Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Systém komunálního odpadu

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni
Dokumenty ke stažení

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb, shromaždiště bioodpadu a dvakrát ročně realizovaným svozem objemného odpadu. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství.

Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů. U rekreačních nemovitostí je možno individuálně domluvit svoz odpadu v pytlích, který zajišťují technické služby obce.

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu

Poplatek určuje Obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému komunálního odpadu OZV 3/2020 ve znění OZV 1/2021 a OZV 2/2021.

Podle této vyhlášky jsou poplatníkem poplatku osoby hlášené k pobytu v obci a vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka činí v roce 2021 890,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory a osoby, které se zdržují v jiné obci, kde prokazatelně hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

O nárok na slevu nebo osvobození je třeba zažádat a doložit jej přílušnými doklady, a to do 28.2.2021. 

Formulář - nárok na slevu nebo osvobození

Nárok můžete vyřídit osobně na obecním úřadě, poštou (popř. vzhozením do schránky OÚ) nebo e-mailem na adresu: odpady@mukarov.cz

Preferujeme BEZKONTAKTNÍ FORMU.

Na částečnou úlevu mají nárok poplatníci, kteří pobývají 3 a více měsíců v léčebném zařízení nebo jsou ve vazbě či ve vězení. Úleva 30 % se vztahuje na osoby starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

Slevu získají také všichni poplatníci v domácnostech, které se aktivně zapojily do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se stanovuje vždy ke konci listopadu předchozího roku, přičemž do slevy se načítají ekobody získané do konce září.

Maximální sleva (i v součtu různých úlev) je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.


Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2021 je splatný do 30. 4. 2021, a to bezhotovostně na bankovní účet2107311369 / 2700.

Pro úhradu je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), vždy v účtu kontaktní osoby pro danou nemovitost, nebo Vám bude sdělen na obecním úřadě. Platíte-li poplatek za více osob, je nutné do poznámky uvést jejich VS a jména.
Více informací o stanovení výše poplatku viz Poplatek za odpady.

Známky jsou od roku 2020 nahrazeny čárovými / QR kódy. Všichni poplatníci poplatku mají právo vystavit nádobu v kterýkoli svozový den.


Tříděný odpad

Všichni poplatníci poplatku mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. Kovy a sklo jsou tříděny do kontejnerů na sběrných hnízdech. Jedlý olej je možné odevzdávat v PET lahvích spolu se svozem domovních nádob.

Sběrné nádoby (popelnice)

Sběrné nádoby jsou plátcům poplatku zapůjčovány zdarma. Nádoby na tříděné plasty a papír mají standardní objem 240 l, nádoby na směsný komunální odpad mají standardní objem 120 l, popřípadě 240 l. 

Požadavky na nové nádoby a změnu objemu nádob se zasílají na e-mail odpady@mukarov.cz, požádat je možné také telefonicky v kanceláři obecního úřadu (tel. 323 660 246). Navýšení objemu směsné nádoby je možné při dodržení limitu 60 l na jednoho poplatníka (osoby s pobytem v obci) a po uhrazení příspěvku na provoz systému odpadového hospodářství. 

Výměnu nádob (v případě poškození) hlaste na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin). 

Všechny nádoby rozvážejí pracovníci technických služeb (po telefonické domluvě o čase předání).

Pytlový svoz - rekreační nemovitosti

Na místa, kam zajede popelářské auto, je možné zapůjčit popelnice (i k chatám). Z ulic, kam popelářské auto nezajede, sváží odpad v igelitových pytlích pracovníci technických služeb obce přímo od jednotlivých nemovitostí. 

Pytle jsou vydávány na obecním úřadě, stejně jako nálepky s čárovým kódem, které nahrazují známky. Takto je možné vyvážet jak směsný odpad, tak i separovaně plasty a papír. (Více zde.)

Svoz objemného odpadu

V souladu s vyhláškou obce jsou pro svoz objemného odpadu od občanů Mukařova, Srbína a Žernovky přistavovány 2x ročně velkokapacitní kontejnery, zpravidla v dubnu a říjnu. Bližší informace na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin).
Občané, kteří do kontejnerů odkládají odpad, jsou povinni prokázat svou totožnost a bydliště v obci.

Místa přistavení:

 • Mukařov - sběrný dvůr
 • Žernovka - Lomová ulice
 • Srbín - ZMĚNA - u shromaždiště odpadu na Čapiku

Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle svozového kalendáře (můžete si jej nasdílet i jako google kalendář).

Svoz směsného odpadu probíhá každý lichý čtvrtek, svoz tříděného plastu každé první pondělí a tříděného papíru každé první úterý v měsíci. Svoz bioodpadu je sezónní (viz svozový kalendář).
Všichni poplatníci poplatku mohou nádoby vystavovat v kterýkoli svozový den.
Motivační systém ale sleduje celkový objem odpadků vyprodukovaný na konkrétním stanovišti a poměr směsného a tříděného odpadu. Doporučujeme proto přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Domovní nádoby:

 • Směsný odpad: jednou za dva týdny, liché čtvrtky
 • Plasty: měsíčně, první pondělí, (pytle první pondělí v měsíci)
 • Papír: měsíčně, první úterý v měsíci. (pytle první pondělí v měsíci)
 • Bioodpad: jednou za dva týdny, sudé čtvrtky

Pytle:

 • Směsný odpad: každé pondělí
 • Plasty: každé první pondělí v měsíci
 • Papír: každé první pondělí v měsíci

Kontejnery:

 • Sklo: 1. lichá středa v měsíci (kontejnery)
 • Kov: jednou za dva týdny, liché pátky
 • Objemný odpad: pololetně, cca v 1/2 dubna a října

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.

Důležité kontakty:

Úhrady poplatku, úlevy a osvobození, objednávky nových a změny objemu nádob: kancelář obecního úřadu, Ing. Dana Navrátilová, tel. 323 660 246, e-mail: odpady@mukarov.cz 

Výměna poškozených nádob, organizace rozvozu: shromaždiště odpadu (sběrný dvůr), vedoucí technických služeb p. Veselý, tel. 775 573 922.

Motivační systém - evidence osob, nádob, svozů: odpady@mukarov.cz; Funkce systému - kolektiv@mojeodpadky.cz 

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 06.10.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.