UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Protokol z kontroly samostatné působnosti obce

Události

PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Mukařov

Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Datum a čas kontroly na místě: 3. července 2019 od 9:45 hod. do 14:30 hod.

Kontrolované období: 1. červenec 2018 – 3. červenec 2019

Předmět kontroly: Dodržování § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 84–85, § 87, § 92–96, § 99–102 a § 117–119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 5, § 6 a § 1 4–18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), § 26 a § 69
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a případně dalších oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům obce.

Zveřejněno: 14.10.2019
Upraveno: 26.09.2022
nahoru