Dodatečné úhrady místních poplatků přijímáme online, převodem nebo v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu.

Odpady

Události
Odpady
Odpadky

Svoz odpadů v roce 2022

Harmonogram svozu odpadů v roce 2022 navazuje na rok 2021. Směsný odpad bude tedy nadále vyvážen jednou za 14 dnů, vždy v liché čtvrtky, bio odpady také jednou za 14 dnů, v sudé čtvrtky, ale pouze od poloviny března do začátku prosince.

Stejné zůstávají i termíny svozu tříděných plastů a papíru, plasty první pondělí v měsíci a papír první úterý.

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu v obci Mukařov na rok 2022

Poplatek za obecní systém komunálního odpadu se v obci Mukařov platí za jednotlivé osoby, na základě Obecně závazné vyhlášky 5/2021Poplatníkem jsou osoby hlášené k pobytu v obci nebo vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu. Základní výše poplatku je 1200 Kč.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2022.

popelnice-fotka-ilustracni

Systém komunálního odpadu

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, podle daného harmonogramu, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb a shromaždiště bioodpadu. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Výměna nádob na směsný odpad

V zájmu hledání úspor v odpadovém hospodářství nakoupila Obec Mukařov vlastní nádoby na směsný odpad. (Pronájem nádob od svozové společnosti stojí obec ročně téměř milion korun, které se nepromítají do poplatku za odpad, ale obec je hradí z rozpočtu.)

Nádoby budou vyměňovány postupně od 17. 2. 2022.

Odpady v otázkách a odpovědích

Kam v Mukařově s odpadem?
Kdy se odpad sváží?
Co za to zaplatím?
Co mám dělat, když nemám popelnici?
Co když potřebuji popelnici vyměnit?
Co když mi nádobu nesvezli?
K čemu je MESOH?
Jak získám přístup do odpadového účtu?
Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Kontakty

S kým řešit poplatek, s kým nádoby a kde reklamovat svozy?

Shromaždiště odpadu Mukařov

Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře můžete odevzdávat vyřazená elektrozařízení a elektroodpad. Je zde rovněž trvale umístěn jeden kontejner pro sběr menších množství bioodpadu, textilu a jedlých olejů a tuků, papíru a plastu, a kontejner na objemný odpad.

Umístění shromaždiště bioodpadu

Bioodpad

Bioodpad z domácností a rekreačních objektů je možné likvidovat čtyřmi způsoby: kompostováním, pravidelným svozem (hnědé popelnice), jednorázovým přistavením kontejneru na bioodpad nebo vyvezením na shromaždiště bioodpadu.

popelnice-fotka-ilustracni

Jak s odpadem v době koronavirové pandemie

V důsledku postupující pandemie nemoci COVID-19 žádáme všechny občany, aby respektovali nařízení týkající se nakládání s odpadem.
Nařízené postupy se liší podle toho, zda jste zdraví, nebo vám byla nařízena karanténní opatření, nebo jste pozitivně testovaní. 

DĚKUJEME VŠEM ZA ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP A OHLEDUPLNOST!

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené nálepkami s kódy, které umožní sledovat jejich vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

nahoru