Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Zásady pro výstavbu v obci Mukařov

Události

Zásady pro výstavbu na území obce Mukařov

Dne 25. 1. 2022 byly Zastupitelstvem obce Mukařov, usnesením číslo 7/33/2022, schváleny nové ZÁSADY PRO VÝSTAVBU NA ÚZEMÍ OBCE MUKAŘOV. Příloha č. 1 - Sazba finančního příspěvku - byla aktualizována dne 17. 8. 2022, usnesením číslo 11/39/2022.

V případě, že máte v úmyslu zahájit jakýkoliv stavební záměr větší než 80m2 na území obce Mukařov, nebo využívající infrastrukturu ve vlastnictví obce Mukařov, postupujte prosím podle těchto Zásad:

  1. Stavebník podá žádost (viz příloha č. 2) o předběžné stanovisko obce k záměru
  2. Rada obce určí, zda záměr spadá do pod tyto Zásady a určí podmínky záměru a výši příspěvku. Po úhradě příspěvků obec vydá souhlasné stanovisko se stavbou.
  3. S většími záměry, od tří pozemků výše, bude se stavebníkem a vlastníkem pozemků uzavřena smlouva o rozvoji území, která stanoví podmínky výstavby sítí a komunikací, a rovněž výši minimálního příspěvku.
Zveřejněno: 03.02.2022
Upraveno: 14.09.2022
nahoru