Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Události

Dostavba vodovodu a domovní přípojky

Uvedení vodovodu do provozu

Stavba vodovodu dotovaná z Operačního programu Životní prostředí byla kompletně dokončena a uvedena do provozu v květnu 2020.

Celková situace stavby vodovodu - celková mapa všech staveb nově zkolaudovaného vodovodu

 

Vodovodní přípojky a vodoměry

Žádáme všechny občany, kteří dosud nevyrovnali své závazky za vodoměrné šachty odebrané na obecní účet, nebo nedoplatili smluvní podíl na vybudování přípojky, které nejsou předmětem dotace, aby tak učinili v co nejkratší době. Dlužníkům nebude umožněno osazení vodoměru do doby vyrovnání závazku vůči obci.

Po dokončení výstavby je přívodní potrubí v místě pro umístění vodoměru zaslepeno. Každý z majitelů pak musí svým jménem a na svůj náklad zažádat o montáž vodoměrné sestavy. Přípojka osazená vodoměrem nepodléhá žádné paušální platbě. V obci se platí pouze tzv. jednosložková vodné, kdy se hradí provozovateli vodovodu pouze cena za odebranou vodu, nikoli měsíční zálohy za namontovaný vodoměr (jako je tomu např. u elektroměrů).

K objednání montáže vodoměru je nutné nejprve uzavřít s provozovatelem smlouvu o dodávce vody. Dokumenty k uzavření smlouvy si vyžádejte u provozovatele vodovodu a kanalizace I.T.V. CZ s.r.o. Kontakty zde

Přílohou, kterou může provozovatel požadovat je stavební povolení na domovní přípojku, které naleznete ke stažení v dalším textu níže podle toho, v jaké etapě byla přípojka povolena.

 

Územní rozhodnutí (stavební povolení) na stavbu domovních přípojek

 

Zveřejněno: 13.09.2019
Upraveno: 23.10.2022
nahoru