UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Rozvoj školního areálu

Události

Rozvoj školního areálu

Na svém zasedání v únoru 2020 schválilo zastupitelstvo Obce Mukařov vytvoření komise, jejímž úkolem je vytvořit zadání pro další rozvoj areálu základní školy v Mukařově.

Komise navazuje na studii zpracovanou na podzim roku 2019, která řešila současné i výhledové potřeby školy a možnosti jejich naplnění v rámci stávajícího areálu. 

Další rozvoj školy ovlivňuje řada právních, finančních, demografických, pedagogických i stavebnětechnických faktorů, jimiž se komise postupně zabývá. Výstupem by mělo být naplánování nejen cílového stavu, ale zejména dalších kroků, které k němu povedou.

Pro zpracování studie nové tělocvičny byla vybrána architektonická kancelář Legner-Görner, která na základně aktualizovaného zadání zpracovala návrh nového školního pavilonu, v jehož přízemí bude nová školní kuchyně a jídelna, a v patře tělocvična se zázemím i pro kulturní akce.

Zveřejněno: 18.05.2020
Upraveno: 10.02.2024
nahoru