MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Ověření listin a podpisů

Události

Ověřování listin a podpisů

Listiny a podpisy se ověřují v kanceláři OÚ Mukařov a na pracovišti Czech POINT v galerii Stará škola na základě zákona 21/2006 Sb., o ověřování.

Adresa: Příčná 11, 251 62 Mukařov

E-mail: infocentrum@mukarov.cz

Tel: 703 634 791

Ověřování se provádí na pracovišti Czech POINT galerie Stará škola v přízemí budovy OÚ (vchod na poštu) 

v těchto časech:

pondělí 13.00–18.00
úterý 9.00–12.00 13.00–16.00
středa 13.00–18.00
sobota 9.00–12.00

Poslední listiny k ověřování přijímáme 15 minut před koncem pracovní doby.   

Pro ověření si žadatel připraví:

  • platný občanský průkaz (nebo jiný osobní doklad podle § 18 zákona - např. cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu)
  • správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý legalizovaný podpis
  • správní poplatek ve výši 30,- Kč za každou vidimovanou stranu dokumentu formátu A4.

Ze zákona nelze ověřit (§§ 9, 10 a 13 zákona) zejména:

  • podpis na prázdném listu papíru;
  • podpis, který je psaný jinými písmeny, než latinskou abecedou;
  • podpis na listině, která je psána v jiném než v českém a slovenském jazyce a není současně úředně přeložena do českého jazyka;
  • listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, atp.);
  • listinu, její součástí je plastické razítko, nebo plastický text;
  • listinu, ve které jsou vsuvky, doplňky, změny nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • pokud na předložené listině není poznat, zda jde o originál, či vidimovanou listinu nebo jiný typ listiny.
Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 04.04.2024
nahoru