MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Aktuality

Rekonstrukce retardéru ve Školní ulici

Rekonstrukce retardéru ve Školní ulici v Mukařově, včetně zastávky autobusů a chodníku proběhne v termínu od 22.7. do 31.8.2024. V souvislosti s tím bude úplně uzavřena ulice Školní mezi ulicí Vysokou a Sportovní.

 

více info

Napojování na kanalizaci II. etapa zahájeno

Dobrý den,

po dlouhém čekání se konečně dočkají kanalizace i obyvatelé většiny Žernovky a dostavovaných řadů v Srbíně. II. etapa kanalizace je k 19.6. zkolaudována a od tohoto dne mohou všechny nemovitosti v Mukařově, Srbíně i Žernovce na trasách nové kanalizace přepojovat odtok splaškových vod do nové kanalizace.

více info

Dopravní omezení - údržba kanalizace

18.6. - 11.7.2024

Dne 10.7. bude v ulici Nová probíhat oprava tlakové kanalizace. Od ranních hodin do poledne proto bude uzavřena část ulice Nová u čp 160 a křižovatka s ulicí Zelená, odpoledne bude již místo s opatrností průjezdné.

více info

Problémy s dodávkou vody

Již měsíc se potýká obec každý víkend s nadměrnou spotřebou vody. V souvislosti s tím, aby byla vůbec zajištěna dodávka pitné vody do domácností, dochází k pohotovostnímu přepojování části ulic v Srbíně a v Mukařově mezi vodovodem Mukařov a vodovodem Region Jih. Proto zde dochází i ke změně tlakových poměrů v potrubí.

více info

Opravy komunikace Pražské

Dle informací od ŘSD byla se zhotovitelem oprav podepsána smlouva 7.5.2024, nyní se bude projednávat DIO (dopravní značení pro uzavírku silnice), následně budou opravy provedeny, předpokládaný termín zahájení konec května. Rozsah oprav viz příloha. 

více info
nahoru