Dokončené zakázky

Události

Dokončené zakázky

Veřejné zakázky dokončené v běžném kalendářním roce

 • Výstavba nové centrální ČOV Srbín a kanalizace

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 19.02.2021.
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka – domovní přípojky splaškové kanalizace

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu Mukařov, Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2019

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

 • MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH

  Plnění zakázky dokončeno.

 • MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S VODOVODEM

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Odbahnění vodní nádrže Srbín

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

 • Výstavba prodloužení chodníku Pražská

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2020

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Oprava místní komunikace ulice Spojovací

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Stavebně technické úpravy budov Základní školy Mukařov – projektové práce

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Technický dozor investora a dozor BOZP na stavbě "Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV"

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

 • Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Do Chobotu II, Mukařov - Praha Východ

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Opravy místních komunikací v obci Mukařov - 2021

  Výběr dodavatele k provádění lokálních oprav místních komunikací, různými technologiemi.

 • Správce stavby "Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV"

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 30.04.2021.
 • Nákup a dodávka odpadních nádob na směsný odpad

  Výzva pro podání nabídky do zakázky malého rozsahu na dodávku nádob na směsný odpad. Ke stažení zde

 • Oprava dešťové kanalizace v ulici Na Dolách a Kopretinová

  Oprava existující dešťové kanalizace a dobudování části nové

 • Rekonstrukce elektroinstalace Obecní č.p. 23

 • Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka

  Předmětem veřejné zakázky „Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka“ je provedení přípolože vodovodního potrubí, včetně ovládacích sestav umístěných na konci řadů, nebo v nejnižších a nejvyšších lomových bodech potrubí, jako příprava na budoucí osazení hydrantů, k nově budovaným kanalizačním řadům v částech obce Srbín a Žernovka.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 08.04.2022.
 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2022

  Oprava komunikací v obci Mukařov

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 25.05.2022.
 • Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Louňovická

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 10.08.2023.
 • Oprava místních komunikací obce Mukařov 2023

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 27.06.2023.
nahoru