Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Shromaždiště bioodpadu

Události

Shromaždiště bioodpadu

Pozor BIO dvůr je pro rok 2023 přemístěn do dvora Technických služeb Mukařov

Obec umožňuje občanům likvidovat bioodpad z domácností a rekreačních objektů těmito způsoby:

  • pravidelným svozem (hnědé popelnice) - sezónní svoz podle harmonogramu (vždy sudé čtvrtky) 
  • v případě objemnějšího bioodpadu využívat shromaždiště bioodpadu (aktuálně ve sběrném dvoře na rohu ulic Obecní a Tyršova v Mukařově)
  • přistavením kontejnerů na bioodpad k nemovitosti

Shromaždiště přijímá biologicky rozložitelný odpad v množství odpovídajícím běžné údržbě zahrady

Na shromaždiště je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno
2. větve v přiměřeném množství
3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

Naopak je zakázáno navážet:
1. pařezy, kořenové svazky
2. větve o průměru větším než 15 cm
3. odpady živočišného původu
4. odpady znečištěné ropnými a podobnými látkami.
5. hlínu a drny

Je zakázáno odkládat odpad a materiál před vraty shromaždiště.
Mimo provozní dobu je brána uzavřena a objekt elektronicky střežen.

Jak probíhá odevzdání odpadu – Evidenční karta ke svozu bioodpadu

Bioodpad je možné odevzdat pouze po předložení Evidenční karty ke svozu bioodpadu, která slouží k evidenci celkového množství odloženého odpadu. Kartu dostanete při prvním odevzdání bioodpadu přímo na shromaždišti.

Karta je vydávána bezplatně všem poplatníkům poplatku za odpad v Mukařově, tj. osobám s trvalým pobytem v Mukařově nebo vlastníkům nemovitostí bez trvalého pobytu (rekreanti) na shromaždišti bioodpadu po předložení občanského průkazu (osoby s pobytem v obci) nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (vlastníci nemovitostí bez trvalého pobytu).

Karta opravňuje k odevzdání bioodpadu na shromaždiště a je nepřenosná.

Jak získat biokontejner?

Kontejner o obsahu 3 m3 nebo 5 m3 na větve, trávu a listí, je možné přistavit přímo k nemovitosti. Přistavení kontejneru se objednává na telefonním čísle 775 573 992, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00. Čas a místo přistavení je podle individuální domluvy.

Služba je poskytována od března do konce listopadu, může být omezena s ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky např. mráz, sníh., nebo  z důvodů vyčerpané kapacity kontejnerů.

Jak získat biopopelnici?

Nová registrace nádobového svozu bioodpadu se provádí na obecním úřadě, e-mailem nebo telefonicky – e-mail odpady@mukarov.cz, tel. 323 660 246. Do požadavku je kromě adresy nemovitosti, kam má být nádoba přistavena, nutno uvést kontaktní e-mail a telefon. Nádoby rozvážejí pracovníci technických služeb po předchozí telefonické domluvě.

Rozvoz se provádí zpravidla v pátek, předpokladem je uhrazený poplatek za odpady a naskladnění nádob od svozové společnosti. Případné dotazy zodpoví vedoucí Technických služeb obce Mukařov p. Veselý na tel.: 775 573 922. 

Výměnu poškozených nádob řeší přímo Technické služby obce Mukařov.

Běžná otevírací doba sběrného dvora

středa 15–18 hodin (14–17 hodin po dobu zimního času)
sobota 8–12 hodin

Informace:

Tel. 775 573 992

Zveřejněno: 08.03.2023
Upraveno: 09.03.2023
nahoru