MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Buda

Buda

Křížek na Budech

U jména bývalé vsi "Buda", která byla po II. světové válce postupně spojena s okolními vesnicemi mezi Mukařov (nalevo od silnice Praha-Kostelec/Č.L.) a Srbín (napravo) nacházíme několik vysvětlení. 

Prvním z nich je výklad od MUDr. Jarmily Labské (1932-1972 Mukařov), která se během svého života amatérsky věnovala archeologii a historii kraje. Podle její verze: "... pochází název ze slova BUD či BAUDE což znamenalo PEC..." [3] Vzhledem k tomu, že nedaleko od Mukařova se v lese nachází ve středověku opuštěná hrnčířská osada Janovičky, má tato hypotéza částečné opodstatnění, avšak pojmenování "Baude" pro pec je dosti nezvyklé. 

Druhým výkladem názvu "Buda" je hledání jeho kořenů v německém jazyce. Zde nacházíme hned několik obdobných slov: die BAUDE resp. počeštěně die BUDE - ubytovací chata, chatrč, zájezdní hostinec - bouda [4]. Tento popis by velmi výstižně popisoval malou osadu na křižovatce cest z Prahy do Kutné hory a z Českého Brodu do Benešova, kde zřejmě již od ranného středověku stával zájezdní hostinec "Na vostatním penízu", nebo též "Na posledním penízu" (Beim letzten Pfennig), formanská hospoda, kde se přepřahaly koně. Hostinec byl zbouraný v roce 1995 a dnes je na jeho pozůstatcích postavené vyvýšené parkoviště před nákupním střediskem.

Ottův slovník naučný (1880) - heslo BUDA


  1. Budy, ves v Čech., hejtm., okr., býv. panství a pošta Hradiště Mnichovo (sev.-záp.), fara Loukov; 10 d., 54 obyv. čes. (1880). 2) Buda, ves t., hejtm., okr. a bývalé panství Hradiště Mnichovo (4,5 km již.), fara a pošta Bakov; 27 d., 177 ob. čes. (1880). 3) Buda, ves t., hejtm. Čes. Brod, okres a býv. panství Černý Kostelec (9 km záp.), fara Mukařov; 13 d., 43 obyv. čes. (1880). 4) Budy, ves t., hejtm. Ledeč, okres Kralovice Dolní (8 km sev.), fara a pošta Zruč, mlýn s pilou; 16 d., 103 obyv. čes. (1880).

Vysvětlivky: d. = domů; hejtm. = hejtmanství; M. = Mukařov; ob. č./n. = občanů české německé národnosti; obyv. c. = obyvatel k censu (sčítání); pš. = pošta; šk. = škola

Zdroj:
Ottův slovník naučný - písmena B a S
[1] - Pamětní kniha IV. obce Srbína - Mukařova (1976-77)
[2] - Podle archivních materiálů v Kostelci / Č. Lesy
[3] - Pamětní kniha IV. obce Srbína - Mukařova (1976-77) - str. 305
[4] - Der Grose DUDEN - 1990

Zveřejněno: 09.08.2019
Upraveno: 14.08.2019
nahoru