V sobotu 20. 8. 2022 bude z důvodu konání Pouťového festivalu uzavřený sběrný dvůr v Tyršově ulici.

Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Užitkový vodovod Žernovka-Zájezdí je z důvodu havárie uzavřen. Zprovoznění se předpokládá 16. 8. 2022.

Betlém pro Mukařov

Mukařovský betlém 2021

Mukařovský betlém - autor Vlastimil Sobota - výtvarník 

Co Vás přivedlo k nám do Mukařova s nápadem namalovat betlém?

 Bylo to na přání pana Kropíka. Známe se dlouho, tak jsem ho neodmítl.

Jak dlouho trvalo, než betlém vznikl?

Od data zadání do termínu odevzdání nebylo moc času. Asi jeden a půl měsíce. Nejprve vznikla kompozice motivů. Schválení skici bylo spojeno s návštěvou galerie, abychom dohodli umístění betlému. Vlastní práce, které předcházelo zhotovení skic, trvala s přestávkami několik týdnů.

Co je zajímavé na kresbě betlému?

Jsou tam kromě základních atributů i dva hlavní mukařovské objekty – kostel a Stará škola. 

Jakou technikou je betlém zpracovaný?

Kresba je zhotovená klasicky, to znamená základní černá kontura je kolorovaná akvarelovými barvami. Formát kresby je nestandardně veliký. Proto bylo potřeba vyřešit pro zdárné dokončení správný technologický postup. Souběžně jsem pracoval na dvou verzích. První, říkejme jí pracovní a druhé finální. Na pracovní kresbě jsem si kontroloval, zda se kresba nerozpíjí. Klasickou tuš nešlo použít, proto je kresba připravená fixem. A následně jsem kontroloval sytost barev. Na betlém umístěný v okně se budeme dívat s odstupem, takže je mírně „přebarvený“.

Kde můžeme betlém vidět?

V galerii Stará škola v Mukařově je umístěn přímo v okně, které směřuje na náves. Betlém je nasvícený a tak se z něj mohou těšit kolemjdoucí ve dne i v noci.

Vystaven bude v galerii od první adventní neděle až do Tří králů.

Uvidíme i další Vaší tvorbu v naší galerii Stará škola?

Ano v květnu 2022. 

Jaké další zajímavé práce a výzvy Vás čekají v roce 2022?

Určitě bude několik společných výstav a kromě toho mě čekají drobné grafiky pro sběratele.

Děkuji za rozhovor.

Jitka Čurdová
kurátorka Galerie Stará škola

 

Vlastimil Sobota - výtvarník

Narozen 1. 12. 1953 v Praze. Studoval u B. Blažeje na SUPŠ grafické v Praze (1969-1973) a u J. Veškrny na SOŠV tamtéž (1987-1989).

Pracoval v tiskárně, byl propagačním výtvarníkem a výtvarným redaktorem v redakcích novin a časopisů.

Spolupracoval s předními deníky, časopisy a nakladatelstvími. Zaměřuje se na grafiku a grafický design.

Ve volné a drobné grafice užívá figurálních a krajinných motivů, v malířském díle se objevuje i zátiší.

V oblasti drobné grafiky a exlibris získal několik cen. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách v Dánsku, ve Francii, v Polsku, v Holandsku, v Litvě, v Belgii, Památníku národního písemnictví v Praze, Galerie města Bratislavy a jinde.

 

Zveřejněno: 17.12.2021
Upraveno: 17.12.2021
nahoru