V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Mukařovský kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově

Mukařovský kostel v roce 1850

První zmínku o kostele v Mukařově nalézáme již ve 14. století (kostel Nanebevzetí Panny Marie - ve století XIV. farní), protože víme, že zde roku 1372 zemřel farář. Později byl kostel po nějakou dobu v rukou utrakvistů, posledním farářem podobojí tu byl do roku 1620 David Galli či Havlův ze Žlutice, a po zrušení fary byl kostel připojen ke Kostelci nad Černými Lesy. V 1 pol. 17. stol. je mukařovský kostel uváděn jako komendantní s osadami Buda, Louňovice, Srbín, Svojetice, Tehovec a Žernovka. Obec Mukařov byla roku 1645 od Švédů spálena a fara i původním kostelem zřejmě zanikla. Roku 1754 pak byla farnost mukařovská černokosteleckému faráři odňata a připojena k faře říčanské. To trvalo pouze do vyhlášení Tolerančního patentu roku 1784, kdy byla zde opět zřízena lokálie, která byla roku 1855 povýšena na faru. Farnost v Mukařově vydržela do roku 2009, kdy byla obec opět přifařena do Říčan.

Původní kostel, který pravděpodobně nahradil ještě starší dřevěný za 30-leté vojny zničený, byl obdélníkového půdorysu (viz. črta ze staré obecní kroniky). Východní část starého kostela, který byl v 2. polovině 19. století kvůli značné zchátralosti zbořen, zaujímal presbytář oddělený od lodi vítězným obloukem. Uprostřed jižního bloku stála věž čtvercového půdorysu. Při bourání kostela byl v každém rohu chrámové lodi nalezen kámen s důlkem - v těchto důlcích byly z olova ulité symboly čtyř evangelistů. Původně byl kostel vyšší, později bylo klenutí sníženo. Uvnitř byly nalezeny stopy původní malby. Nad sakristií byl vytesaný znak s nápisem: "Benda Hula ze Srbína". Jiný znak s nápisem byl nad okénkem vedoucím na hřbitov, ale ten již byl značně poničený, takže nebyl čitelný. V kostele bývaly tři zvony. Nejstarší velký zvon (109 cm v průměru a 84 cm vysoký) byl datovaný rokem 1573 - z dílny proslulého pražského zvonaře Bryksího z Cimperku - a kostelu jej věnoval majitel černokosteleckého panství hrabě Smiřický, menší zvon byl datovaný rokem 1718 - od malostranského Val. Lišáka - s věnováním "LETA PANIE 1718 TENTO ZWON PO VKRADENI PŘEDESSLEHO NAKLADEM ZADUSSI ZGEDNAN A ZAWIESSEN KE CTI A CHWALE BOZY A NEISWIETEGSSI RODICZKY BOZY". Třetí blíže neurčený zvon pocházel z roku 1745. Nejstarší zvon se dochoval dodnes, oba mladší menší zvony byly za 1 sv. války roztaveny. Kostel byl pro svou zchátralost stržen roku 1888 a vysvěcena stodola na faře, kde se pak odbývaly mše svaté.

Současný kostel byl zbudován v letech 1890-1893. Stavba započala v dubnu 1890 nákladem 42.000 zlatých (jen pozemek stál 1 sáh 1 zlatý), hlavním nákladem patrona knížete Liechtensteina. Lešení bylo vedeno až z místa dnešní Charitní ulice a na stavbě pracovali zdarma všichni zdejší řemeslníci - kovářské práce prováděl zdejší mistr kovářský Otakar Nekvasil z Bud č. 3. Vysvěcen byl kostel 13.8.1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Nový kostel je slohu pseudogotického. Vzhledem k tomu, že v okolí Mukařova se nachází velké množství lomů, byl kostel vystaven z místního žulového kamene. Okna jsou široká a hrotitá, ale bez kružeb. Věž má jehlanovitý charakter. V roce 1926 byla na kostel dána nová střešní krytina.

Kostel je vybaven původním zvonem z roku 1573, na který se zvoní poledne, šestá hodina večerní, před nedělní bohoslužbou a o zvláštních příležitostech. Zvonění je od roku 2005 automatizované. Pravidelné bohoslužby se v kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově konají každou neděli od 8:00.

Zveřejněno: 07.06.2019
Upraveno: 06.09.2019
nahoru