Svoz všech nádob i v lichých týdnech bude zajištěn od 3. týdne v lednu. Omlouváme se za případné komplikace.

Svoz odpadu v ulicích s omezenou dostupností v důsledku stavby vodovodu budou až do odvolání provádět pracovníci technických služeb obce, v běžných termínech svozu.

Zavedení MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Díky skvělé spolupráci občanů se podařilo většinu nádob již v září označit nálepkami s kódy, které nám umožní sledovat všechny vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Jednotlivé domy a případně i byty jsou v systému evidovány jako „stanoviště“. Ke každému stanovišti jsou připojeny osoby, které v daném domě nebo bytě mají trvalý pobyt, a také nádoby, do kterých osoby ze stanoviště ukládají odpad. U nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je v evidenci uveden vlastník. Systém je schopen zohlednit i to, že se osoba trvale zdržuje na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt, pokud jsou obě stanoviště v katastru naší obce.

MESOH eviduje díky spolupráci se svozovou firmou, jejíž pracovníci načítají čárové kódy na popelnicích, všechny výsypy označených nádob. Každá ke svozu přistavená nádoba se započítá, jako by byla plná. Proto doporučujeme nepřistavovat ke svozu poloprázdné nádoby, a to u všech komodit, tedy směsného odpadu, bia, plastů či papíru.

V září dostaly všechny trvale obývané domácnosti obálky s informacemi a přístupovými údaji do odpadového účtu. Pokud jste obálku nebo přístupové údaje neobdrželi, kontaktujte obecní úřad, nejlépe e-mailem na obec@mukarov.cz. V odpadovém účtu je možné sledovat nejen jednotlivé vývozy, ale také to, zda a jak jednotlivá stanoviště, respektive v nich registrované osoby, získávají bonusové body.

Základní bonus je za třídění, tj. za to, že domácnost využívá k třídění nádoby přímo u domu. Pro získání dalších bonusových bodů je nutno vyplnit odpadový dotazník a potvrdit inventuru stanoviště. V odpadovém dotazníku popíšete, jak se ve vaší domácnosti nakládá z nejrůznějšími druhy odpadu. Příznivě je hodnoceno třídění a ekologická likvidace, a ještě více předcházení vzniku odpadů.

inventuře stanoviště potvrdíte seznam osob registrovaných na daném stanovišti, a zkontrolujete čísla evidovaných nádob. (Pod každým čárovým a QR kódem je jedinečná kombinace písmen a čísel pro danou nádobu.) Pokud nemáte přístup k internetu, napište si kódy ze všech popelnic a přijďte na obecní úřad, dotazník vyplníte v papírové podobě a inventuru stanoviště potvrdíme společně.

Výši svých bonusů můžete sledovat průběžně. Jsou počítány především na základě poměru hmotnosti separovaného odpadu vůči celkovému množství odpadu připadajícímu na jednu osobu na daném stanovišti. Protože ale systém funguje zatím krátce, mohou být aktuálně zobrazované bonusy zkreslené počtem evidovaných výsypů.

Body se v běžném roce sbírají vždy do konce září, pak se přepočítají na slevu z poplatku v následujícím kalendářním roce. V každém případě je výhodné:

  • třídit maximum plastů a papíru
  • nádoby přistavovat ke svozu plné – tj. plasty sešlapávat, papírové krabice rozkládat, a pokud není nádoba plná, svoz vynechat
  • vyplnit odpadový dotazník a inventuru stanoviště
  • v případě zjištění nesrovnalostí kontaktovat obecní úřad

Již nyní je u každého plátce poplatku v Mukařově v systému www.mojedopadky.cz uvedena výše poplatku a případná sleva na poplatníka. Ta je stejná pro všechny poplatníky na daném stanovišti. Variabilní symboly nutné pro bezhotovostní úhradu poplatku budou doplněny v průběhu ledna 2020, poplatek bude možné hradit od 15. 2. do 30. 4. 2020.

Děkujeme všem občanům, kteří odpovědným přístupem k odpadům z domácnosti přispívají k efektivnímu fungování systému likvidace odpadů v naší obci a v širším slova smyslu i ke zlepšení životního prostředí.

Další informace a přihlášení do motivačního systému najdete na www.mojeodpadky.cz

Zveřejněno: 06.09.2019
Upraveno: 07.01.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.