Mukařovské matriky

Mukařovské matriky a nový kostel

Mukařovský kostel v roce 1850

Vítek Šoupal - březen 2019

Současný Mukařovský kostel byl zbudován v letech 1890-1893. Stavba započala v dubnu 1890 nákladem 42.000 zlatých (jen pozemek stál 1 sáh 1 zlatý), hlavním nákladem patrona knížete Liechtensteina. Podle obecní kroniky bylo lešení vedeno až z místa dnešní Charitní ulice a na stavbě pracovali zdarma všichni zdejší řemeslníci - kovářské práce prováděl zdejší mistr kovářský Otakar Nekvasil z Bud č. 3.

Kostel byl vysvědcen v neděli 13.8.1893 (tj. před svátkem nanebevzetí panny Marie 15/8) světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Nový kostel je slohu pseudogotického. Vzhledem k tomu, že v okolí Mukařova se nachází velké množství lomů, byl kostel vystaven z místního žulového kamene.

Původní kostel, který pravděpodobně nahradil ještě starší dřevěný za 30-leté vojny zničený, byl obdélníkového půdorysu a stával v místě současného hřbitova. Kostel byl pro svou zchátralost stržen roku 1888 a vysvěcena stodola na faře, kde se pak odbývaly mše svaté až do vysvědcení nového kostela v srpnu 1893.

Jak nám říkají matriky (http://ebadatelna.soapraha.cz), první dva obřady, které se v novém kostele konaly byl jednak 14. srpna 1893 křest Antonie Marie Bohatové narozené v Tehovci č.8 dcery nádeníka Václava Bohaty a Marie Lacinovy dcery domkaře z Doubravčic č. 24.

Druhým obřadem byla 20. srpna 1893 svatba Josefa Skalického pomocníka krejčovského z Babic (dříve též označovány jako Velké Babice) a Anny Dandové rodem ze Svojetic č. 18.

Zveřejněno: 06.09.2019
Upraveno: 06.09.2019
nahoru