Poplatek za odpady se bude platit od 15. 2. (pouze online), od 1. 3. také převodem a případně i hotově nebo kartou na obecním úřadě.

Aktuality

Události
Aktuality

Participativní projekty

Máte nápad, jak zvelebit naše obce? Navrhněte vlastní projekt!

Občané hlášení k pobytu v Mukařově mohou do 28. 2. 2022 navrhnout úpravu veřejných prostranství ve všech třech částech obce.

Online zastupitelstvo obce

25.1.2022

33. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná v úterý 25. 1. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, Příčná 11, a zároveň je dostupné vzdáleně na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@33.ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří nemají technické podmínky pro připojení, se mohou zúčastnit zasedání osobně na obecním úřadě, při dodržení platných protiepidemických opatření.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Odpadky

Svoz odpadů v roce 2022

Harmonogram svozu odpadů v roce 2022 navazuje na rok 2021. Směsný odpad bude tedy nadále vyvážen jednou za 14 dnů, vždy v liché čtvrtky, bio odpady také jednou za 14 dnů, v sudé čtvrtky, ale pouze od poloviny března do začátku prosince.

Stejné zůstávají i termíny svozu tříděných plastů a papíru, plasty první pondělí v měsíci a papír první úterý.

Informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod byla zahájena. V článku najdete informace k aktuálně probíhající výstavbě a k přípravě pro domovní přípojky tlakové kanalizace.

Ve dnech 4.-5.11. 2021 jsme se zúčastnili 2. regionálního workshopu chytrých vesnic v rakouském Stanzu

Díky účasti Mukařova v projektu Smart Rural 21 jsme byli pozváni k účasti na 2. regionálním workshopu "chytrých" vesnic v obci Stanz im Mürztal ve Štýrsku. I když podmínky má hostitelská obec velmi rozdílné - 1800 obyvatel a rozpočet 4 miliony eur, poloha v uzavřeném údolí vzdáleném asi 100 km od Vídně a 75 km od zemského centra Grazu, témata, která řeší, jsou dnes společná všem obcím, které se snaží myslet na budoucnost - obnovitelná a v rámci možností nezávislá energetika, sociální inovace a podpora lokální ekonomiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8.10. - 9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází na adrese Školní 99, Mukařov (školní jídelna).

Velkoobjemové kontejnery podzim 2021

9.10. - 10.10.2021

Kontejnery na svoz objemného odpadu od občanů obce Mukařov budou přistaveny v sobotu 9. 10. a v neděli 10. 10. 2021.

V Mukařově ve sběrném dvoře v Tyršově ulici, v Srbíně v ulici Na Dolách (u sběrného dvora na bioodpad) a na Žernovce v Lomové ulici, od 8 hodin až do naplnění kapacity.

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace pro obecní sítě - PODPIS NOVÝCH SMLUV

Obec k 1.7.2021 změnila provozovatele vodovodu a kanalizace. Novým provozovatelem obecních sítí je společnost I.T.V. CZ s.r.o. vlastněná svazkem obcí Region jih. Všichni bývalí zákazníci 1.SčV uzavřete nové smlouvy na dodávku pitné / odvádění odpadní vody s novým provozovatelem.
Smlouva musí být osobně podepsaná vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele. Pokud máte problém se do strančické kanceláře dostavit, dohodněte si podmínky podpisu na zákaznické lince provozovatele.

Odběratelé, kteří se nestihli do 12. 11. 2021 uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, obdrží její návrh poštou.

Obec Mukařov upozorňuje občany, že 30. 4. 2021 uplynula splatnost místních poplatků za odpady a psy

Místní poplatek za provoz systému komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2021 byl splatný k 30. 4. 2021.

Upozorňujeme poplatníky místních poplatků (za užívání systému komunálního odpadu a ze psů), kteří dosud neuhradili poplatek za rok 2021, že na základě rozhodnutí Rady obce Mukařov jim bude vystaven platební výměr s navýšením o 30 % dlužného poplatku a náklady za upomínání 100 Kč, vypravený jako psaní
s dodejkou, které je po 10 dnech od výzvy k vyzvednutí vhazováno do schránky a považováno za doručené (tzv. doručení fikcí podle správního řádu). Pokud víte, že máte nedoplatky, nebo si nejste jistí, kontaktujte obecní úřad na tel. 323 660 246, případně e-mailem na adrese obec@mukarov.cz, kde vám bude potvrzena výše nedoplatku a platební údaje. Úhradou před vyměřením penále předejdete navýšení poplatku!

Odpady v otázkách a odpovědích

Kam v Mukařově s odpadem?
Kdy se odpad sváží?
Co za to zaplatím?
Co mám dělat, když nemám popelnici?
Co když potřebuji popelnici vyměnit?
Co když mi nádobu nesvezli?
K čemu je MESOH?
Jak získám přístup do odpadového účtu?
Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

Výsledky prvního hlasování o participativních projektech

Letos poprvé mohli občané obce Mukařov hlasovat o tzv. participativních projektech - tedy rozhodnout, jak se promění veřejná prostranství a další pozemky v majetku obce.

Napřed měli občané možnost sami navrhnout projekty, které byly předloženy k veřejnému hlasování. Sešlo se celkem 5 návrhů. Hlasovat se mohlo na internetu i na papírových hlasovacích arších (v Galerii Stará škola a na Obecním úřadě). Kvůli koronavirové karanténě byl původně zamýšlený termín hlasování prodloužen o měsíc.

Nyní již známe výsledky. Jejich oznámením vše doopravdy teprve začíná. Pokud vás zajímá, jak bude probíhat realizace, a případně byste se do ní chtěli i sami zapojit, sledujte aktuality na této webové stránce, na facebookové stránce Obec Mukařov, nebo se můžete přihlásit na e-mailové adrese participace@mukarov.cz

Podle schválených pravidel budou podpořeny první tři projekty až do výše alokace - tj. 300 tisíc Kč.

Havárie na vodovodu v Srbíně

Dnes došlo k poruše vodovodu v ulici Luční. Z technických důvodů bude dodávka vody v této ulici přerušena. Omlouváme se za tuto nenadálou událost, na odstranění poruchy se intenzivně pracuje. Odhad opětovného zprovoznění zveřejníme, jakmile jej budeme znát.

nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.