Až do odvolání je Obecní úřad otevřený ve zkrácených úředních hodinách (pondělí 14-16 a středa 14-18 hodin)

Pracoviště Czech POINTu v Galerii STARÁ ŠKOLA má dočasně upravené úřední hodiny – pondělí 14–16 hodin, úterý 13–16 hodin a středa 9–11 a 15–18 hodin.

Sběrné dvory jsou otevřeny ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Aktuality

Aktuality

Online zastupitelstvo obce

26.1.2021

Z důvodu aktuálních omezení pro shromažďování osob se bude 23. zasedání zastupitelstva obce Mukařov konat poprvé online formou, a to na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@23.ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří nemají technické podmínky pro připojení, se mohou zúčastnit zasedání osobně na obecním úřadě, při dodržení zpřísněných hygienických opatření.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Odpadky

Změny ve svozu odpadu v roce 2021

https://www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/potrebuji-vyridit-1/odpady/poplatek-za-odpadyOd ledna 2021 naše obec přejde na svoz popelnic na směsný odpad 1x za 14 dnů. V lednu se bude směsný odpad v nádobách svážet 7. a 21. 1. 2021. 
Mění se také svozový den pro domovní nádoby na tříděný plast a papír – plast se bude svážet vždy první pondělí a papír vždy první úterý v měsíci. 
V lednu se budou nádoby na tříděný plast vyvážet 4. 1. a na papír 5. 1. 2021.

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Aktuálně platná opatření se řídí protiepidemickým systémem (PES), který je každodenně aktualizován.
Všechny informace pohromadě – platná omezení, informace pro nemocné nebo potenciálně nakažené, přehled vládních kompenzací a rady, jak zvládat stres najdete na novém vládním webu https://covid.gov.cz
Občany vyzýváme, aby respektovali všechna nařízení, situace je vážná a vyžaduje součinnost nás všech. 
Obecní úřad i Czech POINT funguji v omezených úředních hodinách.
Úřad můžete i nadále kontaktovat telefonem a e-mailem, v naléhavých případech volejte vedení obce.

Dodatečný svozu plastů

Společnost Marius Pedersen se omlouvá za nesvezené plasty v části obce kvůli poruše vozidla. Náhradní svoz bude proveden v neděli 6. 12.

Kontejnery na svoz objemného odpadu

28.11. - 29.11.2020

Kontejnery na svoz objemného odpadu od občanů obce Mukařov budou přistaveny v sobotu 28. 11. a v neděli 29. 11.

V Mukařově ve sběrném dvoře v Tyršově ulici, v Srbíně v ulici Na Dolách (u ČOV) a na Žernovce v Lomové ulici, od 8 hodin do 15 hodin (nebo do naplnění kapacity).

Průběžná zpráva o činnosti komise pro rozvoj areálu školy – stav 11/2020

Na začátku tohoto roku byla na základě rozhodnutí zastupitelstva založena komise pro rozvoj školního areálu, jejímž účelem je upřesnit potřeby investic do areálu základní školy Mukařov s ohledem na vývoj populace v našich obcích za delší časové období.

Činnost komise navázala Studii rozvoje areálu školy, vypracovanou Ing. arch. J. Beckovou a Ing. J. Tywoniakovou v loňském roce, a dále doplňuje její výsledky zejména o specifikaci potřeb investic do stávajících budov školy a přehodnocení potřeby investic na novou výstavbu na základě stanovené konečné kapacity školy.

popelnice-fotka-ilustracni

Jak s odpadem v době koronavirové pandemie

V důsledku postupující pandemie nemoci COVID-19 žádáme všechny občany, aby respektovali nařízení týkající se nakládání s odpadem.
Nařízené postupy se liší podle toho, zda jste zdraví, nebo vám byla nařízena karanténní opatření, nebo jste pozitivně testovaní. 

DĚKUJEME VŠEM ZA ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP A OHLEDUPLNOST!

Nouzový stav od 5. 10. 2020

S účinností od 5. 10. 2020 vyhlásila vláda ČR nouzový stav. Jeho dopady na občany jsou popsány na webu vlada.cz, zásadně jsou omezeny hromadné akce (uvnitř nad 10 osob, venku nad 20 osob). Na chod obecního úřadu toto opatření vliv nemá, úřad je otevřen v běžných úředních hodinách, vstup je povolen pouze se zakrytým nosem a ústy a s vydezinfikovanýma rukama.

