MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Zásady pro výstavbu v obci Mukařov

Události

Zásady pro výstavbu na území obce Mukařov

Dne 12.12.2023 byly Zastupitelstvem obce Mukařov, usnesením číslo 17/14/2023, schváleny nové ZÁSADY PRO VÝSTAVBU NA ÚZEMÍ OBCE MUKAŘOV. 

V případě, že máte v úmyslu zahájit jakýkoliv stavební záměr větší než 80m2 na území obce Mukařov, nebo využívající infrastrukturu ve vlastnictví obce Mukařov, postupujte prosím podle těchto Zásad:

  1. Stavebník podá žádost (viz příloha č. 2) o předběžné stanovisko obce k záměru
  2. Pracovník obce určí, zda záměr spadá do pod tyto Zásady a určí podmínky záměru a výši příspěvku. Stavebníkovi zašle Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, kterou schvaluje Rada obce. Po úhradě příspěvků obec vydá souhlasné stanovisko se stavbou.
  3. S většími záměry, od tří pozemků výše, bude se stavebníkem a vlastníkem pozemků uzavřena Smlouva o rozvoji území, která stanoví podmínky výstavby sítí a komunikací, a rovněž výši minimálního příspěvku.
Zveřejněno: 03.02.2022
Upraveno: 05.04.2024
nahoru