Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Služba přistavování kontejnerů na bioodpad je obnovena, v případě zájmu volejte technické služby na tel. 775 573 922.

Aktuality

Aktuality

Online zastupitelstvo obce

14.9.2021

29. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná v úterý 14. 9. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, Příčná 11, a zároveň je dostupné vzdáleně na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@29.ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří nemají technické podmínky pro připojení, se mohou zúčastnit zasedání osobně na obecním úřadě, při dodržení platných protiepidemických opatření.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace pro obecní sítě - PODPIS NOVÝCH SMLUV

Obec k 1.7.2021 změnila provozovatele vodovodu a kanalizace. Novým provozovatelem obecních sítí je společnost I.T.V. CZ s.r.o. vlastněná svazkem obcí Region jih. Všichni bývalí zákazníci 1.SčV uzavřete nové smlouvy s novým provozovatelem.
Smlouvy můžete přijít podepsat na OÚ v úředních hodinách vždy ve středu 15.9., 22.9., 29.9.2021 od 14 do 18 hodin. Smlouva musí být osobně podepsaná vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele.

Czech POINT ve dnech 13.–15. 9. 2021 uzavřen

13.9. - 15.9.2021

Z důvodu dovolené je pracoviště Czech POINTu ve dnech 13.-15. 9. 2021 uzavřeno. Služby jsou poskytovány v kanceláři obecního úřadu v jeho úředních hodinách pondělí: 14:00–16:00, úterý: 9:00–11:30 hodin a středa 14:00–18:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Obec Mukařov upozorňuje občany, že 30. 4. 2021 uplynula splatnost místních poplatků za odpady a psy

Místní poplatek za provoz systému komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2021 byl splatný k 30. 4. 2021.

Upozorňujeme poplatníky místních poplatků (za užívání systému komunálního odpadu a ze psů), kteří dosud neuhradili poplatek za rok 2021, že na základě rozhodnutí Rady obce Mukařov jim bude vystaven platební výměr s navýšením o 30 % dlužného poplatku a náklady za upomínání 100 Kč, vypravený jako psaní
s dodejkou, které je po 10 dnech od výzvy k vyzvednutí vhazováno do schránky a považováno za doručené (tzv. doručení fikcí podle správního řádu). Pokud víte, že máte nedoplatky, nebo si nejste jistí, kontaktujte obecní úřad na tel. 323 660 246, případně e-mailem na adrese obec@mukarov.cz, kde vám bude potvrzena výše nedoplatku a platební údaje. Úhradou před vyměřením penále předejdete navýšení poplatku!

Odpady v otázkách a odpovědích

Kam v Mukařově s odpadem?
Kdy se odpad sváží?
Co za to zaplatím?
Co mám dělat, když nemám popelnici?
Co když potřebuji popelnici vyměnit?
Co když mi nádobu nesvezli?
K čemu je MESOH?
Jak získám přístup do odpadového účtu?
Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

Výsledky prvního hlasování o participativních projektech

Letos poprvé mohli občané obce Mukařov hlasovat o tzv. participativních projektech - tedy rozhodnout, jak se promění veřejná prostranství a další pozemky v majetku obce.

Napřed měli občané možnost sami navrhnout projekty, které byly předloženy k veřejnému hlasování. Sešlo se celkem 5 návrhů. Hlasovat se mohlo na internetu i na papírových hlasovacích arších (v Galerii Stará škola a na Obecním úřadě). Kvůli koronavirové karanténě byl původně zamýšlený termín hlasování prodloužen o měsíc.

Nyní již známe výsledky. Jejich oznámením vše doopravdy teprve začíná. Pokud vás zajímá, jak bude probíhat realizace, a případně byste se do ní chtěli i sami zapojit, sledujte aktuality na této webové stránce, na facebookové stránce Obec Mukařov, nebo se můžete přihlásit na e-mailové adrese participace@mukarov.cz

Podle schválených pravidel budou podpořeny první tři projekty až do výše alokace - tj. 300 tisíc Kč.

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Obec Mukařov připravuje projektovou dokumentaci na novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vzhledem k povaze terénu a podloží v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky.

nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.