Změna ve složení obecního zastupitelstva

Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov složila slib zastupitele Alena Semanská, která kandidovala za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka a umístil se jako čtvrtá náhradnice. Nahradila Roberta Hegyiho, který se vzdal mandátu zastupitele z časových důvodů. Mandát ze stejných důvodů odmítly také druhá a třetí náhradnice, Jana Szépová a Klára Balínová.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

2.10. - 3.10.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Volební místnost se nachází na adrese Školní 99, Mukařov (školní jídelna).

V případě, že byla voliči nařízena karanténa nebo izolace, může volit ve středu, 30. 9. 2020, na speciálním volební stanovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Kralupská 1710 (v sídlo hasičské zbrojnice), z motorového vozidla.

Výsledky prvního hlasování o participativních projektech

Letos poprvé mohli občané obce Mukařov hlasovat o tzv. participativních projektech - tedy rozhodnout, jak se promění veřejná prostranství a další pozemky v majetku obce.

Napřed měli občané možnost sami navrhnout projekty, které byly předloženy k veřejnému hlasování. Sešlo se celkem 5 návrhů. Hlasovat se mohlo na internetu i na papírových hlasovacích arších (v Galerii Stará škola a na Obecním úřadě). Kvůli koronavirové karanténě byl původně zamýšlený termín hlasování prodloužen o měsíc.

Nyní již známe výsledky. Jejich oznámením vše doopravdy teprve začíná. Pokud vás zajímá, jak bude probíhat realizace, a případně byste se do ní chtěli i sami zapojit, sledujte aktuality na této webové stránce, na facebookové stránce Obec Mukařov, nebo se můžete přihlásit na e-mailové adrese participace@mukarov.cz

Podle schválených pravidel budou podpořeny první tři projekty až do výše alokace - tj. 300 tisíc Kč.

Revize nesrovnalostí v katastru nemovitosti

V katastrálním území Mukařov u Říčan, obce Mukařov, byla dne 1.8.2019 v souladu s ustanovením § 35 odst.1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájena revize údajů katastru nemovitostí. Při revizi se kontroluje soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu dle § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Zjištěné změny budou projednány s vlastníky pozemků na společných jednáních.

Distribuce dezinfekce

Vážení spoluobčané, od pátku 27. března je na obecním úřadě k dispozici desinfekční roztok Anticovid, včetně rozprašovače, v množství 0,5 l na jednu domácnost.

Roztok lze použít jak na ruce, tak na povrchy.

Pokud máte o dodání zájem, pište prosím sms na číslo 606 719 574, nebo e-mail na starosta@mukarov.cz.

Upřednostnit chceme zejména starší spoluobčany, v rámci možností se pokusíme dodat až k vám domů co nejdříve. V současné době ovšem čelíme nedostatku nádob vhodných k distribuci, rozprašovače jsou vykoupené v širokém okolí, poslední dodávka byla dovezena až z Mělníka. Prosíme proto o trpělivost.

Zpřísnění preventivních opatření

V důsledku provádění nařízení vlády a potvrzené infekce nemocí COVID-19 u občana Mukařova nařídila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uzavření obecního úřadu pro veřejnost. Opatření se týká také shromaždišť odpadu.
Obecní úřad můžete nadále kontaktovat e-mailem a telefonicky.

Možnost zajištění nákupů potravin a léků pro seniory

V zájmu eliminace rizika nákazy koronavirovou infekcí nabízí Obec Mukařov ve spolupráci s Kulturním a sociální výborem zastupitelstva osamělým seniorům v obci zajištění nákupů potravin a léků. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Změna ve složení obecního zastupitelstva

Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov složil slib zastupitele Mgr. Lukáš Podaný, který kandidoval za Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka a umístil se jako první náhradník. Nahradil Ing. Danu Navrátilovou, která se vzdala mandátu zastupitelky, protože od 1. 2. 2020 pracuje jako referentka obecního úřadu.

