V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Aktuality

Události
Aktuality

Informace - Galerie

Informujeme, že v sobotu 15. 6. 2024 bude Galerie Stará škola uzavřena - dovolená. Otevřeno opět v pondělí 17. 6. 2024. 

20. zasedání zastupitelstva obce Mukařov

11.6.2024

20. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov se koná v úterý 11.6.2024 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mukařově, Příčná 11, a zároveň je dostupné vzdáleně na platformě MS Teams. 

Připojit se ke konverzaci (microsoft.com)

Doručený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním re žimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Problémy s dodávkou vody

Již měsíc se potýká obec každý víkend s nadměrnou spotřebou vody. V souvislosti s tím, aby byla vůbec zajištěna dodávka pitné vody do domácností, dochází k pohotovostnímu přepojování části ulic v Srbíně a v Mukařově mezi vodovodem Mukařov a vodovodem Region Jih. Proto zde dochází i ke změně tlakových poměrů v potrubí.

Opravy místních komunikací 2024

Oprava komunikací v Mukařově proběhne ve dvou etapách:

  1. etapa od 22.5. do 26.5.2024

- v ulici Šípková – 1. etapa  

- v ulici Lesní – mezi Smrkovou a ulicí U Výmoly

Práce jsou naplánovány takto:

  • 5. -23.5. bude probíhat frézování vozovky, příprava podkladu
  • 5-26.5. budou probíhat pokládky asfaltu
  1. etapa 29.5. – 5.6.

- v ulici Šípková – 2. etapa

 - v ulici Obecní – (Dubová-U Zelené cesty)

-  v ulici Obecní – (Tyršova – Severní)

- ulice Tyršova

Odečet vodoměrů

V květnu 1.5.-31.5.2024 probíhá odečet vodoměrů pitné vody. 

Prosíme o zaslání stavu vodoměru na email: pokorna.karol@seznam.cz

nebo telefonicky, SMS nebo WhatsApp : 724 052 239

Text: vaše adresa a konečný stav.

Kdo potřebuje s odečtem jakkoliv pomoc a je u toho potřeba má přítomnost,  kontaktujte mě a najdeme společný čas abych se zastavila.

Předem děkuji za spolupráci

Karolína Pokorná

Přepojení vodovodů Mukařov - Želivka v Srbíně

Na konci dubna došlo k přepojení vodovodu z úpravny Mukařov na vodovod Region Jih. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tím došlo ke zvýšení tlaku vody ve vnitřních rozvodech v ulicích Fialková a Šípková, zahájil provozovatel měrnou kampaň pro zjištění rozložení tlaků ve vodovodní síti.

Po dohodě obce s provozovatelem se přistoupilo k dočasnému řešení, zpětnému přepojení vodovodu v ul. Fialková, Šípková a Krátká na úpravnu Mukařov, které bude realizováno dnes v podvečerních hodinách, tedy v pátek 17.5.2024. S majiteli nemovitostí, u kterých došlo k navýšení tlaku ve vnitřních rozvodech a kteří již komunikovali s provozovatelem, bude individuálně projednáno řešení této situace.

Oznámení o zahájení napojování na novou kanalizaci

Dobrý den,

oznamujeme všem vlastníkům nemovitostí, že ode dne 15.4.2024 je možné pro nemovitosti I. etapy přepojit odtok splaškových vod z domů do nové kanalizace (mapa etap napojování).

Připojovat se v I. etapě mohou ulice: Nad Obcí, Choceradská, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Pampelišková (vyjma č.p. 552 a 553), Chrpová, Akátová, Pomněnková, Bezová (vyjma č.p. 456, 458, 459, 460), Chatařská, Luční, Úzká, Na Pískách, U Potoka, U Požáru (vyjma č.p. 416 a 417), Písecká, Na Konci, Slepá, Kutnohorská, Lomená, Macešková, Nad Požárem, Za Brodem, Na Moklině, Zájezdní, Louňovická (vyjma č.p. 72, 75, 115), Na Kraji.

Oprava ulice Lesní

Oprava povrchu ulice Lesní - úsek mezi Sosnovou a Smrkovou ulicí - začne zítra 7.9.2023 frézováním, následně se budou se upravovat spodní vrstvy, uzávěry vody a kanalizace.

Pokládka asfaltu proběhne 13.9., ulice bude uzavřena do 14.9.

Odvoz zeminy z Čapíku

 

Odvoz bude probíhat v termínu od 7.8.2023  do  8.9.2023, v pracovní dny – Po-Pá  od 7.00-19.00hod. O víkendu se odvážet nebude.

Trasa odvozu bude probíhat z Čapíku ulicí Na Dolách, Choceradskou ulicí na kruhový objezd a Kutnohorskou ulicí směrem na Louňovice.

Pro zajištění větší bezpečnosti bude osazeno přechodné dopravní značení. Prosím o respektování těchto značek, jsou navrženy k vaší ochraně. Stavba má za povinnost udržovat komunikace čisté a v případě sucha silnici zakrápět, aby se minimalizovala prašnost.

Odvážení bude koordinovat stavbyvedoucí: p. Kleber tel.776 121 877

Za omezení a zhoršené podmínky pro bydlení se velice omlouváme. V případě jakýkoliv problémů mě neváhejte kontaktovat.

nahoru