V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Aktuality

Den otevřených dveří ČOV Srbín

20.6. 2024

Srdečně zveme veřejnost na Den otevřených dveří ČOV Srbín.

Kdy: ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 15 do 17 hodin

Kde: ČOV Srbín, u parkoviště Lidl, Mukařov

Program: zahájení, přestřižení pásky, odhalení sochy, komentovaná prohlídka.

Máte jedinečnou možnost nahlédnout do provozu čistírny odpadních vod a můžete při komentované prohlídce zjistit, jak funguje. Děti do 15let budou mít do budovy čistírny přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 

 

 

více info

Problémy s dodávkou vody

Již měsíc se potýká obec každý víkend s nadměrnou spotřebou vody. V souvislosti s tím, aby byla vůbec zajištěna dodávka pitné vody do domácností, dochází k pohotovostnímu přepojování části ulic v Srbíně a v Mukařově mezi vodovodem Mukařov a vodovodem Region Jih. Proto zde dochází i ke změně tlakových poměrů v potrubí.

více info

Opravy komunikace Pražské

Dle informací od ŘSD byla se zhotovitelem oprav podepsána smlouva 7.5.2024, nyní se bude projednávat DIO (dopravní značení pro uzavírku silnice), následně budou opravy provedeny, předpokládaný termín zahájení konec května. Rozsah oprav viz příloha. 

více info

Oznámení o zahájení napojování na novou kanalizaci

Dobrý den,

oznamujeme všem vlastníkům nemovitostí, že ode dne 15.4.2024 je možné pro nemovitosti I. etapy přepojit odtok splaškových vod z domů do nové kanalizace (mapa etap napojování).

Připojovat se v I. etapě mohou ulice: Nad Obcí, Choceradská, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Pampelišková (vyjma č.p. 552 a 553), Chrpová, Akátová, Pomněnková, Bezová (vyjma č.p. 456, 458, 459, 460), Chatařská, Luční, Úzká, Na Pískách, U Potoka, U Požáru (vyjma č.p. 416 a 417), Písecká, Na Konci, Slepá, Kutnohorská, Lomená, Macešková, Nad Požárem, Za Brodem, Na Moklině, Zájezdní, Louňovická (vyjma č.p. 72, 75, 115), Na Kraji.

více info
nahoru