UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SAZBY POPLATKU ZE PSŮ. POPLATEK ZA JEDNOHO PSA JE 240 KČ, ZA  DALŠÍHO 360 KČ. DALŠÍ SLEVY A ÚLEVY VIZ OZV 6/2024

Odpady - otázky a odpovědi

Události

Odpady v otázkách a odpovědích

 • Kam v Mukařově s odpadem?
 • Kdy se odpad sváží?
 • Co za to zaplatím?
 • Co mám dělat, když nemám popelnici?
 • Co když potřebuji popelnici vyměnit?
 • Co když mi nádobu nesvezli?
 • K čemu je MESOH?
 • Jak získám přístup do odpadového účtu?
 • Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Kam v Mukařově s odpadem?

Občané a vlastníci nemovitostí v Mukařově mají možnost využívat systém komunálního odpadu, který jim umožňuje ukládat většinu odpadu produkovaného v domácnostech do nádob u jednotlivých domů. Každá domácnost má možnost si zapůjčit nádoby na směsný odpad, tříděné plasty a papír a komunální bioodpad.
Do žluté nádoby na plasty je možné odkládat také nápojové kartony a čisté hliníkové obaly (od nápojů). Jedlý olej se sváží spolu s nádobami – stačí položit PET láhev o objemu do 2l s olejem na kteroukoli nádobu přistavenou ke svozu.
Pouze sklo a kovy jsou sbírány do kontejnerů na sběrných hnízdech v ulicích.

Kdy se odpad sváží?

Domovní nádoby se sváží podle svozového kalendáře - harmonogram svozů

Co za to zaplatím?

Poplatek platí všechny osoby s trvalým pobytem v obci a všichni vlastníci nemovitostí (domů, bytových jednotek, rekreačních objektů) tam, kde není nikdo trvale nahlášen.

 Základní výše poplatku v roce 2024 je 1200 Kč, na poplatek se ale vztahují slevy za zapojení do motivačního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) a úlevy či osvobození plynoucí z aktuální vyhlášky o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu. 

Co mám dělat, když nemám popelnici?

Pokud jste v Mukařově noví, tzn. postavili jste, koupili nebo pronajali nemovitost, je potřeba tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu a uhradit příslušný poplatek. Současně budete zavedeni do motivačního systému (MESOH) a dostanete přístup do odpadového účtu. Zapůjčení nádob si domluvíte u nás na obecním úřadě nebo telefonicky, případně emailem, viz kontakty.

 Co když potřebuji popelnici vyměnit?

Výměna poškozené popelnice se řeší přímo v technických službách. Výměnu popelnice za větší nebo menší řešte na obecním úřadě, viz Kontakty | Mukařov (mukarov.cz)

Co když mi nádobu nesvezli?

Volejte nebo pište mailem na obecní úřad. Nesvezenou nádobu ponechte na místě.

K čemu je MESOH?

Motivační systém pro odpadové hospodářství sleduje četnost výsypů všech domovních nádob nebo pytlů a podle toho hodnotí, jak která domácnost hospodaří.
Domácnosti, které třídí odpad a snižují jeho celkové množství, budou v následujícím roce odměněny slevou podle počtu získaných EKO bodů. Body je možné navýšit

i aktivním zájmem (tj. pravidelnou kontrolou odpadového účtu) nebo za ekologické nakupování – např. v místní Farmářském obchodě, dále již systém MESOH (podrobné informace naleznete po připojení do systému na první obrazovce vlevo). 

Jak získám přístup do odpadového účtu?

Přístup do odpadového účtu má za každé stanoviště (tj. dům, bytová jednotka nebo domácnost) jedna kontaktní osoba. Přístupové údaje získáte na obecním úřadě, požádat o ně můžete i mailem na adrese odpady@mukarov.cz.

Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

 1. Důsledně třídit, nejen papír a plast, ale také bioodpad z kuchyně, kovové obaly, staré oblečení, baterie apod.
 2. Využívat nádoby efektivně, tzn. vystavovat nádoby (černé i barevné) ke svozu, až když budou plné.
 3. Předcházet vzniku odpadu, např. používáním vlastních tašek a sáčků, při nákupu vybírat také podle způsobu zabalení a dříve, než něco hodím do popelnice, zamyslet se, zda ještě nelze využít.
 4. Optimální je, když to, co na zahradě vyrostlo, na ní i zůstane, stejně jako kuchyňský odpad.
 5. Nakupovat v obchodech zařazených do programu Precykluj.cz (např. ve farmářském obchodě v Mukařově), kde mohu získat slevu registrací zákaznické karty.
 6. Kontrolovat alespoň jednou za 3 měsíce svůj odpadový účet na webu mojeodpadky.cz – jak probíhají svozy vašich nádob a do jaké míry využíváte potenciál motivačního systému. Případné nejasnosti včas konzultovat (svozy a evidenci osob na odpady@mukarov.cz, funkce motivačního systému na kolektiv@mojeodpadky.cz).
Zveřejněno: 07.02.2021
Upraveno: 04.04.2024
nahoru