Preventivní opatření pro zabezpečení před krádežemi

Od září 2019 je v obcích na jih a jihovýchod od Prahy pozorován zvýšený výskyt vloupání do obytných domů. Policie České republiky žádá občany ke zvýšené opatrnosti a hlášení všech podezřelých událostí.                                                                      

Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově

Obec Mukařov připravuje projektovou dokumentaci na novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vzhledem k povaze terénu a podloží v obci byl vybrán systém kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Jako v minulosti u vodovodu i tentokrát obec zvolila vypracování hromadné projektové dokumentace pro domovní přípojky.

Revize katastru nemovitosti

V Mukařově, Srbíně a Žernovce probíhá revize katastru nemovitostí.

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.

Omezení fungování obecního úřadu

Z důvodu potvrzení nákazy nemocí covid-19 u několika pracovníků je Obecní úřad Mukařov do 13. 1. včetně uzavřen pro veřejnost, uzavřeno je i pracoviště Czech POINTu.
Na Obecní úřad se můžete nadále obracet e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky, případně telefonicky na pevné lince 323 660 246.

Online zastupitelstvo obce

Z důvodu aktuálních omezení pro shromažďování osob se bude 22. zasedání zastupitelstva obce Mukařov konat poprvé online formou, a to na platformě MS Teams. Odkaz pro připojení je https://1url.cz/@22ZO-Mukarov, doporučený způsob připojení je přes webový prohlížeč Chrome nebo Edge v anonymním režimu. Před přihlášením je nutné uvést jméno.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří nemají technické podmínky pro připojení, se mohou zúčastnit zasedání osobně na obecním úřadě, při dodržení zpřísněných hygienických opatření.

V případě problémů s připojením volejte na tel. 323 660 246.

Přerušení dodávky vody na Žernovce

17.10.2020

V sobotu 17. 10. mezi 15. a 16. bude přerušena dodávka vody v užitkovém vodovodu na Žernovce, z důvodu napojování nových odběratelů.

Kde hledat informace a pomoc

Připravili jsme pro vás přehled kontaktů a odkazů, které mohou být v současné mimořádné situaci užitečné. 
Obsah budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. 3. 2020

KHS Středočeského kraje upozorňuje na nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané dne 6. 3. 2020, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie.

Děkujeme všem občanům za odpovědné chování.

Aktuální omezení a doporučení v důsledku koronavirové epidemie

Obecní úřad je až do odvolání uzavřen pro veřejnost, fungují mobilní telefonní kontakty a e-maily. Uzavřen je také sběrný dvůr, je přerušeno vydávání popelnic a přistavování kontejnerů. Běžný svoz odpadu probíhá bez omezení.

Konzultace Katastrálního úřadu plánované na čtvrtek 19. 3. 2020 byly zrušeny. 

Zubní ordinace MUDr. Kardoheliho je uzavřena, akutní případy budou ošetřeny v ordinaci v Zápech.

Nařízení vlády ČR

Upozorňujeme občany, že nařízením vlády se od půlnoci 18. 3. stanoví při pohybu venku povinnost zakrytí nosu a úst rouškou, respirátorem, šátkem nebo podobnou látkou. Prosíme, dodržujte toto nařízení, chráníte tím sebe i okolí!

Dále informujeme, že v čase od 10 do 12 hodin smějí do obchodů s potravinami pouze osoby starší 65 let.
19. 3.  změněno na 7 až 9 hodin!

Zároveň připomínáme nabídku zajištění nákupů potravin a léků. V případě zájmu volejte na Obecní úřad: 323 660 246, 775 040 918, nebo 608 047 196, nebo pište na katerina.cadilova@mukarov.cz.

Svoz separovaného odpadu

Upozorňujeme, že svoz separovaného odpadu probíhá podle pravidelného harmonogramu i o státním svátku, to znamená, že plasty budou sváženy v pátek 1. 5. 2020 a papír pak až následující čtvrtek, 7. 5. 2020.

Kontejnery na svoz objemného odpadu

Kontejnery na svoz objemného odpadu od občanů obce Mukařov budou přistaveny v sobotu 25. 4. a v neděli 26. 4.

V Mukařově ve sběrném dvoře v Tyršově ulici, v Srbíně v ulici Na Dolách (u ČOV) a na Žernovce v Lomové ulici, od 8 hodin až do naplnění kapacity.

nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.