Se změnou na zimní čas je upravena otevírací doba sběrného dvora Technických služeb v Mukařově: středa 15-17 hod, sobota 8-12 hod. Odběr bioodpadu probíhá také v Mukařově, pracoviště Na Čapíku je uzavřeno. SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Mukařovské školy

Události
Mukařovské školy

Rozvoj školního areálu

Na svém zasedání v únoru 2020 schválilo zastupitelstvo Obce Mukařov vytvoření komise, jejímž úkolem je vytvořit zadání pro další rozvoj areálu základní školy v Mukařově.
K další spolupráci byla vybrána architektonická kancelář Legner-Görner, která zpracovala studii nové školní tělocvičny, podle aktualizovaného zadání kombinované s novou školní kuchyní a jídelnou.

Základní škola Mukařov v období duben 2021 až srpen 2022

Základní škola zveřejňuje vlastní výroční zprávy, protože ale pod novým vedením škola prošla a stále prochází zásadními změnami, rozhodla se Rada obce Mukařov, která je zřizovatelem ZŠ Mukařov, zpracovat ke konci svého funkční období vlastní zprávu, která shrnuje dění ve škole vývoj od dubna 2021 do srpna 2022, a obsahuje také doporučení dalšího postupu v jednotlivých oblastech.

nahoru