V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Vodovod a kanalizace

Události
Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace - obecné informace

Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje, zatímco převážná část Srbína, menší část Mukařova a celá Žernovka je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka. Kanalizační síť obce se nachází v Mukařově a části Srbína svedená do ČOV Mukařov. Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018). V roce 2024 bude do provozu uvedena nová kanalizace v Srbíně a na Žernovce spolu s novou ČOV Srbín.

V místní části Žernovka jsou souběžně též v provozu původní 2 vodovodní soustavy ze 70. let, které dodávají užšímu okruhu dříve napojených domů užitkovou vodu z místních vodních zdrojů.

 

nahoru