Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Turistické cíle

Turistické cíle

Rozhledna Skalka

Rozhledna Skalka u Vyžlovky nabízí výhled do širokého okolí z výšky 455 m. Za dobré viditelnosti můžete spatřit Milešovku, Bukovou Horu, Sedlo, Ralsko, Ještěd, Sněžku nebo Velkou Deštnou s hřebeny Orlických hor, Kralický Sněžník nebo Praděd.

od 1.4. 2021 je rozhledna Skalka vlastněna firmou ÚVT Internet s.r.o. a je pro veřejnost uzavřena.

V současné době jedná obec Vyžlovka s firmou ÚVT Internet s.r.o. o pronájmu rozhledny a tak se můžeme těšit na její znovuotevření, které by se mělo uskutečnit v letošním roce (2022) do začátku prázdnin.

Hvězdárna Ondřejov

Nad obcí Ondřejov na vrcholku Žalov nedaleko Mnichovic u Prahy stojí hvězdárna založená roku 1905 J. Fričem. Místní observatoř patří Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky (AVČR).

Voděradské Bučiny

Jeden z nejrozsáhlejších komplexů bukového lesa ve středních Čechách se nachází na pravém břehu Jevanského potoka mezi obcemi Louňovice, Vyžlovka, Jevany, Černé Voděrady a Struhařov. Hlavním předmětem ochrany jsou kyselé a květnaté bučiny s typickou flórou a faunou.

Přírodní památka Klepec I., II.

Prohlédnete si balvany vzniklé dlouhodobým zvětráváním, které zvolna rozrušovalo jednotný ráz žulových bloků a neodolné části odplavila voda. Největší ze žulových kolosů je „Slouha“, kterému lidé říkají „Baba“ a „Ovčák“ nebo-li „Pastýř“.

Kamenický skanzen

Ve skanzenu pod širým nebem naleznete exponáty, které se vztahují k těžbě žuly v Louňovicích a blízkém okolí. Naleznete zde ukázku řady kamenických výrobků jakými jsou např. plotový sloup, okapový žlab, silniční patník, velká koule, žulový náhrobek nebo úlomek mlecího kamene. Najdete zde také upomínku na jeden ze základních kamenů Národního divadla, který pochází právě z Louňovic.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Tismický kostel patří k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy.

nahoru