MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Rada obce

Události

Rada obce

Rada obce pro volební období 2022–2026 má 5 členů, všichni byli zvoleni za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka.

Starostka

Ing. Hana Zákoucká

Společně s TOP 09

606 719 574

starostka@mukarov.cz

projektantka pozemních staveb

 • stavební výbor (předsedkyně)

Místostarosta

Ing. Přemysl Zima

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

724 191 247

premysl.zima@mukarov.cz

finanční účetní

 • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
 • stavební výbor

Radní obce

Ing. Petr Doležel

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

petr.dolezel@mukarov.cz

manažer

 • člen Rady obce
 • finanční výbor (předseda)

Radní obce

Marek Podroužek

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

marek.podrouzek@mukarov.cz

manažer obchodu v logistice

 • člen Rady obce
 • výbor pro školství a kulturu

Radní obce

František Polesný

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

frantisek.polesny@mukarov.cz

zahradník

 • člen Rady obce
 • výbor pro životní prostředí (předseda)

Agenda a kompetence

 • Běh a fungování obce od běžné agendy po projekty a velké stavby
 • Příprava podkladů pro investiční akce, součinnost při projektování staveb a oprav většího rozsahu
 • Organizace výběrových a konkurzních řízení
 • Jednání s firmami zajišťujícími služby obci - svoz odpadů, provoz vodovodu a kanalizace, údržba komunikací, bus linky
 • Návrhy a aktualizace smluv, nájmů, poplatků
 • Dohled nad zřizováním a provozem ČOV, kanalizačních a vodovodních sítí v obci, vodních zdrojů, úpravnami pitné vody
 • Dohled na dodržování podmínek pro developery a stavebníky při dělení a zástavbě pozemků
 • Vykonávání pravomocí dle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení
nahoru