Z důvodu nařízené karantény je od 21. 10. 2020 uzavřen obecní úřad a sběrné dvory. Czech POINT funguje v omezených hodinách.

MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Dokumenty ke stažení

Od října 2019 v Mukařově využíváme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené nálepkami s kódy, které umožní sledovat jejich vývozy. To je podmínka, abychom mohli na jedné straně efektivně komunikovat se svozovou firmou, a na druhé odměnit ty občany, kteří třídí odpad a případně i předcházejí jeho vzniku.

Jednotlivé domy a případně i byty jsou v systému evidovány jako „stanoviště“. Ke každému stanovišti jsou připojeny osoby, které v daném domě nebo bytě mají trvalý pobyt, v případě domů, bytů, nebo rekreačních objektů bez trvalého pobytu jejich vlastníci, a také nádoby, do kterých osoby ze stanoviště ukládají odpad. Systém může zohlednit i to, že se osoba trvale zdržuje na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt, pokud jsou obě stanoviště v katastru naší obce.

MESOH eviduje díky spolupráci se svozovou firmou, jejíž pracovníci načítají čárové kódy na popelnicích, všechny výsypy označených nádob. Každá ke svozu přistavená nádoba se započítá, jako by byla plná. Proto doporučujeme nepřistavovat ke svozu poloprázdné nádoby, a to u všech komodit, tedy směsného odpadu, bia, plastů či papíru.

V září 2019 dostaly všechny trvale obývané domácnosti obálky s informacemi a přístupovými údaji do odpadového účtu. Pokud jste obálku nebo přístupové údaje neobdrželi, kontaktujte obecní úřad, nejlépe e-mailem na obec@mukarov.cz. (Platí i pro vlastníky bez trvalého pobytu.) V odpadovém účtu je možné sledovat nejen jednotlivé vývozy, ale také to, zda a jak jednotlivá stanoviště, respektive v nich registrované osoby, získávají bonusové body.

Standardní „MESOH rok“ se počítá od října do září. (Je to proto, aby byl čas přepočítat EKO body a schválit poplatky na následující rok.) V Mukařově jsme absolvovali zatím pouze pilotní dvouměsíční období říjen–listopad 2019, a protože bylo příliš krátké na získání „běžných“ EKO bodů, bonus získali především ti, kdo aktivně vyplnili odpadový dotazník nebo inventuru stanoviště.

Aktuální „MESOH rok“ v Mukařově pokrývá období od prosince do září, tj. pouze 11 měsíců, a tudíž i maximální možný zisk EKO bodů není 120, ale pouze 110. Body lze sbírat v šesti různých kategoriích: třídění odpadu (BT), efektivní využívání nádob (BV), snižování produkce odpadů (BS), kompostování (BK), ekologické nakupování (BN) a zájem (BZ). Jelikož u každého kritéria je k dispozici pouze omezený počet bodů, pro získání optimální slevy je potřeba kombinovat body z více kritérií.

odpadovém dotazníku popíšete, jak se ve vaší domácnosti nakládá z nejrůznějšími druhy odpadu. Příznivě je hodnoceno třídění a ekologická likvidace, a ještě více předcházení vzniku odpadů.

inventuře stanoviště potvrdíte seznam osob registrovaných na daném stanovišti, a zkontrolujete čísla evidovaných nádob. (Pod každým čárovým a QR kódem je jedinečná kombinace písmen a čísel pro danou nádobu.) Pokud osoby na stanovišti nemají přístup k internetu, je možné opsat kódy ze všech popelnic a odpadový dotazník vyplnit a inventuru stanoviště potvrdit na obecním úřadě.

Sleva pro z poplatku za provoz systému komunálního odpadu za rok 2020 byla stanovena na základě svozů v říjnu a listopadu 2019 a údajů z odpadového dotazníku, pokud byl vyplněn do 30. 11. 2019. Protože období pro načítání množství svezeného odpadu bylo příliš krátké na dosažení výraznějších slev ze základních bonusů, byla všem, kdo se do systému aktivně zapojili vyplněním dotazníku do 30. 11. 2019, udělena jednorázová sleva 150 Kč. Slevy jsou vypočítány v systému www.mojeodpadky.cz, sleva je vždy stejná pro všechny poplatníky na daném stanovišti.

Děkujeme všem občanům, kteří odpovědným přístupem k odpadům z domácnosti přispívají k efektivnímu fungování systému likvidace odpadů v naší obci a v širším slova smyslu i ke zlepšení životního prostředí.

Další informace najdete na www.mojeodpadky.cz

Zveřejněno: 06.09.2019
Upraveno: 22.07.2020
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.