Se změnou na zimní čas je upravena otevírací doba sběrného dvora Technických služeb v Mukařově: středa 15-17 hod, sobota 8-12 hod. Odběr bioodpadu probíhá také v Mukařově, pracoviště Na Čapíku je uzavřeno. SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Uzavřeno

Události

Uzavřeno

Uzavřená smlouva, probíhá plnění zakázky.

 • Kulturní centrum Srbín č.p. 8 a revitalizace veřejného prostranství náves Srbín – projektové práce a související inženýrská činnost

  Probíhá plnění zakázky.

 • Revitalizace veřejného prostranství Mukařova - návsi a parku - projektové práce a související inženýrská činnost

  Probíhá plnění zakázky.

 • Pronájem komunálního zametacího stroje a jeho příslušenství

  Uzavřena nájemní smlouva na stroj, probíhá plnění zakázky.

 • Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ Mukařov

  Probíhá plnění zakázky.

 • Správce stavby "Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV"

  Uzavřena příkazní smlouva, probíhá plnění zakázky.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 30.04.2021.
 • Výstavba nové centrální ČOV Srbín a kanalizace

  Výstavba nové ČOV v Srbíně a navazajících řadů splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně domovních přípojek v místních částech Srbín, Mukařov, Žernovka.

  Oznámení o zahájení zakázky a dodatečné informace najdete ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele

  Výběr zhotovitele stavby schválen na zasedání zastupitelstva 16.3.2021.

  Podepsána smlouva o dílo, probíhá plnění zakázky.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 19.02.2021.
 • Technický dozor investora a dozor BOZP na stavbě "Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV"

  Činnosti technického dozoru investora a dozor bezpečnosti práce na stavbě "Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV"

nahoru