Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Obecní zpravodaj

Obecní zpravodaj Mukařov Srbín Žernovka

Aktuální číslo Obecního zpravodaje - 9/2022

Obecní zpravodaj Mukařov Srbín Žernovka vychází od roku 2015 (do ročníku VI. po názvem Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku). Původně jako dvouměsíčník, nyní jako měsíčník s dvojčísly v lednu-únoru a červenci-srpnu.
Vydávání Obecního zpravodaje se řídí Zásadami, které schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov.

nahoru