V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Názory zastupitelů

Události
Názory zastupitelů

Reakce bývalého starosty na článek o důvodech odvolání

Následně po mém odvolání z funkce starosty obce na závěr 5. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, pro které hlasovalo 8 z 15 zastupitelů obce, se na stránkách obce objevil text, který měl přinést vysvětlení, proč k odvolání došlo.  Vzhledem k tomu, že ani jeden z důvodů v textu uvedených nepovažuji za pravdivý, požádal jsem o zveřejnění mého vyjádření k uvedeným důvodům.

nahoru