Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Úřední deska

Události

Úřední deska

Obec Mukařov v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zřídilo Úřední desku na adrese Příčná 11, Mukařov, která je umístěna na stěně budovy Obecního úřadu Mukařov a je nepřetržitě přístupná veřejnosti. Shodný obsah úřední desky je zároveň zveřejněn i dálkovým přístupem tj. na internetových stránkách obce Mukařov.

Informace pro podání a příjem dokumentů podatelnou naleznete na stránce Obecní úřad.

Pro zobrazení adres dotčených plánovanými odstávkami elektřiny ČEZ Distribuce, přejděte na tento odkaz.

 • Veřejná vyhláška

  29.09.202218.10.2022

  Veřejná vyhláška

  OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - společné povolení na stavbu: Srbín - Na Pískách - BI 20, Mukařov, Srbín.

  Oznámení zde
 • Vyúčtování kalkulace vodného a stočného leden-červen 2021

  26.09.202227.10.2022

  Oznámení zde
 • ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

  26.09.202213.10.2022

  Oznámení zde
 • Plánovaná odstávka elektřiny

  21.09.202213.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny

  Termín: 12.10.2022 od 8,00 do 12,00 hodin

  Místo: Mukařov (okres Praha-východ), část obce Žernovka
  Ulice: Lomová č. p. 79, 101

  Oznámení zde
 • Milostivé léto II:

  21.09.202201.12.2022

  Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek.

  Oznámení zde
 • Plánovaná odstávka elektřiny

  19.09.202211.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny

  Datum: 10.10.2022 od 8,00 až 15,30 hodin

  Místo: Mukařov (okres Praha-východ)

  Ulice: Sportovní č. p. 62, 114, 142 a Školní č. p. 259

  Oznámení zde
 • Plánovaná odstávka elektřiny

  16.09.202208.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny

  Termín: 7.10.2022 od 8,00 do 10,30 hodin

  Místo: Mukařov (okres Praha-východ) č. ev. 5, 50, ul. Kutnohorská č. p. 306, ul. Nad Vysokou č. p. 321, 337, 338, 346, 350, 353, 360, 361, 362, ul. Pražská č. p. 18, 230, ul. Školní č. p. 4, 19, 27, 28, 30, 32, 34, 42, 52, 88, 99, 139, 208, 242, 249, 262, 272, 318, 366, 368, ul. Vysoká č. p. 323 a kat. území Mukařov u Říčan parcelní č. 771/2, 771/33

  Oznámení zde
 • Plánovaná odstávka elektřiny

  16.09.202208.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny

  Termín: 7.10.2022 od 11,00 do 13,30 hodin

  Místo: obec Mukařov, k. ú. Mukařov č. ev. 2, 44, 58, 79, 82, 107, 108, 115, 118, 120, 172, 178
  Dubová: č. p. 327, 379, ul. K Dubině č. p. 401; č. ev. 92, 95, 98, ul. Lesní č. p. 298, 320, 344, 357, 404, 405; č. ev. 132, ul. Modřínová č. p. 303; č. ev. 137, ul. Na ladech č. p. 103, 224, 369, 389, 398; č. ev. 183, ul. Obecní č. p. 164, 169, 173, 409, ul. Pod hrází č. p. 342, 370, 391, 399; č. ev. 93, 100, 105, 106, ul. Pražská č. p. 110, Severní č. p. 171, 186, 205, 365, 390, 393, 397; č. ev. 174, ul. Smrková: č. p. 57, 104, 159, 192, 199, 236, 307, ul. Sosnová č. p. 130, 250, 380, 403; č. ev. 185, ul. U Výmoly č. p. 335, 407, Vodní č. p. 158, 190, 382 a k. ú. Srbín ul.Na Budech č. p. 250.
  Dále k. ú. Mukařov parcelní č. 330, 725/79, 725/269, 725/270, 725/307, 880

  Oznámení zde
 • Plánová odstávka elektřiny

  14.09.202206.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny

  Místo: obec Mukařov, k. ú. Srbín.

  Ulice: Do chobotu č. p. 147, 148, 152 a Luční č. p. 474

  Termín: 5.10.2022 od 8,00 do 15,30 hodin

  Oznámení zde
 • Plánovaná odstávka elektřiny

  13.09.202205.10.2022

  Plánovaná odstávka elektřiny:

  Místo: obec Mukařov, k. ú. Srbín

  Ulice: Macešková č. p. 341, 346, 349, 350, 351, 355

  Datum: 4.10.2022 od 8,00 - 15,30 hodin

  Oznámení zde
 • Ladův kraj, svazek obcí

  22.06.202229.06.2023

  Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021

  Oznámení zde
 • Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení - schválený rozpočet 2022

  30.12.202131.12.2023

  Oznámení zde
 • Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu

  30.12.202131.12.2026

  Oznámení zde
 • Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  15.09.202131.12.2022

  Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

  Oznámení zde
 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

  09.12.201931.12.2022

  Ministerstvo zemědělství

  Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

  Oznámení zde
 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

  04.04.201931.12.2022

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.

  Oznámení zde
nahoru