Shromaždiště odpadu (sběrný dvůr)

Události

Shromaždiště odpadu (sběrný dvůr)

Shromaždiště odpadu (sběrný dvůr) je umístěno v Mukařově v areálu na rohu ulic Obecní a Tyršova

Občané a vlastníci nemovitostí v Mukařově (pouze fyzické osoby) zde mohou odevzdávat:

  • vyřazená elektrozařízení, elektroodpad
  • textil
  • jedlé oleje a tuky
  • objemný odpad
  • bioodpad

Otevírací doba a kontakty

Kontakty | Mukařov (mukarov.cz)

Občané s trvalým pobytem v Mukařově mohou využít službu odkládání objemného odpadu v množství odpovídajícím provozu běžné domácnosti. Odevzdání objemných odpadů (např. nábytku) - si předem domluvte telefonicky.

Nádoby na odpady se ve dvoře nevydávají, je nutné je objednat na obecním úřadě a do požadavku uvést kontaktní e-mail a telefon. Jakmile jsou nádoby připraveny, pracovníci technických služeb je po předchozí telefonické domluvě dovezou na udanou adresu.

Bioodpad

Jednoznačně nejlepší způsob je ponechání bioodpadu v místě jeho vzniku, tzn. KOMPOSTOVAT. Kompostovat můžeme jakýkoliv odpad biologicky rozložitelný např. zbytky z kuchyně nebo produkty ze zahrady. Kompostování není jen vytvoření si vlastního záhonku pro pěstování okurek. Je to především prostředek, jak vrátit do půdy živiny, které se z ní neustále vytrácejí. Kompost obsahuje humus, důležitý pro půdní ekosystém, který díky své struktuře dokáže zadržovat vodu, absorbovat toxické látky a vyrovnávat PH v půdě. Vlastním kompotováním ho můžeme pomoci vyrábět. Na kompost nepotřebujeme kompostér, stačí ohraničené místo na zahradě, rozdělené na dvě části - do jedné dáváme bioodpad, ve druhé části máme z minulého roku skvělou zeminu do truhlíků či na záhony. Ideálně se tak staráme o přírodu a ještě ušetříme - nejen za nákup substrátu, ale i v placení odpadů - motivační systém odpadového hospodářství tento způsob nakládání s bioodpady preferuje a odměňuje.

Obec umožňuje občanům likvidovat bioodpad z domácností a rekreačních objektů těmito způsoby:

  • pravidelným svozem (hnědé popelnice) - sezónní svoz podle harmonogramu svozu odpadu
  • v případě objemnějšího bioodpadu využívat shromaždiště bioodpadu (aktuálně ve sběrném dvoře na rohu ulic Obecní a Tyršova v Mukařově)
  • přistavením kontejnerů na bioodpad k nemovitosti

Shromaždiště přijímá biologicky rozložitelný odpad v množství odpovídajícím běžné údržbě zahrady

Na shromaždiště je možné dovážet pouze rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno
2. větve v přiměřeném množství
3. padané ovoce, bramborová nať, staré brambory
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např. odkrojky ovoce, brambor, apod.
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané květiny po odkvětu, apod.

Naopak je zakázáno navážet:
1. pařezy, kořenové svazky
2. větve o průměru větším než 15 cm
3. odpady živočišného původu
4. odpady znečištěné ropnými a podobnými látkami.
5. hlínu a drny

Je zakázáno odkládat odpad a materiál před vraty shromaždiště.
Mimo provozní dobu je brána uzavřena a objekt elektronicky střežen.

Jak probíhá odevzdání odpadu – Evidenční karta ke svozu bioodpadu

Bioodpad je možné odevzdat pouze po předložení Evidenční karty ke svozu bioodpadu, která slouží k evidenci celkového množství odloženého odpadu. Kartu dostanete při prvním odevzdání bioodpadu přímo na shromaždišti.

Karta je vydávána bezplatně všem poplatníkům poplatku za odpad v Mukařově, tj. osobám s trvalým pobytem v Mukařově nebo vlastníkům nemovitostí bez trvalého pobytu (rekreanti) na shromaždišti bioodpadu po předložení občanského průkazu (osoby s pobytem v obci) nebo dokladu o zaplacení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (vlastníci nemovitostí bez trvalého pobytu).

Karta opravňuje k odevzdání bioodpadu na shromaždiště a je nepřenosná.

Jak získat biokontejner?

Kontejner o obsahu 3 m3 nebo 5 m3 na větve, trávu a listí, je možné přistavit přímo k nemovitosti. Přistavení kontejneru se objednává na telefonním čísle technických služeb, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00. Čas a místo přistavení je podle individuální domluvy.

Služba je poskytována od března do konce listopadu, může být omezena s ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky např. mráz, sníh., nebo z důvodů vyčerpané kapacity kontejnerů.

Jak získat biopopelnici?

Nová registrace nádobového svozu bioodpadu se provádí na obecním úřadě, e-mailem nebo telefonickyDo požadavku je kromě adresy nemovitosti, kam má být nádoba přistavena, nutno uvést kontaktní e-mail a telefon. Nádoby rozvážejí pracovníci technických služeb po předchozí telefonické domluvě.

Rozvoz se provádí zpravidla v pátek, předpokladem je uhrazený poplatek za odpady a naskladnění nádob od svozové společnosti. Případné dotazy zodpoví vedoucí Technických služeb obce Mukařov.

Výměnu poškozených nádob řeší přímo Technické služby obce Mukařov.

Zveřejněno: 09.03.2023
Upraveno: 04.04.2024
nahoru