Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Zrušeno

Události

Zrušeno

 • Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Mukařov

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu.

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=341831

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 07.08.2020.
 • Stavebně technické úpravy ZŠ Mukařov - budova A

  • zateplení obálky budovy včetně soklu, markýzy, přístřešku před vstupem do objektu a střechy;
  • výměna některých oken a opatření všech oken v učebnách a kabinetech venkovními žaluziemi;
  • provedení nových elektroinstalací jak slaboproudů, tak silnoproudů;
  • instalace vzduchotechniky do všech tříd

  https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/419706 

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 23.06.2021.
nahoru