Od 1.3.2023 bude uzavřená na jaro a léto 2023 kompostárna na Čapiku. Informace najdete v aktualitách.

Rudolf Semanský

Události

Reakce bývalého starosty na článek o důvodech odvolání

Následně po mém odvolání z funkce starosty obce na závěr 5. zasedání Zastupitelstva obce Mukařov, pro které hlasovalo 8 z 15 zastupitelů obce, se na stránkách obce objevil text, který měl přinést vysvětlení, proč k odvolání došlo.  Vzhledem k tomu, že ani jeden z důvodů v textu uvedených nepovažuji za pravdivý, požádal jsem o zveřejnění mého vyjádření k uvedeným důvodům.

Především rozporuji, že Rada obce ve složení Semanský, Zima, Doležel, Podroužek, Polesný nijak nereagovala na dotaz p. Kouby, ohledně podezření na porušení rozpočtové odpovědnosti ze strany bývalé ředitelky školy Dr. Novotné.  Na dotaz p. Kouby reagoval přímo Ing. Doležel e-mailovou odpovědí p. Koubovi. Starosta Semanský za přítomnosti dalších radních následně v lednu, při osobním jednání s právním zástupcem obce, JUDr Hrabou, požádal, zda JUDr. Hraba k uvedené věci může vypracovat právní stanovisko. JUDr Hraba potvrdil, že stanovisko bude součástí zápisu z připravované veřejnosprávní kontroly v Základní škole.

V minulém volebním období si této věci věnovali radní Dr. Čadilová a p.Kouba. Z mně neznámého důvodu se jim za téměř dva roky nepodařilo věc dořešit, získat právní stanovisko, ani určit, zda k porušení rozpočtové kázně došlo nebo nedošlo.  Jaký má tato část textu význam ve vyjádření zastupitelů, kteří hlasovali pro mé odvolání, je uvedeno na závěr jejich zdůvodnění na stránkách obce. Vzhledem k tomu, že toto tvrzení se ukázalo jako nepravdivé, na oficiálních stránkách obce je stále uvedeno a budu tak zjevně nucen domoci se prokázání pravdy jiným způsobem a omluvy.

 V textu se dále uvádí, že R. Semanský byl starostou od r 2006, kdy obec měla 1420 obyvatel.  Dle mého názoru záměrně se ale při zmínce o překotném rozvoji obce navozuje dojem, že jsem s tímto rozvojem nedokázal udržet krok. Rovněž zcela úmyslně pak jsou uvedeny projekty, na jejichž zdržení mám vinu, není však uveden ani jeden konkrétní projekt, na kterých jsem měl v posledních letech přímý podíl, ať v přípravě, průběhu, osobní účasti, podpoře nebo aktivitách v oblasti získání dotací. Proto uvádím jen namátkový seznam projektů, za posledních 10 let: přístavba kontejnerové školy v r. 2014, nová budova školy 2015 vč. získání dotace, nová mateřská škola 2017 vč. získání dotace, Územní plán v r. 2017, získání parku Mukařov do vlastnictví obce, podíl na získání dotace na první a druhou etapu vodovodu Region Jih, postupné opravy všech krajských silnic a státních silnic v obci, výrazně přísnější Změna č. 1 Územního plánu v r. 2019, rozšíření sítě chodníků, naposledy ul. Pražská, vč. získání dotace, získání objektu pro kulturní dům na srbínské návsi do vlastnictví obce, nový povrch a zastřešení hřiště u základní školy, projekční přípravy pro současnou výstavbu kanalizace a ČOV, vč. úprav parametrů pro získání dotace, stálý dohled nad touto stavbou po zahájení prací, povrch ze zámková dlažby v křižovatce Do Chobotu, financovaný developery, volnočasový prostor v Žernovce, ul. Kameníků,  změna č. 2 Územního plánu obce, rozšíření chodníku Žernovka, U Pomníku, znovuobnovení linek autobusů do Říčan, dohled a konzultace projektu chodníku Českobrodská, přechod pro chodce u č.p. 300, Choceradská,  výstavba prodejny LIDL,  převzetí infrastruktury v ul. Na Kopci do vlastnictví obce a naposledy návrh vzniku kopce na Čapíku,. Zdaleka to není vše a pokud někdo bude chtít něco z toho zpochybnit, rád to s ním proberu.

 Celou dobu jsem žil v domnění, že vše, co se podařilo, jsou úspěchy týmu lidí, kdy každý, kdo má čím přispět, tak učiní. Nyní se tedy dočítám, že úspěšné projekty jsou zřejmě zásluhou někoho jiného, a na mne se svedou „pokulhávající projekty“.  Řízení projektů se chopil místostarosta Zima a nepamatuji se, že bych mu někdy bránil v tom, nějaké projekty řídit. Mimoto si místostarosta Zima vymínil, že si bude řídit a úkolovat referentku pro projekty a investice, kterou si sám vybral.  Je pak otázkou, proč jsou projekty řízeny ad hoc a proč někdo své chyby přehazuje na mne. A ještě větší otázkou je, proč jsou někteří lidé, jako Ing. Zákoucká nebo Dr. Čadilová, kteří těch projektů vedli mnohem méně než já a řídili je leckdy poměrně chaoticky, podepsáni pod těmito důvody mého odvolání.

 O zdržování projednávání územního plánu (asi změna č. 2 ?) mohu říci jen tolik, že když jsem byl v srpnu 2022 na dovolené, byla na úřad doručena k územnímu plánu dokumentace, kterou místostarosta Zima převzal, uložil do skříně v zasedací místnosti a neřekl mi o tom. Když jsem na podzim dokumentaci důrazně urgoval u projektanta, ten se ohradil, že ji poslal v létě a předal p. Zimovi. Ten mi pak suše odpověděl, že mi to zapomněl říci.

 Nejsem si ani vědom, že by zaměstnancům obce chybělo profesionální řízení, a že by neplnili svěřené úkoly, nebo nebyli pozitivně motivováni. Zaměstnanci, které jsem na úřad vybral já, jsou pracovití, svědomití, proaktivní  a především přívětiví vůči občanům a jejich požadavkům. A na to jsem jako jejich nadřízený kladl důraz především.

 V závěru textu uvedené rádoby argumenty typu „nesystémové pověření konáním plesu“, přestože je snadno prokazatelné, že jsem se neobracel na Dr. Novotnou, ale na celý Kulturní výbor, zda by se organizace plesu nechtěli ujmout, nebo snadno vyvratitelná lež o protěžování Dr Novotné, výměnou za podporu v hlasování, která dle mého názoru musí urážet přinejmenším další zastupitele ze sdružení ZVON jsou spíše ukázkou, kam až jsou někteří jedinci schopni zajít, ve snaze obhájit neobhajitelné.

Co však zjevně pobuřuje i množství voličů a občanů obce, je ta arogance moci některých zastupitelů.  O tom, co je pro občany a pro obec správné, momentálně rozhodlo pár jedinců, kteří ve volbách i v zisku hlasů propadli a voliče o svém programu ani sobě samých nepřesvědčili. Přes jasné rozhodnutí voličů si přisvojili právo rozhodovat, co, nebo kdo je pro naši obec prospěšný a kdo ne.

Rudolf Semanský

Zveřejněno: 13.03.2023
Upraveno: 17.04.2023
nahoru