Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Aktuality

Události
Aktuality

38. zastupitelstvo obce Mukařov

17.5.2022

38. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná v úterý 14. 6. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, Příčná 11, a zároveň je dostupné vzdáleně na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@38.ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Czech POINT ve dnech 8.–11. 6. 2022 pro nemoc uzavřen

8.6. - 11.6.2022

Z důvodu nemoci je pracoviště Czech POINTu ve dnech 8.–11. 6. 2022 uzavřeno. Služby jsou poskytovány v kanceláři obecního úřadu v jeho úředních hodinách pondělí: 14:00–16:00, úterý: 9:00–11:30 hodin a středa 14:00–18:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

V Mukařově jsme položením věnců uctili památku hrdinů, kteří nasadili své životy za 2. světové války

I v Mukařově jsme si připomněli památku hrdinů, kteří za druhé světové války nasadili své životy za náš mírový život. Letos možná poprvé nám to nezní jako v fráze. V úctě se skláníme přede všemi, kdo, bez ohledu na národnost, bojovali a bojují za možnost samostatně rozhodovat o své zemi a životě v ní, v klidu vychovávat děti a spolupracovat se sousedy.

Výsledky hlasování o participativních projektech 2022

Hlasování o podpoře projektů, které navrhli sami občané naší obce v roce 2022, se zúčastnilo celkem 135 hlasujících občanů Obce Mukařov starších 15 let, z toho 116 online.

Nejvíce hlasů získal projekt Hřiště pod hrází, na druhém místě se umístila Sakurová alej, navržená na stejné místo, a třetí Lavičky a stojany na kola pro všechny tři části obce.

Posunutí pytlového svozu odpadu

Pravidelný svoz odpadu v pytlích dnes neproběhl, Technické služby obce řešily havárii vody na Žernovce. Náhradní svoz bude zítra, tj. v úterý 26. 4. 2022.

Odečet vodoměrů na Žernovce

Odečet vodoměrů na vodovodních řadech Zájezdí a Horka (starý vodovod) bude probíhat od 8. 4. 2022, vždy v pátek odpoledne.

Uzavření sběrných dvorů o Velikonocích

Schromaždiště elektroodpadu a tříděného odpadu v Tyršově ulici i bioodpadu na Čapiku budou v sobotu 16. 4. uzavřeny z důvodu velikonočních svátků.

Děkujeme za pochopení.

OÚ Mukařov

Výměna nádob na směsný odpad

V zájmu hledání úspor v odpadovém hospodářství nakoupila Obec Mukařov vlastní nádoby na směsný odpad. (Pronájem nádob od svozové společnosti stojí obec ročně téměř milion korun, které se nepromítají do poplatku za odpad, ale obec je hradí z rozpočtu.)

Nádoby budou vyměňovány postupně od 17. 2. 2022.

Oznámení

15.3.2022

Informujeme, že Galerie Stará škola bude v sobotu 19. 3. 2022 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Usnesení Rady obce Mukařov na pomoc Ukrajině - materiální sbírka, finanční dar a nabídka obecního bytu

Rada obce Mukařov přijala na svém zasedání dne 1. 3. 2022 následující usnesení:

Rada obce Mukařov schválila rychlou pomoc občanům Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem. Vyhlásila materiální sbírku, která bude předána do centra pomoci v TJ Sokol Malá Hraštice, dále schválila dar ve výši 20.000,- Kč, který bude poukázán na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajinské republiky v České republice, a pověřila starostu svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Mukařov, které žádá o uvolnění daru Obce Mukařov ve výši 100.000,- Kč na pomoc Ukrajině. Rada obce dále zajistí opravu a vybavení volného obecního bytu 3+1 v čp. 23 jako dočasného ubytování pro uprchlíky.

Jak můžeme pomoci Ukrajině

Na četné žádosti občanů připravujeme sbírku materiální pomoci, jakmile se podaří zajistit efektivní odběr a předání věcí. Zatím se jako nejúčinnější jeví finanční pomoc, na výběr je větší počet sbírek organizovaných profesionálními charitativními organizacemi.
Darované peníze je možné i konkrétně zacílit:

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu v obci Mukařov na rok 2022

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu se v obci Mukařov platí za jednotlivé osoby, na základě Obecně závazné vyhlášky 5/2021Poplatníkem jsou osoby hlášené k pobytu v obci nebo vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu. Základní výše poplatku je 1200 Kč.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2022.

Online platby poplatků za odpady a psy spuštěny

Dne 15. 2. 2022 spouštíme do ostrého provozu online platby za odpady a psy prostřednictvím platebního portálu Služby na webu. Pro přihlášení na platební portál je nutná elektronická identifikace (např.eObčanka, eIdentita, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identita). 

Poplatky je možné platit platební kartou nebo okamžitým převodem z účtu.

Odpadky

Svoz odpadů v roce 2022

Harmonogram svozu odpadů v roce 2022 navazuje na rok 2021. Směsný odpad bude tedy nadále vyvážen jednou za 14 dnů, vždy v liché čtvrtky, bio odpady také jednou za 14 dnů, v sudé čtvrtky, ale pouze od poloviny března do začátku prosince.

Stejné zůstávají i termíny svozu tříděných plastů a papíru, plasty první pondělí v měsíci a papír první úterý.

Ve dnech 4.-5.11. 2021 jsme se zúčastnili 2. regionálního workshopu chytrých vesnic v rakouském Stanzu

Díky účasti Mukařova v projektu Smart Rural 21 jsme byli pozváni k účasti na 2. regionálním workshopu "chytrých" vesnic v obci Stanz im Mürztal ve Štýrsku. I když podmínky má hostitelská obec velmi rozdílné - 1800 obyvatel a rozpočet 4 miliony eur, poloha v uzavřeném údolí vzdáleném asi 100 km od Vídně a 75 km od zemského centra Grazu, témata, která řeší, jsou dnes společná všem obcím, které se snaží myslet na budoucnost - obnovitelná a v rámci možností nezávislá energetika, sociální inovace a podpora lokální ekonomiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

8.10. - 9.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází na adrese Školní 99, Mukařov (školní jídelna).

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace pro obecní sítě - PODPIS NOVÝCH SMLUV

Obec k 1.7.2021 změnila provozovatele vodovodu a kanalizace. Novým provozovatelem obecních sítí je společnost I.T.V. CZ s.r.o. vlastněná svazkem obcí Region jih. Všichni bývalí zákazníci 1.SčV uzavřete nové smlouvy na dodávku pitné / odvádění odpadní vody s novým provozovatelem.
Smlouva musí být osobně podepsaná vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele. Pokud máte problém se do strančické kanceláře dostavit, dohodněte si podmínky podpisu na zákaznické lince provozovatele.

Odběratelé, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu s novým provozovatelem, nechť se obrátí na zákaznické centrum.

Odpady v otázkách a odpovědích

Kam v Mukařově s odpadem?
Kdy se odpad sváží?
Co za to zaplatím?
Co mám dělat, když nemám popelnici?
Co když potřebuji popelnici vyměnit?
Co když mi nádobu nesvezli?
K čemu je MESOH?
Jak získám přístup do odpadového účtu?
Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

nahoru