Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

PaedDr. Jana Novotná: Odpověď na článek Změna ve vedení obce ze dne 23. 2.2023

Události

PaedDr. Jana Novotná: Odpověď na článek Změna ve vedení obce ze dne 23. 2.2023

Touto cestou reaguji na článek s názvem „Změna ve vedení obce“, pod nímž jsou jakožto autoři podepsáni Kateřina Čadilová, Zdeněk Hroch, Ondřej Jakob, Tomáš Kouba, Pavel Kvasnička, František Polesný, Přemysl Zima a Hana Zákoucká. Tento článek byl zveřejněn dne 23. 2. 2023 (změněn dne 24. 2. 2023) na webových stránkách obce Mukařov, neboť je v tvrzeních o mé osobě hrubě zkreslující a nepravdivý.

 V dotčeném článku je uvedeno, že jsem v závěru svého působení ve funkci ředitelky ZŠ z provozního rozpočtu základní školy uhradila právní služby spočívající v zastupování při prováděné kontrole zřizovatele (tedy obce Mukařov) v ceně 130 tisíc korun, za tuto cenu byl vytvořen dokument, který rozporoval jednotlivé nálezy kontroly, přičemž podle názoru právního zástupce obce byl předražený a argumentačně chabý, takže oprávněnost kontroly ani správnost jejích nálezů nijak nezpochybnil, čímž mělo dojít k podezření na porušení rozpočtové odpovědnosti z mé strany.

 Toto je třeba vyvrátit. V listopadu 2020 jsem odmítla rezignovat na nátlak některých radních a pana Kouby z funkce ředitelky ZŠ, a obratem byla ustanovena kontrolní skupina skládající se z pánů Zimy, Kouby, Hraby a dam Čadilové a Zákoucké, aby vykonali tzv. veřejnosprávní kontrolu v ZŠ. O účelovosti takového kroku nechť si každý pomyslí své, nicméně za 17 let výkonu mé funkce ředitelky taková kontrola v ZŠ neproběhla, přičemž vzhledem k velmi podezřelým okolnostem jejího zahájení nezbylo, než vyhledat pro účely zajištění ochrany ZŠ právní pomoc, neboť sama právním vzděláním nedisponuji.

 Je sprostou lží, že dokument, který rozporoval jednotlivé nálezy kontroly, stál 130 tisíc Kč. Ve skutečnosti stál ZŠ 23 tisíc Kč bez DPH (zájemci si mohou vyžádat příslušné faktury minimálně podle informačního zákona), přičemž pokud je podle právníka obce „argumentačně chabý, takže oprávněnost kontroly ani správnost jejích nálezů nijak nezpochybnil“, ptám se, kde je jakákoliv analýza onoho právníka, proč není právník jmenován, a kde je posudek na argumentační chabost onoho dvacetistránkového dokumentu? Naopak, právním zástupcem ZŠ bylo zjištěno, že obec si při kontrole pletla tzv. veřejnosprávní kontrolu a obecnou kontrolu (každá se koná podle jiného zákona) a nebyla schopna dodržet ani časový a věcný rozsah kontroly tak, jak si jej na počátku vytyčila, nemluvě o zcela nepřezkoumatelných „kontrolních zjištěních“, jimž chyběly dokonce i odkazy na konkrétní zákonná ustanovení, s nimiž byla kontrola ukončena. To je ale spíše již vizitka kompetentnosti výše zmíněných „kontrolorů“. Celková cena za právní služby za měsíce listopad 2020 – leden 2021 potom činila 107.700,- Kč bez DPH. Nikdy nebylo doloženo jakékoliv porušení rozpočtových pravidel.

Dále je v dotčeném článku uvedeno, že jmenování mé osoby do školské rady či pověření mé osoby uspořádáním reprezentačního plesu obce v souvislosti s tvrzením, že nebyla splněna základní pravidla nakládání s obecním rozpočtem, má svědčit o mém protěžování ze strany R. Semanského.

Dovolím si tvrdit, že na rozdíl od několika osob ze školského výboru bez dostatečných zkušeností a pedagogického vzdělání, je účast ve školském výboru zcela v mé odborné kompetenci, stejně jako uspořádání reprezentačního plesu obce. Osoby podepsané pod článkem nikdy kromě pomluv nedoložily, že by nebyla splněna základní pravidla nakládání s obecním rozpočtem. Slova o jakémsi „protěžování“ mé osoby ze strany starosty R. Semanského jsou tak mimořádně absurdní, neboť jakožto zvolená zastupitelka se samozřejmě věnuji činnosti pro obec.

PaedDr. Jana Novotná,

zastupitelka obce Mukařov a bývalá ředitelka Základní školy Mukařov

Zveřejněno: 10.03.2023
Upraveno: 11.03.2023
nahoru