Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Hodnocení

Události

Hodnocení

V tuto chvíli probíhá hodnocení nabídek uchazečů - až do schválení Zastupitelstvem obce.

 • Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka

  Předmětem veřejné zakázky „Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka“ je provedení přípolože vodovodního potrubí, včetně ovládacích sestav umístěných na konci řadů, nebo v nejnižších a nejvyšších lomových bodech potrubí, jako příprava na budoucí osazení hydrantů, k nově budovaným kanalizačním řadům v částech obce Srbín a Žernovka.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 08.04.2022.
 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2022

  Oprava komunikací v obci Mukařov

  Výzva

  Příloha č.1 Krycí list nabídky

  Příloha č.2 Projektová dokumentace

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 25.05.2022.
nahoru