Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Rada obce

Události

Rada obce

Rada obce pro volební období 2018–2022 má 5 členů, 3 zastupitele za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, 1 zastupitele za "SPOLEČNĚ" a 1 zastupitele za Nezávislé s podporou TOP 09.

Rudolf Semanský

Starosta obce

Rudolf Semanský

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka (STAN)

606 719 574

starosta@mukarov.cz

podnikatel – grafika, reklama

 • člen Rady obce pro dopravu, veřejný pořádek a bezpečnost v obci
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

1. místostarosta

Ing. Přemysl Zima

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

724 191 247

premysl.zima@mukarov.cz

finanční účetní

 • člen Rady obce pro finance, investiční plánování a rozpočet
 • výbor pro územní plánování a rozvoj

2. místostarostka

PhDr. Kateřina Čadilová

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

608 047 196

katerina.cadilova@mukarov.cz

projektová manažerka

 • členka Rady obce pro životní prostředí, kulturu a sociální věci
 • kulturní a sociální výbor (předsedkyně)

Radní obce

Tomáš Kouba

Nezávislí s podporou TOP 09 (TOP 09)

tomas.kouba@mukarov.cz

manažer

 • člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží, sport a volnočasové aktivity
 • školský výbor (předseda)
 • finanční výbor

Radní obce

Ing. Hana Zákoucká

nezávislá, zvolená za SPOLEČNĚ

hana.zakoucka@mukarov.cz

projektantka

 • členka Rady obce pro územní rozvoj
 • výbor pro územní plánování a rozvoj (předsedkyně)

Agenda a kompetence

 • Běh a fungování obce od běžné agendy po projekty a velké stavby
 • Příprava podkladů pro investiční akce, součinnost při projektování staveb a oprav většího rozsahu
 • Organizace výběrových a konkurzních řízení
 • Jednání s firmami zajišťujícími služby obci - svoz odpadů, provoz vodovodu a kanalizace, údržba komunikací, bus linky
 • Návrhy a aktualizace smluv, nájmů, poplatků
 • Dohled nad zřizováním a provozem ČOV, kanalizačních a vodovodních sítí v obci, vodních zdrojů, úpravnami pitné vody
 • Dohled na dodržování podmínek pro developery a stavebníky při dělení a zástavbě pozemků
 • Vykonávání pravomocí dle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení
nahoru