Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Očkování proti covid-19

Vše o očkování proti COVID-19

Aktuální informace o očkování ve Středočeském kraji viz 

https://ockovani.kr-stredocesky.cz/ 

Očkování proti nemoci COVID-19 probíhá ve třech fázích. V první fázi (lednu-únoru 2021) nejrizikovější skupiny obyvatelstva, ve druhé fázi (únoru-červnu 2021) pritoritní skupiny obyvatelstva, ve třetí fázi (od července 2021) široká veřejnost.

CRS je aktuální zpřístupněn k registraci a následné rezervaci osobám 60+, očkovat začnou praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory. 
Pro občany obce Mukařov nabízíme asistenci sociální pracovnice na tel. 775 276 815 nebo e-mailu socialni.sluzby@kkcm.cz.

Materiál MZČR k očkování osob 70+

24. 3. 2021 – pacienti s chronickým onemocněním se mohou registrovat k očkování bez ohledu na věk. Více se dozvíte na webu Pacientských organizací.

Materiál MZČR k očkování chronických pacientů

červenec 2021 – rok 2022 – Fáze II, dobrovolné plošné očkování občanů

Výše uvedený harmonogram spoléhá na nezásadní změny v oznámení dodávek vakcín. Pokud nebude vakcín dostatek, může se harmonogram změnit. ČR nemůže ovlivnit rychlost a výši dodávek vakcín do ČR, pouze kolik vakcín si (před)objedná.

Jak to na očkování probíhá?

  • slovní potvrzení registrace
  • měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému)
  • prokázání identity – OP, pas, ŘP
  • přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
  • kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
  • provedení očkování
  • zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
  • 15 minut v čekárně po očkování
Zveřejněno: 08.01.2021
Upraveno: 24.04.2021
nahoru