V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Zrušeno

Události

Zrušeno

 • Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Mukařov

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu.

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=341831

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 07.08.2020.
 • Pronájem nákladního automobilu pro Technické služby obce Mukařov

  Předmětem této zakázky je pronájem nákladního automobilu, nosiče kontejnerů, na dobu 48 měsíců obci Mukařov.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 11.07.2022.
nahoru