UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Kontakty

Události

Kontakty

Datová schránka: qyvaxdz

Podatelna: podatelna@mukarov.cz

IČ: 00240508
DIČ: CZ00240508

Bankovní spojení u ČSOB:  177 966 230/ 0300 (neslouží k platbě poplatků)

 Platba poplatků na bankovní účet: 301 003 002/0300

elektronická podatelna podatelna@mukarov.cz datová schránka:  qyvaxdz
         
funkce jméno telefon mobil email
starostka Ing. Hana Zákoucká 323 660 246 606 719 574 starostka@mukarov.cz
místostarosta Ing. Přemysl Zima 323 660 230 724 191 247 premysl.zima@mukarov.cz

pokladna, ověřování listin, správa hřbitova, majetková  správa

Jana Korbelová

323 660 246 775 040 918

jana.korbelova@mukarov.cz

evidence obyvatel, poplatkové povinnosti Alena Kulíšková 323 660 246 775 040 918 alena.kuliskova@mukarov.cz
investiční akce, dotace Ing. Eva Frydrychová 323 660 230   eva.frydrychova@mukarov.cz
podatelna, Czech Point, Infocentrum, Galerie Jana Ulmová   703 634 791 infocentrum@mukarov.cz
účetní oddělení Marie Hanslová 323 660 246 775 040 918 ucetni@mukarov.cz
spisová služba Kateřina Tichá, DiS. 323 660 246 775 040 918 obec@mukarov.cz
kulturní referentka Jitka Čurdová, DiS.   773 445 645 kultura@mukarov.cz
knihovna

Ing. Petra  Houdková,

Simova Vittová

  608 616 674  knihovna@mukarov.cz
sociální poradna Mgr. Klára Holická   608 616 674 

klara.holicka@mukarov.cz

komise pro projednávání přestupků JUDr. Eva Šimková    

prestupky@mukarov.cz

technické služby Miroslav Veselý   775 573 922 miroslav.vesely@mukarov.cz

Kancelář obecního úřadu

obec@mukarov.cz

323 660 246, 775 040 918

Příčná 11, 251 62 Mukařov

http://www.mukarov.cz

Facebook

Úřední hodiny:

pondělí   14–16      hodin
úterý        9–11:30 hodin
středa    14–18       hodin

Obecní úřad vyřizuje v rámci přenesené působnosti pouze evidenci obyvatel, další agendy (matrika, stavební úřad, osobní doklady apod.) řeší Městský úřad Říčany.

Poslední klient je přijímán 15 minut před koncem úředních hodin.

Většinu záležitostí s výjimkou přihlašování k trvalému pobytu lze vyřešit telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou.)
Listinné dokumenty lze posílat poštou nebo vhazovat do schránky vedle zadního vchodu na obecní úřad.

Pracovníci úřadu:

pokladna, ověřování listin, správa hřbitova, majetková správa: Jana Korbelová

evidence obyvatel, poplatkové povinnosti: Alena Kulíšková

investiční akce, dotace: Ing. Eva Frydrychová - tel. 323 660 230

účetní oddělení: Marie Hanslová

podatelna, Czech Point: Jana Ulmová

spisová služba: Kateřina Tichá, DiS.

kultura: Jitka Čurdová, DiS. - email kultura@mukarov.cz 

Podatelna, Czech POINT a Infocentrum

infocentrum@mukarov.cz

703 634 791

Příčná 11, 251 62 Mukařov

Podatelna, Galerie Stará škola

Jana Ulmová

Otevírací doba a úřední hodiny podatelny a Czech POINTu

pondělí      13.00–18.00
úterý            9.00–12.00   13.00–16.00
středa        13.00–18.00
sobota          9.00–12.00

Poslední klient je přijímán 15 minut před koncem úředních hodin.
Případné dočasné změny otevírací doby zveřejňujeme v Aktualitách v sekci Obecní úřad a samospráva.

Agenda Czech POINTu:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • zprostředkovaná identifikace osoby

Jsou-li předmětem poskytování citlivé osobní údaje, je nutno při podání žádosti předložit platné osobní doklady.

Elektronická podatelna a datová schránka

podatelna@mukarov.cz

323 660 246

Příčná 11, 251 62 Mukařov

Elektronická podatelna obce Mukařov: podatelna@mukarov.cz

(Pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem Mukařov můžete použít e-mailovou adresu: obec@mukarov.cz)

Datová schránka obce Mukařov pro elektronická podání: qyvaxdz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: formáty podporované MS Office, PDF, JPG, JPEG, PNG.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: přenosné disky používající rozhraní USB.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“): Podatelna tyto přijaté dokumenty zaeviduje a informuje zpětně odesílatele o zjištěných závadách zprávy spolu s výzvou k odstranění vad dokumentu.

Dokumenty se škodlivým kódem, jejichž vady se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem odstranit, nebudou podatelnou dále zpracovávány.

Technické služby obce Mukařov

miroslav.vesely@mukarov.cz

775 573 922

Tyršova, 251 62 Mukařov (křižovatka Tyršova - Obecní)

Otevírací doba shromaždiště odpadu:

středa     15–18 hodin (15–17 hodin po dobu zimního času)
sobota      8–12 hodin

Technické služby zajišťují zejména:

 • obsluhu a provoz shromaždiště odpadu
 • distribuci a evidenci zapůjčených nádob na odpady
 • svoz odpadových košů a svoz odpadu od rekreantů
 • zajištění kontejnerů na bioodpad
 • spolupráce se svozovou společností
 • zajištění čistoty v obci 
 • údržbu zeleně
 • zajištění zimní údržby
 • správu obecního majetku, drobné opravy 
 • údržbu hřbitova
 • údržbu místních komunikací a chodníků a dopravního značení v obci
 • správu užitkového vodovodu v Žernovce
 • technické zajištění obecních akcí  

Obecní knihovna

knihovna@mukarov.cz

608 616 674

Příčná 61, 251 62 Mukařov

https://mukarovska.knihovna.cz/

Otevírací doba: 
úterý     8:30–12:00  13:00–18:00 
čtvrtek  
9:30–12:00  13:00–17:00

Sociální poradna

klara.holicka@mukarov.cz

775 276 815

Příčná 61, 251 62 Mukařov

Termín schůzky a případně i místo je nutno sjednat dopředu telefonicky nebo e-mailem.

GDPR pověřenec - Ing. Tomáš Sýkora

tomas.sykora@sumanet.cz

736 480 089

nahoru