Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Odpady - otázky a odpovědi

Události

Odpady v otázkách a odpovědích

 • Kam v Mukařově s odpadem?
 • Kdy se odpad sváží?
 • Co za to zaplatím?
 • Co mám dělat, když nemám popelnici?
 • Co když potřebuji popelnici vyměnit?
 • Co když mi nádobu nesvezli?
 • K čemu je MESOH?
 • Jak získám přístup do odpadového účtu?
 • Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

Kam v Mukařově s odpadem?

Občané a vlastníci nemovitostí v Mukařově mají možnost využívat systém komunálního odpadu, který jim umožňuje ukládat většinu odpadu produkovaného v domácnostech do nádob u jednotlivých domů. Každá domácnost má možnost si zapůjčit nádoby na směsný odpad, tříděné plasty a papír a komunální bioodpad.
Do žluté nádoby na plasty je možné odkládat také nápojové kartony a čisté hliníkové obaly (od nápojů). Jedlý olej se sváží spolu s nádobami – stačí položit PET lahev o objemu do 2l s olejem na kteroukoli nádobu přistavenou ke svozu.
Pouze sklo a kovy jsou sbírány do kontejnerů na sběrných hnízdech v ulicích.

Kdy se odpad sváží?

Domovní nádoby se sváží podle svozového kalendáře; směsný odpad každý lichý čtvrtek, plasty každé první pondělí, papír každé druhé úterý v měsíci. Bioodpad sezónně od března do začátku prosince, vždy v sudé čtvrtky.

Co za to zaplatím?

V Mukařově se platí tzv. na hlavu, tj. poplatek platí všechny osoby s pobytem obci a všichni vlastníci nemovitostí (domů, bytových jednotek, rekreačních objektů), kde není nikdo hlášen k pobytu. Základní výše poplatku v roce 2022 je 1200 Kč, na poplatek se ale vztahují slevy za zapojení do motivačního systému pro odpadové hospodářství a úlevy či osvobození plynoucí z aktuální vyhlášky o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu. Více o poplatku o provoz systému komunálního odpadu.

Co mám dělat, když nemám popelnici?

Pokud jste v Mukařově noví, tzn. postavili jste, koupili nebo pronajali nemovitost, je potřeba tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu a uhradit příslušný poplatek. Současně budete zavedeni do motivačního systému a dostanete přístup do odpadového účtu.
Zapůjčení nádob si domluvíte na obecním úřadě, preferujeme objednání telefonicky 323 660 246, 775 040 918 nebo e-mailem: odpady@mukarov.cz. Nezapomeňte uvést adresu nemovitosti a telefonní spojení.

Co když potřebuji popelnici vyměnit?

Výměna poškozené popelnice se řeší přímo v technických službách na tel. 775 573 922.
Výměnu popelnice za větší nebo menší řešte na obecním úřadě telefonicky 323 660 246, 775 040 918 nebo e-mailem: odpady@mukarov.cz. Nezapomeňte uvést adresu nemovitosti a telefonní spojení.

Co když mi nádobu nesvezli?

Nesvezené nádoby oznamujte co nejdříve na tel. 323 660 246 nebo e-mailem na odpady@mukarov.cz. Pokud je to možné, nesvezenou nádobu ponechte na místě.

K čemu je MESOH?

Motivační systém pro odpadové hospodářství sleduje četnost výsypů všech domovních nádob nebo pytlů a podle toho hodnotí, jak která domácnost plní to, k čemu se zavázala při vyplnění Odpadového dotazníku v systému Moje odpadky.
Domácnosti, které třídí odpad a snižují jeho celkové množství, budou v následujícím roce odměněny slevou podle počtu získaných EKO bodů. Ty je možné navýšit i aktivním zájmem (tj. pravidelnou kontrolou odpadového účtu) nebo body za ekologické nakupování – např. v místní Farmářském obchodě. Více o motivačním systému.

Jak získám přístup do odpadového účtu?

Přístup do odpadového účtu má za každé stanoviště (tj. dům, bytová jednotka nebo domácnost) jedna kontaktní osoba. Přístupové údaje získáte na obecním úřadě, požádat o ně můžete nejlépe e-mailem na adrese odpady@mukarov.cz.

Co mohu dělat pro získání maximální slevy z poplatku za odpady?

 1. Důsledně třídit, nejen papír a plast, ale také bioodpad z kuchyně, kovové obaly, staré oblečení, baterie apod.
 2. Využívat nádoby efektivně, tzn. vystavovat nádoby (černé i barevné) ke svozu, až když budou plné, zmenšovat objem vyhozených odpadků (rozkládat obaly, sešlapávat PET lahve).
 3. Předcházet vzniku odpadu, např používáním nákupních vlastních tašek a sáčků, při nákupu vybírat také podle způsobu zabalení a dříve, než něco hodím do popelnice, zamyslet se, zda to nelze znovu využít. Nekupovat věci, které nepotřebuji a brzy skončí v koši.
 4. Kompostovat. Optimální je, když to, co na zahradě vyrostlo, na ní i zůstane, stejně jako kuchyňský odpad.
 5. Nakupovat v obchodech zařazených do programu Precykluj.cz (např. ve Farmářském obchodě v Mukařově), kde mohu získat slevu registrací zákaznické karty.
 6. Kontrolovat alespoň jednou za 3 měsíce svůj odpadový účet na webu www.mojeodpadky.cz – jak probíhají svozy vašich nádob a do jaké míry využíváte potenciál motivačního systému. Případné nejasnosti včas konzultovat (svozy a evidenci osob na odpady@mukarov.cz, funkce motivačního systému na kolektiv@mojeodpadky.cz
Zveřejněno: 07.02.2021
Upraveno: 17.04.2023
nahoru