Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Aktuality

Události
Aktuality

Odečet vodoměrů na Žernovce

Odečet vodoměrů na starém vodovodu na Žernovce bude dne 7. 10. 2022 (Zájezdí) a 14. 10. 2022 (Horka), vždy od 15 do 17 hodin.

Volby do Zastupitelstva obce Mukařov

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka - 7 mandátů - 44,85 %
SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO - 4 mandáty - 22,85 %
ZVON - 3 mandáty - 21,00 %
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Svobodných - 1 mandát - 11,30 %

Volby do zastupitelstva obce Mukařov se uskuteční v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022

I v Mukařově nás čekají komunální volby. Volit budeme nově nikoli ve školní jídelně, ale přímo v budově Základní školy Mukařov, Školní 88, Mukařov. Volební místnost bude viditelně označena. 
Volební lístky by měli mít už všichni voliči ve svých dopisních schránkách. Pokud tomu tak není, kontaktujte obecní úřad, a stejně tak v případě, že se z důvodu zdravotní indispozice nemůžete dostavit do volební místnosti a přejete si návštěvu volební komise u vás doma.

Omezení provozu na užitkovém vodovodu Žernovka - Zájezdí i Horka

Z důvodu nedostatku vody a nutnosti dovážet vodu cisternami se s okamžitou platností omezuje užívání vodovodu Žernovka - Zájezdí pro napouštění bazénů, mytí automobilů nebo zalévání.

V Horce jsou nižší dodávky vody z vrtů, jsou zavedené řízené odstávky vodovodu, aby se stačila nastoupat a udržet vyšší hladina ve vodojemu.

 

Výročí okupace 1968

Obec Mukařov se připojila k výzvě Ministerstva vnitra a připomněla si hlášením místního rozhlasu 54. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy.
Text hlášení najdete v přiloženém dokumentu

Cejchovní výměna vodoměrů v Mukařově a Srbíně

Od 25.7.2022 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů na domovních přípojkách z veřejného vodovodu v obci Mukařov a Srbín. Současně dojde i k výměně vodoměrů na studních v Mukařově, jestliže jsou vodoměry určeny pro fakturaci stočného. Výměna se týká vodoměrů starších 6 let.

V Mukařově jsme položením věnců uctili památku hrdinů, kteří nasadili své životy za 2. světové války

I v Mukařově jsme si připomněli památku hrdinů, kteří za druhé světové války nasadili své životy za náš mírový život. Letos možná poprvé nám to nezní jako v fráze. V úctě se skláníme přede všemi, kdo, bez ohledu na národnost, bojovali a bojují za možnost samostatně rozhodovat o své zemi a životě v ní, v klidu vychovávat děti a spolupracovat se sousedy.

Výsledky hlasování o participativních projektech 2022

Hlasování o podpoře projektů, které navrhli sami občané naší obce v roce 2022, se zúčastnilo celkem 135 hlasujících občanů Obce Mukařov starších 15 let, z toho 116 online.

Nejvíce hlasů získal projekt Hřiště pod hrází, na druhém místě se umístila Sakurová alej, navržená na stejné místo, a třetí Lavičky a stojany na kola pro všechny tři části obce.

Oznámení

15.3.2022

Informujeme, že Galerie Stará škola bude v sobotu 19. 3. 2022 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Usnesení Rady obce Mukařov na pomoc Ukrajině - materiální sbírka, finanční dar a nabídka obecního bytu

Rada obce Mukařov přijala na svém zasedání dne 1. 3. 2022 následující usnesení:

Rada obce Mukařov schválila rychlou pomoc občanům Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem. Vyhlásila materiální sbírku, která bude předána do centra pomoci v TJ Sokol Malá Hraštice, dále schválila dar ve výši 20.000,- Kč, který bude poukázán na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajinské republiky v České republice, a pověřila starostu svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Mukařov, které žádá o uvolnění daru Obce Mukařov ve výši 100.000,- Kč na pomoc Ukrajině. Rada obce dále zajistí opravu a vybavení volného obecního bytu 3+1 v čp. 23 jako dočasného ubytování pro uprchlíky.

Jak můžeme pomoci Ukrajině

Na četné žádosti občanů připravujeme sbírku materiální pomoci, jakmile se podaří zajistit efektivní odběr a předání věcí. Zatím se jako nejúčinnější jeví finanční pomoc, na výběr je větší počet sbírek organizovaných profesionálními charitativními organizacemi.
Darované peníze je možné i konkrétně zacílit:

Online platby poplatků za odpady a psy spuštěny

Dne 15. 2. 2022 spouštíme do ostrého provozu online platby za odpady a psy prostřednictvím platebního portálu Služby na webu. Pro přihlášení na platební portál je nutná elektronická identifikace (např.eObčanka, eIdentita, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identita). 

Poplatky je možné platit platební kartou nebo okamžitým převodem z účtu.

Ve dnech 4.-5.11. 2021 jsme se zúčastnili 2. regionálního workshopu chytrých vesnic v rakouském Stanzu

Díky účasti Mukařova v projektu Smart Rural 21 jsme byli pozváni k účasti na 2. regionálním workshopu "chytrých" vesnic v obci Stanz im Mürztal ve Štýrsku. I když podmínky má hostitelská obec velmi rozdílné - 1800 obyvatel a rozpočet 4 miliony eur, poloha v uzavřeném údolí vzdáleném asi 100 km od Vídně a 75 km od zemského centra Grazu, témata, která řeší, jsou dnes společná všem obcím, které se snaží myslet na budoucnost - obnovitelná a v rámci možností nezávislá energetika, sociální inovace a podpora lokální ekonomiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8.10. - 9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází na adrese Školní 99, Mukařov (školní jídelna).

nahoru