Aktuality

Události
Aktuality

4. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

24.1.2023

4. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov ve volebním období 2022–2026 se koná v úterý 24. 1. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, Příčná 11, a zároveň je dostupné vzdáleně na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@4.ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Aktuální informace k probíhající výstavbě kanalizace

Stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně domovních přípojek, byla zahájena. V článku najdete informace k aktuálně probíhající výstavbě, dopravním omezením s ní souvisejícími a k přípravě pro domovní přípojky tlakové kanalizace.

Vánoční přání

Krásné vánoční svátky a jen to nejlepší v novém roce 2023

Vážení spoluobčané, sousedé, kolegové, známí, místí i přespolní,

rok 2022 byl velice intenzivní a náročný. Každý z nás řešil spoustu komplikací, těžkostí a problémů. Pojďme se tedy alespoň na Vánoce na chvíli zastavit, vychutnat si klidu s našimi nejbližšími a načerpat sílu do nového roku.

Krásné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku 2023.

Obecní úřad Mukařov

 

Nařízení Státní veterinární správy

13.12.2022

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje 
mimořádná veterinární opatření ohledně chovu drůbeže.

Odklizení vozidel parkujících na obecních komunikacích

Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali na svém pozemku nebo na plochách k tomu určeným. Vozidla parkující na obecní komunikaci či chodníku znemožňují úklid sněhu. Po dohodě s Policií ČR a Odborem dopravy budou tato vozidla v Mukařově, Srbíně i Žernovce, průběžně fotografována a fotodokumentace zaslána na uvedené orgány k řešení. Děkuji za pochopení.

Hlášení k datovým schránkám

9.11.2022 - 31.3.2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku
všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

I my jsme chytrý venkov

Chytrý neboli smart telefon má dneska skoro každý, smart cities si asi dokážeme představit jako města budoucnosti, kde můžeme na každém kroku narazit na roboty nebo jinou formu umělé inteligence. Ale co je to chytrý venkov a chytré vesnice?

Odečet vodoměrů na Žernovce

Odečet vodoměrů na starém vodovodu na Žernovce bude dne 7. 10. 2022 (Zájezdí) a 14. 10. 2022 (Horka), vždy od 15 do 17 hodin.

Volby do Zastupitelstva obce Mukařov

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka - 7 mandátů - 44,85 %
SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO - 4 mandáty - 22,85 %
ZVON - 3 mandáty - 21,00 %
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Svobodných - 1 mandát - 11,30 %

Volby do zastupitelstva obce Mukařov se uskuteční v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022

I v Mukařově nás čekají komunální volby. Volit budeme nově nikoli ve školní jídelně, ale přímo v budově Základní školy Mukařov, Školní 88, Mukařov. Volební místnost bude viditelně označena. 
Volební lístky by měli mít už všichni voliči ve svých dopisních schránkách. Pokud tomu tak není, kontaktujte obecní úřad, a stejně tak v případě, že se z důvodu zdravotní indispozice nemůžete dostavit do volební místnosti a přejete si návštěvu volební komise u vás doma.

Interaktivní obrazovka na budově obecního úřadu

Od září je na budově obecního úřadu nově k dispozici interaktivní elektronická obrazovka. Jedná se o rozšíření služeb turistického informačního centra pro návštěvníky obce a informací obce pro občany i mimo jejich otevírací dobu.

Cejchovní výměna vodoměrů v Mukařově a Srbíně

Od 25.7.2022 bude probíhat cejchovní výměna vodoměrů na domovních přípojkách z veřejného vodovodu v obci Mukařov a Srbín. Současně dojde i k výměně vodoměrů na studních v Mukařově, jestliže jsou vodoměry určeny pro fakturaci stočného. Výměna se týká vodoměrů starších 6 let.

V Mukařově jsme položením věnců uctili památku hrdinů, kteří nasadili své životy za 2. světové války

I v Mukařově jsme si připomněli památku hrdinů, kteří za druhé světové války nasadili své životy za náš mírový život. Letos možná poprvé nám to nezní jako v fráze. V úctě se skláníme přede všemi, kdo, bez ohledu na národnost, bojovali a bojují za možnost samostatně rozhodovat o své zemi a životě v ní, v klidu vychovávat děti a spolupracovat se sousedy.

Výsledky hlasování o participativních projektech 2022

Hlasování o podpoře projektů, které navrhli sami občané naší obce v roce 2022, se zúčastnilo celkem 135 hlasujících občanů Obce Mukařov starších 15 let, z toho 116 online.

Nejvíce hlasů získal projekt Hřiště pod hrází, na druhém místě se umístila Sakurová alej, navržená na stejné místo, a třetí Lavičky a stojany na kola pro všechny tři části obce.

Usnesení Rady obce Mukařov na pomoc Ukrajině - materiální sbírka, finanční dar a nabídka obecního bytu

Rada obce Mukařov přijala na svém zasedání dne 1. 3. 2022 následující usnesení:

Rada obce Mukařov schválila rychlou pomoc občanům Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem. Vyhlásila materiální sbírku, která bude předána do centra pomoci v TJ Sokol Malá Hraštice, dále schválila dar ve výši 20.000,- Kč, který bude poukázán na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajinské republiky v České republice, a pověřila starostu svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Mukařov, které žádá o uvolnění daru Obce Mukařov ve výši 100.000,- Kč na pomoc Ukrajině. Rada obce dále zajistí opravu a vybavení volného obecního bytu 3+1 v čp. 23 jako dočasného ubytování pro uprchlíky.

Jak můžeme pomoci Ukrajině

Na četné žádosti občanů připravujeme sbírku materiální pomoci, jakmile se podaří zajistit efektivní odběr a předání věcí. Zatím se jako nejúčinnější jeví finanční pomoc, na výběr je větší počet sbírek organizovaných profesionálními charitativními organizacemi.
Darované peníze je možné i konkrétně zacílit:

Online platby poplatků za odpady a psy spuštěny

Dne 15. 2. 2022 spouštíme do ostrého provozu online platby za odpady a psy prostřednictvím platebního portálu Služby na webu. Pro přihlášení na platební portál je nutná elektronická identifikace (např.eObčanka, eIdentita, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identita). 

Poplatky je možné platit platební kartou nebo okamžitým převodem z účtu.

Ve dnech 4.-5.11. 2021 jsme se zúčastnili 2. regionálního workshopu chytrých vesnic v rakouském Stanzu

Díky účasti Mukařova v projektu Smart Rural 21 jsme byli pozváni k účasti na 2. regionálním workshopu "chytrých" vesnic v obci Stanz im Mürztal ve Štýrsku. I když podmínky má hostitelská obec velmi rozdílné - 1800 obyvatel a rozpočet 4 miliony eur, poloha v uzavřeném údolí vzdáleném asi 100 km od Vídně a 75 km od zemského centra Grazu, témata, která řeší, jsou dnes společná všem obcím, které se snaží myslet na budoucnost - obnovitelná a v rámci možností nezávislá energetika, sociální inovace a podpora lokální ekonomiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8.10. - 9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází na adrese Školní 99, Mukařov (školní jídelna).

nahoru