Až do odvolání je Obecní úřad otevřený ve zkrácených úředních hodinách (pondělí 14-16 a středa 14-18 hodin)

Pracoviště Czech POINTu v Galerii STARÁ ŠKOLA má dočasně upravené úřední hodiny – pondělí 14–16 hodin, úterý 13–16 hodin a středa 9–11 a 15–18 hodin.

Sběrné dvory jsou otevřeny ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Systém komunálního odpadu

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí, a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb, a shromaždiště a svozů bioodpadu a shromaždišť objemného odpadu. V obci funguje od roku 2019 motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH).

Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů. U rekreačních nemovitostí je možno individuálně domluvit svoz odpadu v pytlích.


Poplatek za provoz systému komunálního odpadu

Poplatek určuje Obecně závazná vyhláška o poplatku za provoz systému komunálního odpadu.

Podle této vyhlášky jsou poplatníkem poplatku osoby hlášené k pobytu v obci a vlastníci nemovitostí (domů, bytů nebo rekreačních objektů), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, v případě bytových domů také vlastník bytové jednotky nebo správce objektu.

Platí-li plátce poplatek za více fyzických osob, je povinnen správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. K tomu slouží Prohlášení plátce (.pdf, .docx), které je možné vyplnit na obecním úřadě, případně zaslat vyplněné v papírové nebo elektronické formě. Toto prohlášení je možné nahradit potvrzením Inventury stanoviště v systému Moje odpadky. V takovém případě je plátcem poplatku vždy kontaktní osoba pro dané stanoviště.


Výše poplatku

Základní poplatek na jednoho poplatníka činí v roce 2021 890,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, děti narozené v příslušném kalendářním roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušníci zásahových jednotek požární ochrany a osoby tvořící s nimi domácnost, poplatníci umístění v domově pro seniory a osoby, které se zdržují v jiné obci, kde prokazatelně hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Na částečnou úlevu mají nárok poplatníci, kteří pobývají 3 a více měsíců v léčebném zařízení nebo jsou ve vazbě či ve vězení. Úleva 30 % se vztahuje na osoby starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

Slevu získají také všichni poplatníci v domácnostech, které se aktivně zapojily do Motivačního a evidenčního systému pro odpadového hospodářství - MESOH. Výše slevy pro následující rok se stanovuje vždy ke konci listopadu předchozího roku, přičemž do slevy se načítají ekobody získané do konce září.

Maximální sleva (i v součtu různých úlev) je 80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.


Úhrada poplatku

Poplatek na rok 2021 je splatný do 30. 4. 2021, a to 

  • bezhotovostně na bankovní účet2107311369 / 2700 (doporučený způsob)
  • v hotovosti nebo kartou v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Pro úhradu je nutné znát variabilní symbol plátce, který najdete v systému Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz), vždy v účtu kontaktní osoby pro danou nemovitost, nebo Vám bude sdělen na obecním úřadě. Platíte-li poplatek za více osob, je nutné do poznámky uvést jejich VS a jména.

Známky jsou od roku 2020 nahrazeny čárovými / QR kódy. Všichni poplatníci poplatku mají právo vystavit nádobu v kterýkoli svozový den.


Tříděný odpad

Všichni poplatníci poplatku mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. 


Sběrné nádoby (popelnice)

Zapůjčení nebo výměnu nádob (v případě poškození) můžete objednat na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin), pracovníci technických služeb nádobu po telefonické domluvě dovezou.

Sběrné nádoby jsou plátcům poplatku zapůjčovány zdarma. Nádoby na tříděné plasty a papír mají standardní objem 240 l, nádoby na směsný komunální odpad mají standardní objem 120 l, popřípadě 240 l. Navýšení objemu směsné nádoby je možné při dodržení limitu 60 l na jednoho poplatníka (osoby s pobytem v obci).

Požadavky na změnu objemu nádob se zasílají na e-mail odpady@mukarov.cz, požádat je možné také telefonicky v kanceláři obecního úřadu (tel. 323 660 246). Navýšení objemu nádob nad výše uvedený limit je možné pouze po uhrazení příspěvku na provoz systému odpadového hospodářství.


Pytlový svoz

U rekreačních objektů je systém svozu odpadů zajištěn pomocí plastových pytlů, které vyváží pracovníci technických služeb obce. Pytle jsou vydávány na obecním úřadě a je možné takto vyvážet jak směsný odpad, tak i plasty a papír.


Svoz objemného odpadu

V souladu s vyhláškou obce jsou pro svoz objemného odpadu přistavovány 2x ročně velkokapacitní kontejnery, zpravidla v dubnu a říjnu. Bližší informace na tel. 775 573 922 (pondělí-pátek, 8-13 hodin).

Místa přistavení:

  • Mukařov - sběrný dvůr
  • Žernovka - Lomová ulice
  • Srbín - u ČOV Na dolách


Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle předem daného harmonogramu (můžete si jej nasdílet i jako google kalendář).

Svoz směsného odpadu probíhá každý lichý čtvrtek, svoz tříděného plastu každé první pondělí a tříděného papíru každé první úterý v měsíci. Svoz bioodpadu je sezónní (termíny budou oznámeny).
Všichni poplatníci poplatku mohou nádoby vystavovat v kterýkoli svozový den.
Motivační systém ale sleduje celkový objem odpadků vyprodukovaný na konkrétním stanovišti a poměr směsného a tříděného odpadu. Doporučujeme proto přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Druh odpadu

Den 
v týdnu

Četnost svozů

--- Plasty

Pondělí 

domovní nádoby měsíčně, první pondělí  

(pytle každé pondělí)

--- Papír

Úterý (pondělí) 

domovní nádoby měsíčně, první úterý v měsíci

(pytle každé pondělí)

--- Bioodpad

Čtvrtek

(dle harmonogramu) - domovní nádoby

--- Sklo

Středa 1. lichý týden v měsíci (kontejnery)

--- Kov

Pátek liché týdny

--- Směsný

Čtvrtek (pondělí) liché týdny, (pytle každé pondělí)

Objemný odpad

Sobota,

Neděle

pololetně, cca v 1/2 dubna a října

velkoobjemové kontejnery

Jednotlivé druhy odpadů pro jejich zatřídění jsou stručně popsány v dokumentu zde.

Důležité kontakty:

Prohlášení plátce, úhrady poplatku, úlevy a osvobození, změny objemu nádob: kancelář obecního úřadu, pí Podroužková, tel. 323 660 246, e-mail: odpady@mukarov.cz 

Nádoby (nové nebo výměna poškozených): shromaždiště odpadu (sběrný dvůr), vedoucí technických služeb p. Veselý, tel. 775 573 922.

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 08.01.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.