Od 24. 5. 2021 se obnovují úřední hodiny Obecního úřadu v plném rozsahu. 

Služba přistavování kontejnerů na bioodpad je obnovena, v případě zájmu volejte technické služby na tel. 775 573 922.

Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace - obecné informace

Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje, zatímco převážná část Srbína, menší část Mukařova a celá Žernovka je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka.

Kvůli omezené kapacitě vodovodu Region jih schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 18/21/2020 ze dne 18.11.2020 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách zásobených vodou z vodovodního přivaděče Region jih. V oblasti povodí vodovodu Regionu jih jsou povoleny pouze stavby rodinných domů s jednou bytovou jednotkou.

Rozsah jednotlivých povodí obou vodovodních systémů

Všechny tyto řady v obci provozuje I.T.V. CZ s.r.o.

Kanalizace v obci je zajištěna ČOV Mukařov, na kterou je napojena převážná většina kanalizační sítě v obci. Kanalizaci též provozuje I.T.V. CZ s.r.o.

Obecní sítě do 30.6.2021 provozovala společnost 1. SčV, a.s. Od 1.7.2021 je novým provozovatelem společnost I.T.V. s.r.o. 100% vlastněná svazkem obcí Region jih, jehož je obec členem. Více o změně provozovatele čtěte v článku ZDE.

Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018).

Povodí kanalizace ČOV Mukařov a připravované ČOV Srbín + Žernovka

Pro informace o možnostech napojení v konkrétní lokalitě kontaktujte prosím místostarostu Ing. Přemysla Zimu.

Ceny pro rok 2021

Pro odběratele I.T.V. CZ platí pro rok 2021 tyto ceny (vč. DPH) na 1m3: vodné 51,44 Kč, stočné 42,40 Kč. Pro ilustraci se můžete podívat na vývoj cen vodného a stočného v minulých letech.

 

Kromě sítí ve vlastnictví obce existují v Srbíně další veřejné řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané a nejsou obcí provozované:

  • ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360): VaK Zápy (kanalizace)
  • ul. U Požáru, Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: VaK Zápy (kanalizace)
  • ul. Nad Rafandou, Na Kopci: Středočeská pozemková s.r.o. / Inspravis s.r.o. (vodovod i kanalizace)
  • ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)
  • ul. Do Vrchu: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

Další rozšiřování vodovodní sítě

Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část, realizovaný s přispěním dotace SFŽP. Přivaděč Želivka, řady A, B, C a přípojky v ulicích Choceradská, Nad Obcí, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Chrpová, Bezová, Luční - zobrazit zákres Uvedeno do provozu 2016.

Výstavba vodovodu Region jih a vodovodu Mukařov, Srbín, Žernovka, realizovaný s přispěním dotace SFŽP. Dostavba přivaděče Želivka a navazujících uličních řadů - zobrazit zákres. Uvedeno do provozu 2020.

V další fázi zpracováváme nyní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo (zobrazit zákres). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, U Výmoly, Na Ladech, Modřínová (chaty), Školní, Pražská (p.č. 725/51), Za Brodem, Do Vrchu, Obecní (slepá), V Zahradách, Lomová (k č.p. 101). Ulice Za Brodem a Lomová již mají dříve územní rozhodnutí vydané, proto zde nejsou v tomto stupni dokumentace zakreslené, budou se řešit v navazující dokumentaci pro stavební povolení.

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity. Na stávající ČOV Mukařov (kapacita 800 EO) zůstává v platnosti STOP stav na připojování i jednotlivých domácností. STOP stav potrvá od vyhlášení v r. 2018 až do doby uvedení nové ČOV Srbín do provozu.

Pro novou centrální ČOV Srbín  o kapacitě 2x2000 EO (a navazující nové kanalizační řady) je vydané pravomocné územní rozhodnutí, je zpracovaná zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a zastupitelstvem schváleno vypsání veřejné zakázky, ve výrobě je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na domovní přípojky. Zatím čekáme na vydání stavebního povolení. K projektu je vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP. Stavební připravenost k zahájení stavby, včetně vybraného zhotovitele, očekáváme v první polovině 2021, provedení výstavby nové ČOV s kanalizací a spuštění do zkušebního provozu (zahájení čištění) nejpozději v do poloviny roku 2023.

Zde k nahlédnutí celková situace připravované stavby. Ve stejném rozsahu budou projektovány domovní přípojky, obecně pro všechny nemovitosti, které mají přidělené domovní číslo (popisné, či evidenční).

V rámci výstavby vodovodu se díky souběhu projektů podařilo se souhlasem SFŽP, který vodovod dotuje, do rýhy připoložit potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Díky této efektivnosti výstavby jsme dokázali ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace. Rozsah předpoložených řadů můžete vidět na této situaci.

Podobně jako u vodovodu zpracováváme nyní projektovou dokumentaci pro územní rohodnutí pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo - společnou pro vodovod i kanalizaci (zákres viz odstavec o rozšiřování vodovodu). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, Modřínová (chaty), Školní, Pražská (p.č. 725/51).

Zveřejněno: 17.09.2019
Upraveno: 12.07.2021
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.