UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Systém komunálního odpadu

Události

Systém komunálního odpadu

popelnice-fotka-ilustracni

Obecní systém odpadového hospodářství stanoví Obecně závazná vyhláška 4/2021.

Sběr komunálních odpadů zajišťuje obec prostřednictvím sběrných nádob na směsný a tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí a dále prostřednictvím shromaždiště ve dvoře technických služeb. Obec má zaveden motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.
Svoz odpadu zajišťuje smluvně firma Marius Pedersen, provozovna Říčany. Jedná se o nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, bioodpadu, papíru a plastů. U rekreačních nemovitostí zajišťují svoz odpadů v pytlích technické služby obce.

Tříděný odpad

Všichni poplatníci mohou požádat o poskytnutí nádoby na svoz papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpadu. Kovy a sklo jsou tříděny do kontejnerů na sběrných hnízdech. Jedlý olej je možné odevzdávat v PET lahvích spolu se svozem domovních nádob.
Jak třídíme v Mukařově (přehledná tabulka ke stažení)

Sběrné nádoby (popelnice)

Sběrné nádoby jsou plátcům zapůjčovány zdarma. Nádoby na tříděný odpad - plasty a papír mají objem 240 l, nádoby na směsný komunální odpad mají objem 120 l, nad 4 přihlášené osoby na stanovišti je možné požádat o nádobu 240 l. 

Požadavky na nové nádoby zasílejte na email odpady@mukarov.cz. Požádat je možné také telefonicky, viz Kontakty | Mukařov (mukarov.cz)

Všechny nádoby rozvážejí pracovníci technických služeb (po telefonické domluvě o čase předání). Výměnu nádob (v případě poškození) hlaste telefonicky (pondělí-pátek, 8-13 hodin). 

Rekreační objekty - pytle

Na místa, kam zajede popelářské auto, je možné zapůjčit popelnice (i k chatám).  Pokud popelářské auto do ulice nezajede, sváží odpad v igelitových pytlích pracovníci technických služeb obce. Pytle jsou vydávány na obecním úřadě, stejně jako nálepky s čárovým kódemTakto je možné vyvážet jak směsný odpad, tak i separovaně plasty a papír. 

Frekvence svozu

Svoz komunálního odpadu probíhá podle harmonogram svozů

Doporučujeme přistavovat ke svozu pouze plné nádoby!

Svážení odpadů probíhá následovně: 

Domovní nádoby:

  • Směsný odpad: jednou za dva týdny, liché čtvrtky
  • Plasty: měsíčně, první pondělí, (pytle první pondělí v měsíci)
  • Papír: měsíčně, první úterý v měsíci. (pytle první pondělí v měsíci)
  • Bioodpad: jednou za dva týdny, sudé čtvrtky

Pytle:

  • Směsný odpad: každé pondělí
  • Plasty: každé první pondělí v měsíci
  • Papír: každé první pondělí v měsíci

Kontejnery:

  • Sklo: 1. lichá středa v měsíci
  • Kov: 1. liché úterý v měsíci

 

Likvidace objemného odpadu

Objemný odpad v přiměřeném množství mohou poplatníci odevzdávat na shromaždišti odpadu v Tyršově ulici

 

 

Zveřejněno: 11.05.2019
Upraveno: 04.04.2024
nahoru