Poplatek za odpady se bude platit od 15. 2. (pouze online), od 1. 3. také převodem a případně i hotově nebo kartou na obecním úřadě.

Vodovod a kanalizace

Události

Vodovod a kanalizace - obecné informace

Vodovody

Na území obce se nacházejí dva oddělené vodovodní systémy. Převážná část Mukařova a menší část Srbína je zásobena vyráběnou vodou z místního vodního zdroje, zatímco převážná část Srbína, menší část Mukařova a celá Žernovka je zásobena vodovodem Region jih vodou převzatou z přivaděče Želivka.

Kvůli omezené kapacitě vodovodu Region jih schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 18/21/2020 ze dne 18.11.2020 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách zásobených vodou z vodovodního přivaděče Region jih. V oblasti povodí vodovodu Regionu jih jsou povoleny pouze stavby rodinných domů s jednou bytovou jednotkou.

Rozsah jednotlivých povodí obou vodovodních systémů

 

Kanalizace

Odkanalizování v obci je zajištěno gravitační a tlakovou kanalizací zaústěnou do ČOV Mukařov. Na obecní kanalizaci je napojena převážná většina Mukařova a menší část Srbína.

Probíhá výstavba nové kanalizace svedené na nově budovanou centrální ČOV Srbín o kapacitě 2x2000 EO. V rámci výstavby vodovodu se díky souběhu projektů podařilo se souhlasem SFŽP, který vodovod dotoval, do rýhy připoložit potrubí pro budoucí tlakovou kanalizaci (pouze uliční řady bez domovních přípojek). Díky této efektivnosti výstavby jsme dokázali ušetřit obci velké prostředky za zemní práce a urychlit výstavbu kanalizace. Uvedení výstavby nové ČOV s navazujícími novými i předpoloženými kanalizačními řady do zkušebního provozu (zahájení čištění a přepojování domovních odpadů) odhadujeme podle platné smlouvy o dílo na konce října 2023. Více v článku o výstavbě díla.

Z důvodu naplnění kapacity stávající ČOV Mukařov platí od prosince 2018 až do odvolání STOP stav na připojování nových producentů odpadu, i jednotlivých domácností, na tuto ČOV (mimo těch, kteří již mají napojení od obce povoleno z doby před prosincem 2018).

Povodí kanalizace ČOV Mukařov a připravované ČOV Srbín + Žernovka

Pro informace o možnostech napojení v konkrétní lokalitě kontaktujte prosím místostarostu Ing. Přemysla Zimu.

 

Provozování a ceny pro rok 2022

Obecní sítě, v majetku obce Mukařov, do 30.6.2021 provozovala společnost 1. SčV, a.s. Od 1.7.2021 je novým provozovatelem společnost I.T.V. CZ s.r.o. 100% vlastněná svazkem obcí Region jih (SORJ), jehož je obec členem. Více o změně provozovatele čtěte v článku ZDE.

Kromě sítí ve vlastnictví obce existují v Srbíně další veřejné řady, které byly v některých ulicích vybudovány soukromými developery při výstavbě a nejsou dosud obci předané a nejsou obcí provozované:

  • ul. Šípková, Krátká, část Choceradské (od ul. Fialková k čp 360): VaK Zápy (kanalizace)
  • ul. U Požáru, Blatouchová, Zvonečková, U Potoka: VaK Zápy (kanalizace)
  • ul. Nad Rafandou, Na Kopci: Inspravis s.r.o. (vodovod i kanalizace)
  • ul. Nad Rybníkem: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)
  • ul. Do Vrchu: soukromí provozovatelé v ulici (kanalizace)

Pro odběratele I.T.V. CZ platí pro rok 2022 tyto ceny (vč. DPH) na 1m3: vodné 55,72 Kč, stočné 46,57 Kč. Pro ilustraci se můžete podívat na vývoj cen vodného a stočného v minulých letech.

 

Další rozšiřování vodovodní sítě

Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část, realizovaného s přispěním dotace SFŽP a SORJ. Přivaděč Želivka, řady A, B, C a přípojky v ulicích Choceradská, Nad Obcí, Na Dolách, Kopretinová, Do Chobotu, Chrpová, Bezová, Luční - zobrazit zákres. Uvedeno do provozu 2016.

Výstavba vodovodu Region jih a vodovodu Mukařov, Srbín, Žernovka, realizovaného s přispěním dotace SFŽP. Dostavba přivaděče Želivka a navazujících uličních řadů - zobrazit zákres. Uvedeno do provozu 2020.

V další fázi zpracováváme nyní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo (zobrazit zákres). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, U Výmoly, Na Ladech, Modřínová (chaty), Školní, Pražská (p.č. 725/51), Za Brodem, Do Vrchu, Obecní (slepá), V Zahradách, Lomová (k č.p. 101). Ulice Za Brodem a Lomová již mají dříve územní rozhodnutí vydané, proto zde nejsou v tomto stupni dokumentace zakreslené, budou se řešit v navazující dokumentaci pro stavební povolení.

 

Další rozšiřování kanalizační sítě

Pro výraznější rozšiřování a napojování celých uličních řadů nemá v současnosti obec dostatečné čistírenské kapacity. Na stávající ČOV Mukařov (kapacita 800 EO) zůstává v platnosti STOP stav na připojování i jednotlivých domácností. STOP stav potrvá od vyhlášení v r. 2018 až do doby uvedení nové ČOV Srbín do provozu.

Podobně jako u vodovodu zpracováváme nyní projektovou dokumentaci pro územní rohodnutí pro zasíťování ulic, na které se nyní z různých důvodů dosud nedostalo - společnou pro vodovod i kanalizaci (zákres viz odstavec o rozšiřování vodovodu). Zahrnuje ulice Lesní, K Dubině, Pod Hrází, Dubová, Severní (slepá), Vodní, Modřínová (chaty), Školní, Pražská (p.č. 725/51).

Zveřejněno: 17.09.2019
Upraveno: 25.01.2022
nahoru
K provozování webu www.mukarov.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.