MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Číslo popisné

Události

Číslo popisné a evidenční

Přidělení čísla popisného (evidenčního) stavbě je možné u staveb určených k trvalému (rekreačnímu) bydlení až po vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) s užíváním stavby. U rekreačního objektu (chaty), jehož majitel se rozhodne, že si změní číslo evidenční na popisné, je nutná rekolaudace, která doloží, že je objekt způsobilý pro trvalé bydlení.

Čísla popisná (evidenční) jsou vydávána na základě výzvy, které obec obdrží ze stavebního úřadu v Říčanech. Na základě toho vydá obecní úřad rozhodnutí  o přidělení čísla popisného (evidenčního). Žadatel jej obdrží ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zašle na Katastrální úřad pro Prahu-východ.

Pro formát, barvu a provedení, čísla popisného (evidenčního) nemá obec stanovené podmínky. Číslo musí být, v souladu s vyhláškou Ministerstva Vnitra č. 326/2000 Sb., vyvedeno arabskými číslicemi bez jakýchkoli dodatků. Tradiční smaltové provedení je možné získat např. ve smaltovně v Českém Brodě.

Číslo musí být zhotovené a umístěné tak, aby bylo viditelné a čitelné z ulice, či jiného veřejného prostranství. Označení budovy číslem popisným (evidenčním) je povinností majitele budovy (§ 32 zákona 128/2000 Sb.), přičemž za porušení této povinnosti může být udělena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 04.04.2024
nahoru