MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Obecné informace a metodika

Události

Obecné informace a metodika zadávání veřejných zakázek

Obec Mukařov jako veřejný zadavatel podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná při pořizování svých zakázek v souladu s tímto zákonem.

Pro zakázky malého rozsahu se rozhodování o zakázkách řídí Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Dokumenty veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele obce Mukařov. Najdete zde také archiv všech veřejných zakázek (zakázky období před 20.4.2019 viz předchozí profil zadavatele - archivní). U veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota přesahuje 500.000,- Kč bez DPH, jsou na profilu zadavatele k dispozici uzavřené smlouvy s dodavateli.

  • Stavebně technické úpravy budov ZŠ Mukařov - Budova A

    podlimitní zakázka na zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechniky, venkovních žaluzií. Probíhá příprava zakázky k uveřejnění na www.tenderarena.cz

nahoru