaci na výstavbu v r. 2019, stavební připravenost v první polovině 2020, soutěž na výběr zhotovitele do konce 2020, provedení výstavby nové ČOV a kanalizace nejpozději v letech 2021-2023.

Zde k nahlédnutí celková situace připravované stavby. Ve stejném rozsahu budou projektovány domovní přípojky, obecně pro všechny nemovitosti, které mají přidělené domovní číslo (popisné, či evidenční).

V rámci výstavby vodovodu se díky souběhu projektů podařilo se souhlasem SFŽP, který vodovod dotuje, do rýhy připoložit potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Díky této efektivnosti výstavby jsme dokázali ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace. Rozsah předpoložených řadů můžete vidět na této situaci.

 

nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.