Se změnou na zimní čas je upravena otevírací doba sběrného dvora Technických služeb v Mukařově: středa 15-17 hod, sobota 8-12 hod. Odběr bioodpadu probíhá také v Mukařově, pracoviště Na Čapíku je uzavřeno. SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Zrušeno

Události

Zrušeno

 • Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Mukařov

  Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu.

  https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=341831

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 07.08.2020.
 • Stavebně technické úpravy ZŠ Mukařov - budova A

  • zateplení obálky budovy včetně soklu, markýzy, přístřešku před vstupem do objektu a střechy;
  • výměna některých oken a opatření všech oken v učebnách a kabinetech venkovními žaluziemi;
  • provedení nových elektroinstalací jak slaboproudů, tak silnoproudů;
  • instalace vzduchotechniky do všech tříd

  https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/419706 

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 23.06.2021.
 • Pronájem nákladního automobilu pro Technické služby obce Mukařov

  Předmětem této zakázky je pronájem nákladního automobilu, nosiče kontejnerů, na dobu 48 měsíců obci Mukařov.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 11.07.2022.
nahoru