Výsledek a námitky

Události

Výsledek a námitky

Vítěz schválen Zastupitelstvem obce - čekáme na podpis smlouvy.

 • Úpravy budov ZŠ Mukařov – etapa I.

  Vybrán zhotovitel, probíhá podpis smlouvy o dílo.

 • Výzva k podání nabídek na VZMR - Nová plynová kotelna pro MŠ

  Vybrán zhotovitel, probíhá příprava podpisu smlouvy o dílo.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 04.12.2023.
 • Výzva k podání nabídek na VZMR – Oprava kotelny pro část ZŠ v Mukařově

  Vybrán zhotovitel, probíhá příprava podpisu smlouvy o dílo.

  Ukončení lhůty pro podání nabídek 04.12.2023.
nahoru