V úterý 4.6.2024 jsou z důvodu školení zrušeny úřední hodiny. Omlouváme se občanům.

Odpady

Události
Odpady

Harmonogram svozu odpadu 2024

1.1.2024

Harmonogram svozu jednotlivých druhů odpadů pro rok 2024 najdete v přiloženém souboru. Vytištěný harmonogram bude k dispozici od 1.12. 2023 na OÚ Mukařov.

 

Shromaždiště odpadu (sběrný dvůr)

Občané a vlastníci nemovitostí v Mukařově (pouze fyzické osoby) zde mohou odevzdávat vyřazená elektrozařízení, elektroodpad, textil, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a bioodpad.

popelnice-fotka-ilustracni

Systém komunálního odpadu

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, podle daného harmonogramu, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené nálepkami s kódy, které umožní sledovat jejich vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Odpady v otázkách a odpovědích

  • Kam v Mukařově s odpadem?
  • Kdy se odpad sváží?
  • Co za to zaplatím?
  • Co mám dělat, když nemám popelnici?
  • Co když potřebuji popelnici vyměnit?
  • Co když mi nádobu nesvezli?
  • K čemu je MESOH?
  • Jak získám přístup do odpadového účtu?
  • Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?
nahoru