Připravujeme

Události

Připravované veřejné zakázky

 • Rekonstrukce vodní nádrže Srbín

  Rekonstrukce a obnova břehových zdí a stavidla malé vodní nádrže na návsi v Srbíně.

 • Oprava části ulice Obecní

  v závislosti na přidělení dotace - úsek od Pražské po Požární

 • Nákup kontejnerového nosiče

  alternativa a adekvátní náhrada k Multicar M31

 • Oprava dešťové kanalizace v ulici Na Dolách a Kopretinová

  Oprava existující dešťové kanalizace a dobudování části nové

 • Rekonstrukce elektroinstalace Obecní č.p. 23

 • Rekonstrukce prostoru Kameníků

  Rekonstrukce prostoru nad restaurací Montgomery, Žernovka. Bude vybudováno parkoviště, opravena zítka, oplocení a nakoupen mobiliář. Prostor bude připraven pro konání kulturních akci v obci.

nahoru