Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Poplatek za psa

Události

Poplatek za psa

Držba psů v obci je upravena Obecně závaznou vyhláškou obce Mukařov č. 5/2019. V této vyhlášce se mimo jiné dozvíte, že držitel psa má za povinnost ohlásit poplatkovou povinnost po dovršení 3 měsíců jeho věku (tzn. při pořízení psa staršího 3 měsíců prakticky k okamžiku jeho nabytí).

Psa přihlásíte e-mailem (obec@mukarov.cz), poštou nebo osobně v kanceláři prostřednictvím podání vyplněného formuláře:

Registrace k poplatku za psa (formulář word) (formulář v pdf)

Po přihlášení psa a úhradě poplatku na příslušný kalendářní rok bude držiteli předána identifikační známka psa.

Za nově registrované psy je možné uhradit poplatek převodem na bankovní účet číslo 301003002/0300 vedený u ČSOB. 
Text pro příjemce: PES, letopočet, jméno majitele psa, adresa. Př.: PES 2020 Nováková Blažena, Polní 17

Roční poplatek činí 

  • 200 Kč za jednoho psa / 250 Kč za každého dalšího psa (stejného držitele)
  • 100 Kč za jednoho psa / 125 Kč za každého dalšího psa (stejného držitele) při nároku na snížený poplatek (čl. 5 vyhlášky)

Při registraci v průběhu roku se platí poměrná část poplatku. 

Nárok na snížení poplatku podle vyhlášky 5/2019 musí držitel prokázat.

Od roku 2022 se poplatky hradí vždy od 15. 2. do 30. 4. daného roku, a to:

  • online prostřednictví platebního portálu občana,
  • převodem na účet 301003002/0300,
  • případně kartou nebo v hotovosti v kanceláři OÚ.

V případě změny (pořízení dalšího psa, úhyn psa, změna držitele) je povinností občanů informovat obecní úřad do 15ti dnů od změny za účelem aktualizace evidence a poplatkové povinnosti.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 21.09.2022
nahoru