MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Trvalý pobyt

Události

Trvalý pobyt

Dokumenty ke stažení

Přihlášení k trvalému pobytu v obci

K trvalému pobytu je potřeba se přihlásit osobně na Obecním úřadě.

S sebou si přineste:

 • platný občanský průkaz
 • občanský průkaz dítěte, pokud ho vlastní. Pokud dítě nemá OP,  je potřeba přinést jeho rodný list.
 • úřad si vyhrazuje právo ověřit vlastnictví v online aplikacích Czech POINTu, či Katastru nemovitostí.
 • pokud je vlastník nemovitosti rozdílný od žadatele o přihlášení k TP, potřebujete souhlas vlastníka nemovitosti , a to formou
  • osobní účastí vlastníka nemovitosti, který souhlas potvrdí na přihlašovací kartě (nutný platný OP vlastníka nemovitosti), nebo   
  • nájemní smlouvou
 • 50,- Kč na uhrazení správního poplatku pro osoby starší 15 let

Žadatel na místě vyplní a podpisem potvrdí přihlášku k trvalému pobytu. 

Po vyplnění přihlášky bude znehodnocen stávající občanský průkaz žadatele a vystaven náhradní doklad potvrzující nové místo trvalého pobytu. Náhradní doklad platí pouze v kombinaci se znehodnoceným občanským průkazem do doby vyřízení nového občanského průkazu. Jeho vydání zajišťuje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (nejbližší je Městský úřad Říčany), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Povinností žadatele je o nový OP zažádat do 15 dnů ode dne změny místa trvalého pobytu.

Ke zrušení údaje o předchozím trvalém pobytu dochází v evidenci automaticky po přihlášení do nového místa trvalého pobytu.

 

Rušení trvalému pobytu jiné osobě

V případě, že je třeba zrušit záznam o místě trvalého pobytu osobě ve Vaší nemovitosti, které zaniklo užívací právo k této nemovitosti (dotyčný se odstěhoval a nemá v nemovitosti žádné osobní věci)  a má stále hlášenou trvalou adresu ve Vaší nemovitosti (ať už z jakýchkoliv důvodů: např. se nechce nebo nemůže se přihlásit jinde k pobytu apod.), je nutné přistoupit ke správnímu řízení na úřední zrušení údaje o místě trvalého bydliště.

Pro zahájení správního řízení je nutné:

 • podat žádost na formuláři k tomu určeném (ke stažení u článku) a odeslat na e-mail: podatelna@mukarov.cz nebo přinést osobně na OÚ.
 • zaplatit správní poplatek 100 Kč na účet obecního úřadu: 177 966 230 / 0300. Do poznámky pro příjemnce uveďte: rušení TP a Vaše jméno.
Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 18.08.2022
nahoru