UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Ladův kraj

Události

Ladův kraj

Svazek obcí Ladův kraj vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí 23. 11. 2000, v současné době jej tvoří 25 obcí.

  • Cílem svazku obcí je péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
    Svou činnost svazek vyvíjí především v rámci regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím členských obcí.
  • Svazek obcí poskytuje členským obcím poradenství, v rámci Ladova kraje obce spolupracují na rozvoji turistického ruchu a kultury v regionu, při podpoře místního podnikání i sociálně znevýhodněných občanů.

MIKROREGION LADŮV KRAJ

  • Významný region rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou se nazývá podle jedné z největších osobností české kultury, oblíbeného malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý život.
  • Místním obyvatelům i návštěvníkům tento region s romantickou kopcovitou krajinou nabízí řadu kulturních, historických a přírodních zajímavostí. Dovedou nás k nim početné turistické trasy a cyklotrasy. Milovníci sportu si mohou zahrát golf, tenis, squash, nebo provozovat vodácké sporty. Blízkost a dostupnost hlavního města a dalších krásných míst, jako je Kutná Hora a Konopiště, činí z regionu skvělé výchozí místo pro další poznávací a aktivní dovolenou.

Informační občasník Ladovník

Účetní dokumenty svazku obcí

Kontakty:

SÍDLO

Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany

KANCELÁŘ

Olivova 2
251 01 Říčany
tel.: +420 727 865 138

laduv-kraj@laduv-kraj.cz
akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz

Zveřejněno: 17.09.2019
Upraveno: 08.10.2022
nahoru