Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Hodnotící zprávy ZŠ a MŠ 2022

Události

Hodnotící zprávy Rady obce Mukařov pro ZŠ a MŠ - 2022

Rada obce Mukařov vydává v roce 2022 tyto hodnotící zprávy škol zřizovaných obcí Mukařov:

Hodnotící zpráva ZŠ Mukařov

Hodnotící zpráva MŠ Mukařov

nahoru