UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Hodnotící zprávy ZŠ a MŠ 2022

Události

Hodnotící zprávy Rady obce Mukařov pro ZŠ a MŠ - 2022

Rada obce Mukařov vydává v roce 2022 tyto hodnotící zprávy škol zřizovaných obcí Mukařov:

Hodnotící zpráva ZŠ Mukařov

Hodnotící zpráva MŠ Mukařov

nahoru