MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Zastupitelstvo

Události

Zastupitelstvo

Volební období 2022–2026

Zastupitelstvo obce Mukařov je pro volební období 2022–2026 patnáctičlenné. 7 zastupitelů bylo zvoleno za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 4 zastupitelé za Společně s TOP 09, 3 zastupitelé za sdružení ZVON a 1 za Sdružení nezávislých kandidátů s podporou SVOBODNÝCH.

Starostka

Ing. Hana Zákoucká

Společně s TOP 09

606 719 574

starostka@mukarov.cz

projektantka pozemních staveb

 • stavební výbor (předsedkyně)

Místostarosta

Ing. Přemysl Zima

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

724 191 247

premysl.zima@mukarov.cz

finanční účetní

 • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
 • stavební výbor

Radní obce

Ing. Petr Doležel

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

petr.dolezel@mukarov.cz

manažer

 • člen Rady obce
 • finanční výbor (předseda)

Radní obce

Marek Podroužek

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

marek.podrouzek@mukarov.cz

manažer obchodu v logistice

 • člen Rady obce
 • výbor pro školství a kulturu

Radní obce

František Polesný

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

frantisek.polesny@mukarov.cz

zahradník

 • člen Rady obce
 • výbor pro životní prostředí (předseda)

Zastupitel

Rudolf Semanský

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

rudolf.semansky@mukarov.cz

podnikatel – grafika, reklama

 • výbor pro dopravu a bezpečnost

Zastupitelka

PhDr. Kateřina Čadilová

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

608 047 196

katerina.cadilova@mukarov.cz

projektová manažerka

 • výbor pro školství a kulturu (předsedkyně)

Zastupitel

Petr Březina

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

petr.brezina@mukarov.cz

majitel restaurace

Zastupitel

Mgr. Ondřej Jakob

Společně s TOP 09 (TOP 09)

ondrej.jakob@mukarov.cz

mluvčí ministra zdravotnictví

 • výbor pro školství a kulturu

Zastupitel

Tomáš Kouba

Společně s TOP 09 (TOP 09)

tomas.kouba@mukarov.cz

manažer

 • kontrolní výbor

Zastupitel

Ing. Pavel Kvasnička

Společně s TOP 09

pavel.kvasnicka@mukarov.cz

ředitel technologické divize

 • stavební výbor

Zastupitelka

PaedDr. Jana Novotná

ZVON

jana.novotna@mukarov.cz

pedagožka

 • kontrolní výbor (předsedkyně)

Zastupitel

Ing. Ondřej Bouzek

ZVON

ondrej.bouzek@mukarov.cz

stavební inženýr, soudní znalec

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor
 • stavební výbor

Zastupitel

Bc. Jaroslav Kadeřábek

ZVON

jaroslav.kaderabek@mukarov.cz

podnikatel

 • stavební výbor
 • výbor pro dopravu a bezpečnost

Zastupitel

Ing. Zdeněk Hroch

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou SVOBODNÝCH

zdenek.hroch@mukarov.cz

Agenda a kompetence

Rozhodování o věcech spadajících do samostatné působnosti obce:

 • schvalování programu rozvoje obce,
 • schvalování rozpočtu a závěrečného účtu,
 • zřizování trvalých i dočasných peněžních fondů obce,
 • zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, zakládání a rušení právnických osob,
 • vydávání obecně závazných vyhlášek,
 • volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce,
 • určování počtu členů rady obce,
 • určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizování a rušení výborů, volba a odvolávání jejich předsedů a členů,
 • zřizování a rušení obecní policie,
 • stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva,
 • rozhodování o vyhlášení místního referenda,
 • rozhodování o spolupráci s jinými obcemi a o formě této spolupráce.

Rozhodování o majetku obce:

 • nabývání, prodej a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou
  inženýrských sítí a pozemních komunikací,
 • převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování peněžitých darů v hodnotě nad 10 000 Kč,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč, 
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí 
  ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti
nahoru