Dodatečné označování nádob na odpad čárovými kódy probíhá vždy ve svozovém dnu. Pro urychlení můžete kontaktovat obecní úřad a nahlásit adresu, na níž se neoznačená nádoba nachází.

Svoz odpadu v ulicích V Průhoně, Do Průhonu a Kameníků v Žernovce budou až do odvolání provádět pracovníci technických služeb obce, v běžných termínech svozu.

Zavedení MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Díky skvělé spolupráci občanů se podařilo většinu nádob již v září označit nálepkami s kódy, které nám umožní sledovat všechny vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Jednotlivé domy a případně i byty jsou v systému evidovány jako „stanoviště“. Ke každému stanovišti jsou přiděleny osoby, které v daném domě nebo bytě mají trvalý pobyt, a také nádoby, do kterých osoby ze stanoviště ukládají odpad. U nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je v evidenci uveden vlastník. Systém je schopen zohlednit i to, že se osoba trvale zdržuje na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt.

MESOH eviduje díky spolupráci se svozovou firmou, jejíž pracovníci načítají čárové kódy na popelnicích, všechny výsypy označených nádob. Každá ke svozu přistavená nádoba se započítá, jako by byla plná. Proto doporučujeme nepřistavovat ke svozu poloprázdné nádoby, a to u všech komodit, tedy směsného odpadu, bia, plastů či papíru.

V září dostaly všechny trvale obývané domácnosti obálky s informacemi a přístupovými údaji do odpadového účtu. Pokud jste obálku nebo přístupové údaje neobdrželi, kontaktujte obecní úřad, nejlépe e-mailem na obec@mukarov.cz. V odpadovém účtu je možné nejen sledovat jednotlivé vývozy, ale také sledovat, zda a jak jednotlivá stanoviště, respektive v nich registrované osoby, získávají bonusové body.

Základní bonus je za třídění, tj. za to, že domácnost využívá k třídění nádoby přímo u domu. Pro získání dalších bonusových bodů je nutno vyplnit odpadový dotazník a potvrdit inventuru stanoviště. V odpadovém dotazníku popíšete, jak se ve vaší domácnosti nakládá z nejrůznějšími druhy odpadu. Příznivě je hodnoceno třídění a ekologická likvidace, a ještě více předcházení vzniku odpadů.

inventuře stanoviště potvrdíte seznam osob registrovaných na daném stanovišti, a zkontrolujete čísla evidovaných nádob. (Pod každým čárovým a QR kódem je jedinečná kombinace písmen a čísel pro danou nádobu.) Pokud nemáte přístup k internetu, napište si kódy ze všech popelnic a přijďte na obecní úřad, dotazník vyplníte v papírové podobě a inventuru stanoviště potvrdíme společně.

Výši svých bonusů můžete sledovat průběžně. Jsou počítány především na základě poměru hmotnosti separovaného odpadu vůči celkovému množství odpadu připadajícímu na jednu osobu na daném stanovišti. Protože ale systém funguje zatím krátce, mohou být aktuálně zobrazované bonusy zkreslené počtem evidovaných výsypů. Do konce roku ale už bude dat dost na to, aby se všem, kdo budou mít potvrzenou inventuru stanoviště, mohly bonusové body promítnout do výše poplatku na rok 2020.

Jaký to bude mít skutečný finanční efekt, bude záležet na ceně bodu, kterou spolu s výší poplatku za svoz odpadu bude schvalovat zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. V každém případě je už nyní výhodné:

  • třídit maximum plastů a papíru
  • nádoby přistavovat ke svozu plné – tj. plasty sešlapávat, papírové krabíce rozkládat, a pokud není nádoba plná, svoz vynechat
  • vyplnit odpadový dotazník a inventuru stanoviště
  • v případě zjištění nesrovnalostí kontaktovat obecní úřad

Děkujeme všem občanům, kteří odpovědným přístupem k odpadům z domácnosti přispívají k efektivnímu fungování systému likvidace odpadů v naší obci a v širším slova smyslu i ke zlepšení životního prostředí.

Další informace a přihlášení do motivačního systému najdete na www.mojeodpadky.cz

nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.