Mukařovské školy

Události
Mukařovské školy

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

Rozvoj školního areálu

Na svém zasedání v únoru 2020 schválilo zastupitelstvo Obce Mukařov vytvoření komise, jejímž úkolem je vytvořit zadání pro další rozvoj areálu základní školy v Mukařově.
K další spolupráci byla vybrána architektonická kancelář Legner-Görner, která zpracovala studii nové školní tělocvičny, podle aktualizovaného zadání kombinované s novou školní kuchyní a jídelnou.

Základní škola Mukařov v období duben 2021 až srpen 2022

Základní škola zveřejňuje vlastní výroční zprávy, protože ale pod novým vedením škola prošla a stále prochází zásadními změnami, rozhodla se Rada obce Mukařov, která je zřizovatelem ZŠ Mukařov, zpracovat ke konci svého funkční období vlastní zprávu, která shrnuje dění ve škole vývoj od dubna 2021 do srpna 2022, a obsahuje také doporučení dalšího postupu v jednotlivých oblastech.

nahoru