Od 1. 3. 2021 se ruší úřední hodiny v úterý, pondělí a středa zůstává beze změny. 

Shromaždiště odpadu (sběrné dvory) budou otevřeny od středy 7. 4. v obvyklých hodinách.

Systém komunálního odpadu

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb, shromaždiště bioodpadu a dvakrát ročně realizovaným svozem objemného odpadu. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů. U rekreačních nemovitostí je možno individuálně domluvit svoz odpadu v pytlích, který zajišťují technické služby obce.

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu

Poplatek určuje Obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému komunálního odpadu OZV 3/2020 ve znění OZV 1/2021.

Podle této vyhlášky jsou poplatníkem poplatku osoby hlášené k pobytu v obci a vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka činí v roce 2021 890,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory a osoby, které se zdržují v jiné obci, kde prokazatelně hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Na částečnou úlevu mají nárok poplatníci, kteří pobývají 3 a více měsíců v léčebném zařízení nebo jsou ve vazbě či ve vězení. Úleva 30 % se vztahuje na osoby starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

Slevu získají také všichni poplatníci v domácnostech, které se aktivně zapojily do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se stanovuje vždy ke konci listopadu předchozího roku, přičemž do slevy se načítají ekobody získané do konce září.

Maximální sleva (i v součtu různých úlev) je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.


Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2021 je splatný do 30. 4. 2021, a to bezhotovostně na bankovní účet2107311369 / 2700.

Pro úhradu je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), vždy v účtu kontaktní osoby pro danou nemovitost, nebo Vám bude sdělen na obecním úřadě. Platíte-li poplatek za více osob, je nutné do poznámky uvést jejich VS a jména.
Více informací o stanovení výše poplatku viz Poplatek za odpady.

Známky jsou od roku 2020 nahrazeny čárovými / QR kódy. Všichni poplatníci poplatku mají právo vystavit nádobu v kterýkoli svozový den.


Tříděný odpad

Všichni poplatníci poplatku mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. Kovy a sklo jsou tříděny do kontejnerů na sběrných hnízdech. Jedlý olej je možné odevzdávat v PET lahvích spolu se svozem domovních nádob.

Sběrné nádoby (popelnice)

Zapůjčení nebo výměnu nádob (v případě poškození) můžete objednat na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin), pracovníci technických služeb nádobu po telefonické domluvě dovezou.

Sběrné nádoby jsou plátcům poplatku zapůjčovány zdarma. Nádoby na tříděné plasty a papír mají standardní objem 240 l, nádoby na směsný komunální odpad mají standardní objem 120 l, popřípadě 240 l. Navýšení objemu směsné nádoby je možné při dodržení limitu 60 l na jednoho poplatníka (osoby s pobytem v obci).

Požadavky na změnu objemu nádob se zasílají na e-mail odpady@mukarov.cz, požádat je možné také telefonicky v kanceláři obecního úřadu (tel. 323 660 246). Navýšení objemu nádob nad výše uvedený limit je možné pouze po uhrazení příspěvku na provoz systému odpadového hospodářství.

Pytlový svoz

U rekreačních objektů je systém svozu odpadů zajištěn pomocí plastových pytlů, které vyváží pracovníci technických služeb obce. Pytle jsou vydávány na obecním úřadě a je možné takto vyvážet jak směsný odpad, tak i plasty a papír.

Svoz objemného odpadu

V souladu s vyhláškou obce jsou pro svoz objemného odpadu přistavovány 2x ročně velkokapacitní kontejnery, zpravidla v dubnu a říjnu. Bližší informace na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin).

Místa přistavení:

  • Mukařov - sběrný dvůr
  • Žernovka - Lomová ulice
  • Srbín - u ČOV Na dolách

Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle svozového kalendáře (můžete si jej nasdílet i jako google kalendář).

Svoz směsného odpadu probíhá každý lichý čtvrtek, svoz tříděného plastu každé první pondělí a tříděného papíru každé první úterý v měsíci. Svoz bioodpadu je sezónní (termíny budou oznámeny).
Všichni poplatníci poplatku mohou nádoby vystavovat v kterýkoli svozový den.
Motivační systém ale sleduje celkový objem odpadků vyprodukovaný na konkrétním stanovišti a poměr směsného a tříděného odpadu. Doporučujeme proto přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Domovní nádoby:

  • Směsný odpad: jednou za dva týdny,liché čtvrtky
  • Plasty: měsíčně, první pondělí, (pytle první pondělí v měsíci)
  • Papír: měsíčně, první úterý v měsíci. (pytle první pondělí v měsíci)
  • Bioodpad: jednou za dva týdny,sudé čtvrtky

Kontejnery:

  • Sklo: 1. lichá středa v měsíci (kontejnery)
  • Kov: jednou za dva týdny, liché pátky
  • Objemný odpad: pololetně, cca v 1/2 dubna a října

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.

Důležité kontakty:

Úhrady poplatku, úlevy a osvobození, změny objemu nádob: kancelář obecního úřadu, Ing. Navrátilová, tel. 323 660 246, e-mail: odpady@mukarov.cz 

Nádoby (nové nebo výměna poškozených): shromaždiště odpadu (sběrný dvůr), vedoucí technických služeb p. Veselý, tel. 775 573 922.

Motivační systém - evidence osob, nádob, svozů - odpady@mukarov.cz, funkce systému - kolektiv@mojeodpadky.cz 

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 16.03.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.