Se změnou na zimní čas je upravena otevírací doba sběrného dvora Technických služeb v Mukařově: středa 15-17 hod, sobota 8-12 hod. Odběr bioodpadu probíhá také v Mukařově, pracoviště Na Čapíku je uzavřeno. SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Odpady

Události
Odpady

Harmonogram svozu odpadu v roce 2023

15.12.2022

Harmonogram svozu jednotlivých druhů odpadů pro rok 2023 najdete v přiloženém souboru. Vytištěný harmonogram bude k dispozici od 17.12. 2022 na OÚ Mukařov, v Galerii Stará škola, v Enapu a na poště.

POZOR: SVOZ BIOODPADU DLE HARMONOGRAMU JE DOPLNĚN JEŠTĚ O SVOZ 14.12.2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci Mukařov na rok 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se v obci Mukařov platí za jednotlivé osoby, na základě Obecně závazné vyhlášky 5/2021Poplatníkem jsou osoby hlášené k pobytu v obci nebo vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu. Základní výše poplatku je 1200 Kč.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2023.

popelnice-fotka-ilustracni

Systém komunálního odpadu

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, podle daného harmonogramu, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb a shromaždiště bioodpadu. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Shromaždiště komunálního odpadu a elektroodpadu

Občané a chataři Mukařova (pouze fyzické osoby) zde mohou odevzdávat vyřazená elektrozařízení, elektroodpad. Je zde možnost též odevzdat textil, jedlé oleje a tuky, a objemný odpad, v roce 2023 také bioodpad.

Shromaždiště odpadu Mukařov

Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře můžete odevzdávat vyřazená elektrozařízení a elektroodpad. Je zde možnost též odevzdat textil, jedlé oleje a tuky, a objemný odpad.

Umístění shromaždiště bioodpadu Na Čapiku - ulice Na Dolách v Srbíně

Bioodpad

Bioodpad z domácností a rekreačních objektů je možné likvidovat čtyřmi způsoby: kompostováním, pravidelným svozem (hnědé popelnice), jednorázovým přistavením kontejneru na bioodpad nebo vyvezením na shromaždiště bioodpadu.

Odpady v otázkách a odpovědích

Kam v Mukařově s odpadem?
Kdy se odpad sváží?
Co za to zaplatím?
Co mám dělat, když nemám popelnici?
Co když potřebuji popelnici vyměnit?
Co když mi nádobu nesvezli?
K čemu je MESOH?
Jak získám přístup do odpadového účtu?
Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené nálepkami s kódy, které umožní sledovat jejich vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Kontakty

S kým řešit poplatek, s kým nádoby a kde reklamovat svozy?

nahoru