MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA EVIDENCI OBYVATEL A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 608 191 049

Historické mapy

Historické mapy

Vítek Šoupal - únor 2019

Asi nikoho nepřekvapí, že Mukařov dnes vypadá jinak než před 20 či 40-ti lety. Jak ale asi vypadal Mukařov před 150 či 200 lety? Odpověď na to částečně dávají staré mapy, které jsou v digitalizované podobě přístupné na https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

Vybral jsem z nich 4 nejstarší navázané na Císařský stabilní katastr. Při porovnávání map si můžete povšimnout několika zajímavostí:

Předně je to poloha starého kostelíka (byl dříve v místě dnešního hřbitova). Kostel byl pro svou zchátralost stržen roku 1888 a vysvěcena stodola na faře, kde se pak odbývaly mše svaté. Nový kostel, který byl vybudován v letech 1890-93 je vidět na posledních dvou mapách.

Jak je zřejmé na mapě z roku 1841, Mukařov (Mukarzow) měl v té době krom kostelíka pouze 5 stavení a 2 stodoly (jedna z nich ta na faře). Celé území spadalo správně spolu s osadou Buda a se Žernovkou (kde v této době žilo podstatně více lidí) pod Štíhlice. To byl následek neutěšeného stavu po 30-leté válce v sedmnáctém století, kdy došlo k vypálení Mukařova a řady okolních vesnic (podél hlavní silnice mezi Prahou a Kutnou Horou) švédskými vojsky.

Další zajímavostí je původní poloha cest mezi obcemi. Tak například ta babická vedla nikoliv za kostelem ale kolem něho a dále do lesa dnešní ulicí Dubovou. K napřímení cest a jejich rozšíření došlo na konci 19. století. Patrné je to srovnáním mapy z roku 1871 (kde jsou ještě zaneseny staré silnice) a mapy z roku 1893 s novými.

Mapa z roku 1871 je také zajímavá tím, že do ní bylo následně v roce 1893 dokreslováno. Nejviditelnější změnou je právě zakreslení kostela (na mapě jsou oba, byť víme, že to nebylo možné) nebo například domu v dnešní Dubové ulici. Na této mapě se také poprvé objevuje budova dnešního obecního úřadu - dříve školy.

Z tohoto populačního šoku způsobeného 30-ti letou válkou se Mukařov začal dostávat až na konci 19. století, o čemž svědčí nejnovější mapa z roku 1886. Na ní již najdete jak Dům u jezera v dnešní Mukařov č.p.1 v Dubové ulici, tak "novou" výstavbu v dnešní Tyršově ulici až po budovy, které dneř tvoří charitní komplex.

Mukařov katastrální mapy evidenční Čech 1886 - 1:2880
Mukařov katastrální mapy evidenční Čech 1886 - 1:2880

Mukařov indikační skica stabilního katastru 1871 - dokreslená 1893
Mukařov indikační skica stabilního katastru 1871 - dokreslená 1893

Mukařov císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1841 - 1:2880
Mukařov císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1841 - 1:2880

Mukařov mapa kultur stabilního katastru 1834-44 - 1:36000
Mukařov mapa kultur stabilního katastru 1834-44 - 1:36000

 

Zveřejněno: 06.09.2019
Upraveno: 06.09.2019
nahoru