Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Škola má nového ředitele

Rada obce potvrdila výsledky konkursu na obsazení funkce ředitele Základní školy Mukařov

Rada obce Mukařov potvrdila na své 42. schůzi konané dne 29. 3. 2021 závěr konkursní komise. Příštím ředitelem Základní školy Mukařov se stane Mgr. Lukáš Kohoutek.

Přichází z neziskové organizace Jules a Jim, z.ú., ve které působí deset let jako lektor kurzů primární prevence na školách a v posledních letech také jako ředitel. Současně je i prezidentem České koalice proti tabáku a koordinátorem pracovní skupiny kyberprevence v Národním pedagogickém institutu ČR. 

Mgr. Lukáš Kohoutek se funkce ředitele oficiálně ujme ve středu 7. 4. 2021.

Rada obce děkuje Mgr. Kamile Volíkové, která funkci ředitelky zastává od 1. 2. 2021, za výbornou práci při řízení školy, organizaci pedagogického procesu i motivaci žáků v obtížných podmínkách distanční výuky.

Zveřejněno: 29.03.2021
Upraveno: 29.03.2021
nahoru