Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Výsledek a námitky

Události

Výsledek a námitky

Vítěz schválen Zastupitelstvem obce - čekáme na podpis smlouvy.

nahoru