Anketa - Informační centrum 2022

Anketa „Oblíbené informační centrum roku 2022“

Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) vyhlašuje anketu o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního roku. Anketa proběhne v období  od 21. června do 31. srpna 2022  formou hlasování na stránkách  https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku , kde ji partnersky zajišťuje Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o.

Zveřejněno: 29.06.2022
Upraveno: 10.08.2022
nahoru