Hodnocení

Události

Hodnocení

V tuto chvíli probíhá hodnocení nabídek uchazečů - až do schválení Zastupitelstvem obce.

 • Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka

  Předmětem veřejné zakázky „Připoložení vodovodního potrubí v částech obcí Srbín a Žernovka“ je provedení přípolože vodovodního potrubí, včetně ovládacích sestav umístěných na konci řadů, nebo v nejnižších a nejvyšších lomových bodech potrubí, jako příprava na budoucí osazení hydrantů, k nově budovaným kanalizačním řadům v částech obce Srbín a Žernovka.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 08.04.2022.
 • Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2022

  Oprava komunikací v obci Mukařov

  Výzva

  Příloha č.1 Krycí list nabídky

  Příloha č.2 Projektová dokumentace

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 25.05.2022.
 • Pronájem nákladního automobilu pro Technické služby obce Mukařov

  Předmětem této zakázky je pronájem nákladního automobilu, nosiče kontejnerů, na dobu 48 měsíců obci Mukařov.

  Výzva ke stažení na úřední desce.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 11.07.2022.
nahoru