Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Zastupitelstvo

Události

Zastupitelstvo

Volební období 2018–2022

Zastupitelstvo obce Mukařov je pro volební období 2018–2022 patnáctičlenné. 9 zastupitelů bylo zvoleno za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 3 zastupitelé za "SPOLEČNĚ" a 3 zastupitelé za Nezávislé s podporou TOP 09.

Rudolf Semanský

Starosta obce

Rudolf Semanský

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

606 719 574

starosta@mukarov.cz

podnikatel – grafika, reklama

 • člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

1. místostarosta

Ing. Přemysl Zima

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

724 191 247

premysl.zima@mukarov.cz

finanční účetní

 • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

2. místostarostka

PhDr. Kateřina Čadilová

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

608 047 196

katerina.cadilova@mukarov.cz

projektová manažerka

 • členka Rady obce pro životní prostředí, kulturu a sociální věci
 • kulturní a sociální výbor (předsedkyně)

Radní obce

Tomáš Kouba

Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

tomas.kouba@mukarov.cz

manažer

 • člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží, sport a volnočasové aktivity
 • školský výbor (předseda)
 • finanční výbor

Radní obce

Ing. Hana Zákoucká

nezávislá, zvolená za SPOLEČNĚ

hana.zakoucka@mukarov.cz

projektantka

 • členka Rady obce pro územní rozvoj
 • výbor pro územní plánování a rozvoj (předsedkyně)
Doležel

Zastupitel

Ing. Petr Doležel

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

petr.dolezel@mukarov.cz

manažer

 • finanční výbor (předseda)
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

Zastupitel

Petr Březina

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

petr.brezina@mukarov.cz

majitel restaurace

 • výbor pro veřejný pořádek a dopravu

Zastupitel

Jakub Douša

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (ODS)

jakub.dousa@mukarov.cz

logistik

 • kontrolní výbor
 • výbor pro životní prostředí

Zastupitel

Miroslav Veselý

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

miroslav.vesely@mukarov.cz

vedoucí technických služeb obce

 • výbor pro životní prostředí (předseda)

Zastupitel

Mgr. Lukáš Podaný

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

lukas.podany@mukarov.cz

podnikatel v zahradních službách

 • výbor pro životní prostředí
 • výbor pro veřejný pořádek a dopravu

Zastupitelka

Alena Semanská

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

alena.semanska@mukarov.cz

vedoucí sestra v domově seniorů

 • kulturní a sociální výbor

Zastupitel

MVDr. Pavel Mádr

nezávislý, zvolený za SPOLEČNĚ

pavel.madr@mukarov.cz

veterinární lékař, manažer

 • kontrolní výbor

Zastupitel

František Chrpa

SPOLEČNĚ

frantisek.chrpa@mukarov.cz

manažer

 • výbor pro veřejný pořádek a dopravu (předseda)

Zastupitel

Mgr. Ondřej Jakob

Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

ondrej.jakob@mukarov.cz

mluvčí ministra zdravotnictví

 • kulturní a sociální výbor

Zastupitelka

JUDr. Jana Klimentová

Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

jana.klimentova@mukarov.cz

advokátka

 • kontrolní výbor (předsedkyně)
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

Agenda a kompetence

Rozhodování o věcech spadajících do samostatné působnosti obce:

 • schvalování programu rozvoje obce,
 • schvalování rozpočtu a závěrečného účtu,
 • zřizování trvalých i dočasných peněžních fondů obce,
 • zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, zakládání a rušení právnických osob,
 • vydávání obecně závazných vyhlášek,
 • volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce,
 • určování počtu členů rady obce,
 • určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizování a rušení výborů, volba a odvolávání jejich předsedů a členů,
 • zřizování a rušení obecní policie,
 • stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva,
 • rozhodování o vyhlášení místního referenda,
 • rozhodování o spolupráci s jinými obcemi a o formě této spolupráce.

Rozhodování o majetku obce:

 • nabývání, prodej a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou
  inženýrských sítí a pozemních komunikací,
 • převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování peněžitých darů v hodnotě nad 10 000 Kč,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč, 
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí 
  ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti
nahoru