V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Revitalizace center obcí

Události
Revitalizace center obcí

Revitalizace návsi Mukařov - veřejná debata

Diskuse o možnostech úpravy centra Mukařova probíhá již řadu let. Až do jara 2018 jakékoli plány zásadně limitovala skutečnost, že většina „parku“ i část zpevněné plochy před poštou byla v soukromém vlastnictví. Po mnohaletém vyjednávání se letos podařilo majitele přesvědčit, aby pozemky zařazené v územním plánu jako zeleň a veřejné prostranství prodal obci.

Revitalizace návsi Mukařov - studie

Na základě veřejného projednání zpracoval Ing. arch. Musil variantní návrhy, které byly předloženy občanům k posouzení na veřejném projednání 18. 11. 2018. Podle připomínek vzešlých z tohoto setkání a dalšího projednání v orgánech obce byla zpracována studie řešení daného území.

Revitalizace prostoru Kameníků na Žernovce

Obec Mukařov získala v rámci fiche MALÉ PROJEKTY NA PODPORU ROZVOJE A KVALITY ŽIVOTA NA ŘÍČANSKU dotaci z Programu rozvoje venkova na revitalizaci prostoru Kameníků na Žernovce (nad restaurací Montgomery). Projekt v celkové hodnotě téměř 500 tisíc korun předpokládá úpravu veřejného prostranství pro hromadné akce, vybudování parkoviště, opravu zídky a osazení dřevěného mobiliáře.

nahoru