UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Hodnocení

Události

Hodnocení

V tuto chvíli probíhá hodnocení nabídek uchazečů - až do schválení Zastupitelstvem obce.

 • Rekonstrukce vodní nádrže Srbín

  Rekonstrukce a obnova břehových zdí a stavidla malé vodní nádrže na návsi v Srbíně.

 • Dodání nosiče kontejnerů pro Technické služby obce Mukařov

  Výzva k podání nabídek ke stažení na úřední desce

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 12.02.2024.
 • Rekonstrukce prostoru Kameníků

  Rekonstrukce prostoru nad restaurací Montgomery, Žernovka. Bude vybudováno parkoviště, opravena zítka, oplocení a nakoupen mobiliář. Prostor bude připraven pro konání kulturních akci v obci. Probíhá příprava zadávací dokumentace.

 • Výstavba multifunkčního hřiště Srbín

  Výstavba multifunkčního hřiště Srbín pro míčové sporty na pozemku p.č. 405/1, k.ú. Srbín

   Probíhá realizace zakázky

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 31.05.2023.
nahoru