Dokončené zakázky

Události

Dokončené zakázky

Veřejné zakázky dokončené v běžném kalendářním roce

 • Odbahnění vodní nádrže Srbín

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

 • Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov

  Plnění zakázky bylo dokončeno.

 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2019

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka – domovní přípojky splaškové kanalizace

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Výstavba prodloužení chodníku Pražská

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu Mukařov, Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV

  Plnění zakázky dokončeno.

 • MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S VODOVODEM

  Plnění zakázky dokončeno.

 • MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Mukařov, Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Oprava místní komunikace ulice Spojovací

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2020

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Stavebně technické úpravy budov Základní školy Mukařov – projektové práce

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Do Chobotu II, Mukařov - Praha Východ

  Plnění zakázky dokončeno.

 • Opravy místních komunikací v obci Mukařov - 2021

  Výběr dodavatele k provádění lokálních oprav místních komunikací, různými technologiemi.

nahoru